Talentprogrammet Crescendo sikres og kan forlenges til 6 år

Talent Norge AS støtter talentprogrammet Crescendo med 3,0 mill. kroner fordelt over tre år fra 2016, og med mulighet for tilsvarende støtte fra 2019. Satsingen bidrar til å sikre de private gavene til programmet, fra Sparebankstiftelsen DNB og tre private givere på til sammen 25 mill. kroner.

Crescendo er et norsk-internasjonalt mentorprogram for unge talenter innen klassisk musikk. Formålet er å gi spesielt begavede unge talenter et løft inn i sine internasjonale karrierer ved å legge til rette for unike møter med mentorer/internasjonalt etablerte solister og utøvere gjennom samspill, veiledning og personlig kontakt.

Hovedaktørene bak prosjektet er Barratt Due musikkinstitutt, Festspillene i Bergen og Oslo Filharmoniske Orkester. Crescendo er muliggjort ved støtte fra Talent Norge AS, sammen med generøse bidrag fra Bettina Ford Jebsen og Hans Peter Jebsen, Trond Mohn og Spare­bank­stiftelsen DNB. Prosjektet har to offentlige hovedplattformer: Festspillene i Bergen om våren (31. mai-5. juni) og Oslo konserthus med Oslo-Filharmonien på høsten (1.-7. oktober).

Crescendo bygger på to begreper 1) Excellence: Nærhet og kontakt med fremragende utøvere gir talentet noe å strekke seg mot, og 2) Kalibrering: Gjennom samspill og utøving i en profesjonell setting justerer talentet sitt eget nivå og atferd opp mot en profesjonell standard.

Crescendo er satt sammen av tre delprogrammer:

Mentorprogram for unge solister

Hvert år velges mellom en og tre unge solister til et program der de får møte, arbeide med og motta personlige råd og veiledning fra etablerte toppsolister. Programmet omfatter samspill med mentorer og andre unge solister, individuell veiledning og konsert- og solistoppdrag. Ledende konsertarrangører legger til rette for forberedelser og konsertarenaer som skaper optimale treningsforhold for talentet. De unge solistene som velges ut årlig skal være mellom 17 og 23 år, klassiske musikere med påbegynte aktive solistkarrierer og ha engasjementer som solister med profesjonelle aktører prisvinnere i større internasjonale konkurranser. Hver unge solist mottar et honorar.

Mentorprogram for unge kammergrupper

Gjennomføres parallelt med topptalentprogrammet og bygger på samme prinsipp. Kammermusikkprogrammet involverer 8-10 deltakere årlig som gjennom samspill og veiledning med mentorer får unike muligheter til erfaringsutveksling og kunstnerisk utvikling ved nærhet og personlig kontakt. Programmet kulminerer i høyt profilerte offentlige konserter.

Ung Filharmoni

Et eksklusivt orkestersamarbeid med Oslo-Filharmonien ledet av noen av orkesterets internasjonale toppdirigenter. Opptil 80 unge talenter under 20 år tas ut årlig ved prøvespill i regi av Oslo-Filharmonien. De får intensivkurs gjennom Valdres Sommersymfoni med veiledning av instruktører fra Filharmonien, og deretter øve og fremføre et større symfonisk verk side om side med Oslo-Filharmonien på en av deres ordinære konserter. Hver og en av de unge vil dermed få sin egen «mentor» i orkesteret.

(Foto: CRESCENDO)