Musikkselskapet Harmonien får eget ungdomssymfoniorkester

Talent Norge AS gir Bergen Filharmoniske Orkester 2,5 mill. kroner til etablering av et eget ungdomssymfoniorkester – BFUng. Satsingen skjer over tre år og med private bidrag fra Kavlifondet, GC Rieber Fondene, Trond Mohn og Sparebankstiftelsen DNB.

Målsettingen for prosjektperioden 2015-2017 er å utvikle et ungdomssymfoniorkester med orkesterakademi for aldersgruppen 15-25 år, i samarbeid med universitetsmiljøene i Bergen og Stavanger og med Barratt Dues talentprogram i Bergen.

Med denne satsingen ønsker Musikkselskapet Harmonien/Bergen Filharmoniske Orkester blant annet å påta seg en sterkere og tydeligere rolle i talentutviklingen og for utdanningen av fremtidens orkestermusikere i Norge.

Dette er et talentprosjekt på tvers av kunnskapssektoren og kultursektoren, som retter seg mot de beste musikkelevene og -studentene i flere fylker. Satsingen på BFUng vil forsterke og intensivere de andre talentsatsingene i regionen.

Etableringen av Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester inngår som ledd i Bergen Filharmoniske Orkesters 250-års feiring i 2015 og starter opp allerede i høst. BFUng etableres på basis av nåværende Ung Symfoni og skal gi utøvertalenter og musikkstudenter verdifull orkestererfaring og kontakt med et profesjonelt orkestermiljø.

Kjell Seim blir fast dirigent for BFUng under helgesamlinger og prosjektuker, supplert av gjestedirigenter som BFOs nye sjefdirigent Edward Gardner og Kristian Järvi (som også har erfaring fra Baltic Youth Symphonic Orchestra). I tillegg engasjeres BFOs musikere til coaching/gruppeinstruksjon.

Det planlegges 1-2 årlige konserter i Bergen med konsertgjentakelse i Stavanger Konserthuseller tilsvarende arena, og et årlig prosjekt innenfor rammen av BFOs formidlingsprogram, familiekonserter og lignende. I tillegg legges det opp til turné i utlandet annet hvert år.

Stiftelsen Musikkselskapet Harmonien har det overordnede og endelige ansvar for BFUng, økonomisk, organisatorisk og faglig. Talent Norge AS gir 2,5 mill. kroner fordelt over tre år fra høsten 2015

  • Kavlifondet gir 1,1 mill. kroner fordelt over 3 år
  • GC Rieberfondene gir 1,1 mill. kroner fordelt over 3 år
  • Trond Mohn gir 0,5 mill. kroner fordelt over 2 år
  • Sparebankstiftelsen gir et engangsbeløp på 0,3 mill. kroner
  • Bergen kommune yter p.t. et årlig tilskudd på 0,25 mill. kroner

Talentsatsingene på klassisk musikk i Bergen og omegn – på ulike nivåer, og mellom ulike typer offentlige og private institusjoner og givere – kan være pilot for og inspirere til lignende samarbeid også innenfor andre kunstfelt. Og vokse fram på lignende måte i andre regioner.

(Foto: BFO)