Talent Norge viderefører satsingen på Nasjonalballetten UNG

– Talent Norge AS viderefører satsingen på Nasjonalballetten UNG og investerer 4,5 millioner kroner over tre nye år.
– Programmet videreføres med støtte på 3 millioner kroner fra Skipsreder Tom Wilhelmsens Stiftelse, 3,9 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB, 600 000 kroner fra Norsk Tipping og 200 000 kroner fra Scatec som alle støttet satsingen i første periode.

Nasjonalballetten UNG er talentsatsingen til Nasjonalballetten ved Den Norske Opera & Ballett AS (DNOB), og skal bidra til utvikling og rekruttering av unge dansere på elitenivå.

Under ledelse av ballettsjef Ingrid Lorentzen og koreograf Kaloyan Boyadjiev har Nasjonalballetten UNG gitt imponerende resultater. Ungdomskompaniet består av ti norske og utenlandske talenter mellom 17 og 23 år. Hver danser engasjeres for ett år om gangen. Gjennom Ungdomskompaniet er noen av de beste unge danserne i Norge og i verden samlet under Operaens tak.

Kompaniet har hatt flere egne forestillinger, har drevet egen turnévirksomhet og har i tillegg medvirket i Nasjonalballettens produksjoner. Satsingen har forsterket Nasjonalballettens samarbeid med Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO). Ungdomskompaniet bidrar til et utvidet miljø for de norske ballettalentene, noe som gir større utbytte av å ta ballettutdanning i Norge. Kompaniet har også styrket rekrutteringen av dansere på elitenivå. Flere av danserne har etter endt periode i Nasjonalballetten UNG fått kontrakt med hovedkompaniet.

Nasjonalballetten UNG ble lansert i juni 2015. Den nye treårsavtalen trer i kraft 2018 og sikrer finansiering av ungdomskompaniet ut 2020.

Satsingen mottok i første periode en støtte fra Talent Norge på 4,5 millioner kroner over tre år fra 2015 – 2017. Sparebankstiftelsen DNB bidro med 3 millioner kroner og Skipsreder Tom Wilhelmsens stiftelse på 2 millioner i samme periode. Satsingen hadde også støtte fra Norsk Tipping på 600 000 kroner pr år i 2016 og 2017, og fra Scatec på 100 000 kroner i 2017, samt 1,2 millioner kroner fra Statskraft i turnéstøtte i 2016 og 2017.