Den Norske Ballettskole etablerer Valdres Sommerballett

– Talent Norge AS satser 2 210 000 kroner over fire år på talentprogrammet Valdres Sommerballett.

– I tillegg får programmet 200 000 i støtte fra Sparebankstiftelsen DNB i 2017 og inntil 2 010 000 i støtte fra Kari og Øivind Johansens stiftelse over fire år.

– Til sammen gir dette 4 420 000 kroner over fire år til Valdres Sommerballett.

– I tillegg bidrar Oppland fylkeskommune med 100.000,- og Lukoil med 50.000 i 2017.

Den Norske Ballettskole (DNBS) er Norges eneste private ballettskole som trener og utvikler unge ballettalenter på elitenivå og de eneste som utdanner ballettdansere i den ledende balletmetoden; Vaganova metoden. Skolens visjon er å være Norges knutepunkt for unge ballettalenter, ballettpedagoger, koreografer og profesjonelle ballettdansere. Målet er å perfeksjonere og videreutvikle unge ballettalenter ved å tilby trening på et internasjonalt nivå fra anerkjente pedagoger og koreografer sammen med profesjonelle ballettdansere fra inn- og utlandet.

Valdres Sommerballett er samarbeidsprosjekt sammen med Valdres Sommersymfoni, en klassisk musikkfestival med utøvere av internasjonalt kaliber, samt Nord-Europas største kurs for klassiske musikktalenter i alderen 6-28 år. Sommerballetten skal gi grunnlag og inspirasjon for DNBS sine elever og elever ved andre ballettskoler i Norge kommende skoleår.

I møtet med profesjonelle utøvere og gjennom å opptre til levende musikk fra Valdres Sommersymfoni skal talentene gis mulighet til å perfeksjonere seg før nytt skoleår. Talentene får møte pedagoger, koreograf og dansere som de ikke ellers trener med i skoleåret, gis nettverk, erfaringer og kunnskap som elevene vil ta med seg frem mot en profesjonell karriere.

For å bringe talentene til et internasjonalt nivå inviteres bl a Vadim Pisarev, tidligere stjernedanser og solist ved Bolsjoj teateret i Moskva, Russland og kåret til “Dancer of the year 1995” av UNESCO. Pisarev vil være en stor inspirasjonskilde for elevene. Hans internasjonale nettverk vil bidra til en riktig utvelgelse av pedagoger, gjestedansere, samt hans koreografier, slik at talentene får den riktige utfordringen.

To the Pointe Ballet Productions vil bidra med et nasjonalt nettverk fra det profesjonelle ballettmiljøet i Norge, ballettdansere til undervisning, samt pedagoger.

En egen jury vil stå for utvelgelse av inntil 80 talenter på bakgrunn av innsendte søknader.

Foto: Stian Schioldborg, www.mangetastudios.no