Talent Norge inn i SpareBank 1 SMN JazZtipendiat

Talent Norge inn i SpareBank 1 SMN JazZtipendiat– et talentprogram knyttet til Trondheim Jazzorkester.

– Talent Norge AS investerer 300.000 kroner pr år i fire år til talentutvikling i Trondheim Jazzorkester gjennom styrking av talentutviklingsprogrammet SpareBank 1 SMN JazZtipendiat.
– Programmet har i tillegg 300.000 kroner i støtte fra SpareBank 1 SMN pr år i fire år.
– Til sammen gir dette 2 400.000 kroner over fire år til SpareBank 1 SMN JazZtipendiat.
– I tillegg er Trondheim jazzorkester inne med egne midler og finansiering fra Moldejazz og fra arrangører. Totalrammen for SpareBank 1 SMN JazZtipendiat er på over 4 mill. kroner over fire år.

Trondheim har lang tradisjon for talentutvikling gjennom jazzlinja ved NTNU. Jazzlinja har eksistert siden 1979 og har sørget for en betydelig heving av kvaliteten på norske jazzutøvere. Utdanningen er anerkjent langt utenfor Norges grenser og er en sterkt medvirkende årsak til at norske utøvere er mer etterspurte i det internasjonale markedet enn noen sinne.

Etter endt utdanning møter imidlertid jazz-talentene et krevende musikkmarked der andre faktorer enn de rent musikalske spiller en avgjørende rolle for den videre karriere. Bransje-forståelse og nettverk i bransjen er nøkkelord.

I 2007 etablerte derfor Midtnorsk jazzsenter og Moldejazz et årlig stipend – SpareBank 1 SMN JazZtipendiat – knyttet til storbandet Trondheim Jazzorkester (TJO) i samarbeid med og SpareBank 1 MSN. Trondheim jazzorkesteret har ingen fast besetning, men har eksistert i 16 år og er et resultat av et mangeårig arbeid for å videreutvikle jazzmiljøet i de tre midtnorske fylkene. Stipendet tildeles orkesteret og en ung bandleder, en ung komponist eller en ung bandkonstellasjon (opp til trioformat). Stipendets for mål er å gi unge, norske jazzmusikere utviklingsmuligheter, gjøre nye talenter synlig for et stort publikum på en ledende jazzarena og å videreutvikle orkesteret. Vinnerne har blitt presentert under Moldejazz med et nytt, personlig stykke for Trondheim Jazzorkester.

Stipendet og virksomheten til Trondheim Jazzorkester har gitt unge talenter innen norsk jazz bredere nedslagsfelt og større nettverk. Det har blitt gjennomført store produksjoner med stjerner som Chick Corea, Pat Metheny og Joshua Redman og et engasjement i orkesteret har gjort det lettere å bli «oppdaget» som musiker.

På den musikalske siden er det imidlertid en utfordring for talentene å få nok «mengde-trening». Dette er bakgrunnen for at SpareBank 1 SMN JazZtipendiat nå utvides og videreutvikles til å omfatte mer enn en urfremføring under Moldejazz. Styrkingen av stipendet skal blant annet øke eksponeringsflaten for talentene ved at stipendet vil omfatte ytterligere fire fremføringer av bestillingsverket til Moldejazz. En fireårig samarbeidsavtale er inngått med Umeå jazzfestival, Nasjonal Jazzscene/Victoria og Dokkhuset Scene.