Velger 1B1 som første satsing

Talent Norge gir 1,5 mill. kroner til 1B1 i 2015 og 2016. Kavlifondet, Stiftelsen Cultiva og Sparebankstiftelsen SR-bank gir til sammen 1,5 mill. kroner til 1B1 i samme periode. Prosjektet ble avsluttet i 2017.

1B1 er en transregional ensemblestruktur bestående av strykere i Rogaland, Hordaland og Agder, som opprinnelig ble etablert i forbindelse med at Stavanger var europeisk kulturhovedstad i 2008. Ensemblet tjener som en struktur for mentor-talent-samarbeid mellom etablerte musikere og yngre, basert på forpliktende samarbeidsavtaler med universitetene i Stavanger, Bergen og Agder samt Lørdagsskolen og flere av de videregående skolenes musikklinjer.

Fra å være et rent prosjektensemble er 1B1 nå organisert som et ideelt aksjeselskap drevet av prosjektleder Erling Johansen og kunstnerisk leder Jan Bjøranger, med årlig budsjett på om lag 5 mill. kroner. Virksomheten har siden oppstarten vært finansiert gjennom direkte og indirekte bidrag fra universitetene, konserthus, Kavlifondet og andre samarbeidspartnere.

1B1 har kontrakt med to av Skandinavias ledende plateselskaper SIMAX og BIS, og vant i år Spellemannsprisen for beste klassiske utgivelse med Holberg-variasjonene (2014) sammen med pianistene Christian Ihle Hadland og Erlend Skomsvoll.

PLANLAGT TRANSREGIONAL SATSING

1B1 ønsker nå å styrke og utvide satsingen over til å omfatte 38 unge talenter før høyskolealder og 19 ferdig utdannede, om lag halvparten fra Stavanger/Rogaland og resten fra Bergen/Hordaland og Kristiansand/Agder. I tillegg til ensemblespill og mentorveiledning legges det opp til flere mestermøter og faste konsertserier. Utvalgte talenter vil få individuell eksponering i forbindelse med konserter i Norge og i utlandet. Det tas sikte på flere innspillinger hvor minst en av talentene får hovedfokus og solistroller. Regionale mestermøter og workshops tenkes gjennomført i Grimstad, Kristiansand, Stavanger, Bergen og i Ungarn – i Pec som var Europeisk kulturhovedstad i 2010.

INTERNASJONALT GJENNOMBRUDD

1B1 har fått godt gjennomslag i Tyskland med konkrete samarbeidsprosjekter i Berlin, Leipzig og Dresden.

Videre er 1B1 engasjert til å spille inn og fremføre et eget verk av samtidskomponistene Paola Pristini og Julian Wachner, the Hubble Cantata som skal markere NASAs avvikling av Hubble-teleskopet. Innspillingen skal skje i november 2015 sammen med Trinity Church Choir Wall Street og stjerner fra the Metropolitan på den nye arenaen National Sawdust i Brooklyn.

Gjennom gjentakende residensopplegg får 1B1 anledning til å utvikle og utforske relasjoner til ledende komponister og musikere fra hele verden.

I 2016 skal 1B1 fremføre Hubble-kantaten 15. mai i New York (Symphony Space) før de legger ut på Europa-turné.

KUNSTFAGLIG VURDERING

Sagt om 1B1 og kunstnerisk leder Jan Bjøranger:

«Originalitet vises tydelig i programmering og repertoarvalg, som går langt utover vanlige pakkeløsninger. 1B1 fremfører de klassiske standardverkene, men dristig sammenstilt med ny, ofte sjangeroverskridende og eksperimentell musikk. Formidlingsformene er tilsvarende varierte og åpne. Alle tenkelige spillesteder kan brukes; sceneoppstilling og publikumskontakt justeres bare tilsvarende.» (professor Frode Thorsen, Griegakademiet)

«From the ensemble’s first public performance in 2008, its hallmarks are audible: a tight, smooth sound with a dash of fizz and noticeable sense of rhythm – of groove. Never, Bjøranger decides, will the desire to express emotion be sacrificed on the altar of perfection – whether the music is by Vivaldi, Mozart, Schostakovich or Reich. Taking the lead from rock, jazz and world musicians, the ensemble will remove music stands wherever possible – eliminating the barrier between performers and fans.» (Musikkjournalist Andrew Mellor, Gramophone Magazine)

VURDERING AV SATSINGEN

  • Satsingen er basert på og gir større rom for langsiktig og målrettet utvikling av kunstnerisk eksellens
  • Satsingen tar sikte på å kunne etablere levedyktige, fremragende kunstnerskap
  • Satsingen vil medføre økt internasjonal profesjonalisering og anerkjennelse
  • Satsingen skjer på tvers av kunnskapssektoren og kultursektoren og i samarbeid med både private og offentlige aktører
  • Profilering av virksomheten skjer både regionalt og nasjonalt, transregionalt og internasjonalt
  • Deltagerne er enkeltpersoner og grupper både forut for og i kjølvannet av høyere musikkutdannelse
  • Satsingen er bredt anlagt og omfatter flere sjangre innenfor kunstmusikk, både klassisk og nyskapende, og åpner også for talentutvikling innen improvisasjon og komposisjon
  • Midlene fra Talent Norge utløser privat medfinansiering og sikrer at den regionale og internasjonale satsingen kan gjennomføres som planlagt

SAMMENDRAG

Talent Norge gir 1,5 mill. kroner til 1B1 i 2015 og 2016. Kavlifondet, Stiftelsen Cultiva og Sparebankstiftelsen SR-bank gir til sammen 1,5 mill. kroner til 1B1 i samme periode.

Prosjektet ble avsluttet i 2017.