Riddu Riđđu etablerer Riddu Sessions, et talentprogram for utvikling av unge samiske kunstnere

Riddu Riđđu etablerer Riddu Sessions, et talentprogram for utvikling av unge samiske kunstnere

– Talent Norge AS satser 450 000 kroner over tre år på talentprogrammet Riddu Sessions.
– I tillegg får programmet like mye i støtte fra Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge.
– Til sammen gir dette 900 000 kroner over tre år til Riddu Riđđus talentprogram.

Riddu Riđđu har siden år 2000 plukket ut et ungt samisk talent til å være «Årets Unge Kunstner» på festivalen. Årets Unge Kunstner er sjangeruavhengig og mange av talentene som har vært plukket ut er i dag etablerte samiske kunstnere innenfor sine sjangre. Riddu Riđđu ønsker nå å videreutvikle Årets Unge Kunstner til også å omhandle et tre-årig mentorprogram. Talentprogrammet Riddu Sessions vil innebære en kontinuerlig oppfølgning og kunstnerisk vekst for talentene som velges ut som Årets Unge Kunstner.

Talentprogrammet skal:
Øke den samiske skaperkraften og sikre en fortsatt jevn vekst av dyktige og nyskapende samiske kunstnere innenfor alle sjangre.
Gi unge kunstnere en arena der de kan introduseres for andre i bransjen, både andre utøvere men også produsenter og arrangører.
Lage produksjoner og samarbeid som kan vises på flere arenaer og tilfører noe nytt til kunstfeltet.

Programmet skal samle «Årets Unge Kunstner» fra ulike år gjennom korte intensive samlinger. Talentene som velges ut kan jobbe innenfor ulike kunstsjangre, men må ha en klar tilknytning til det samiske. Mentorene vil være etablerte kunstnere som kan bidra som ressurspersoner, rådgivere og tilføre talentene inspirasjon og nytenkning. Under samlingene vil talentene bli utfordret til å jobbe med mentorer fra ulike sjangre, og slik bli stimulert til nye, spennende prosjekter og retninger. Resultatet fra programmet skal presenteres under Riddu Riđđu-festivalen hvert år. Talentenes produksjonen kan også presenteres på andre arenaer og festivaler.

En viktig del av det å være kunstner er å opparbeide seg et nettverk. Dette skal det tilrettelegges for, både under festivalen og ellers i året. Programmet vil gi talentene en arena der de kan introduseres for andre i bransjen, både andre utøvere men også produsenter og arrangører slik at talentene gjennom å delta i programmet får et miljø å støtte seg på i starten av sin karriere. Gjennom aktivt bruk av mentorene og festivalens eksisterende nettverk vil programmet legge til rette for at talentene får tilbud om oppdrag fra andre oppdragsgivere gjennom det året de er med i programmet.