Nordisk Showcase

Talent Norge inn i talentprogrammet Nordisk Showcase i regi av Oslo Jazzfestival

– Talent Norge AS investerer 450 000 kroner over tre år til styrking av talentutviklingsprogrammet Nordisk Showcase.

– Programmet har i tillegg årlig støtte på 150 000 kroner fra Bergesenstiftelsen.

– Til sammen gir dette 900 000 kroner over tre år til Nordisk Showcase.

– Programmets totale ramme er 1,3 mill. kroner

Nordisk Showcase er Oslo Jazzfestivals tilbud til unge talentfulle band og musikkstudenter innen rytmisk musikk. Satsingen gir utvalgte band mulighet til å presentere seg under Oslo Jazzfestival, lære om musikkbransjen, samt delta i mesterklasser med profesjonelle jazzmusikere.

Satsingen bygger på et ønske og behov hos de unge jazzmusikerne, er innrettet mot musikere i alderen 20 til 30 år som studerer eller nylig er ferdige med en bachelor- eller mastergrad innen rytmisk musikk.

Satsingen har som mål å:

– Etablere en nordisk møteplass og begivenhet for talentfulle jazzmusikere, der de kan lære av forbilder og opptre i en profesjonell setting foran et større publikum.

– Være tilrettelegger for talentutvikling, nettverksbygging og kompetanseutveksling på tvers av konservatoriene som arbeider med jazz og improvisasjon.

– Økt engasjement omkring jazz og improvisert musikk blant unge, noe som er viktig for rekrutteringen til og utbredelsen av sjangeren.

Oslo Jazzfestivals programråd står for utvelgelsen av bandene. Norges musikkhøgskole er hovedsamarbeidspartner i satsingen, i samarbeid med NTNU og et nettverk av høgskoler i Norge og Norden som synliggjør Nordisk Showcase i sine respektive land. Talenter fra hele Norden kan søke.

Satsingen har siden 2015 vært begrenset til 6 band med ca. 25 musikere pr år. Samtidig har satsingen raskt etablert seg som et attraktivt konsept for unge jazztalenter. Antallet bandsøknader har betraktelig fra 43 i 2015 til 89 søknader i 2016. Gjennom samarbeidet med Bergesenstiftelsen og Talent Norge styrkes og utvides nå tilbudet til 10 – 12 band med ca. 50 musikere hvert år i perioden 2017 – 2019.

I løpet av festivalen introdusere talentene for festivalens artister, internasjonale jazzjournalister og bransjefolk. De deltar i mesterklasser og bransjekurs med ulike temaer og spiller konserter.

Nordisk Showcase samarbeider i tillegg med Oslo Fengsel, der musikerne skal arrangere en minifestival i luftegården, på Stifinner’n (rusavvenningstilbudet) og inne ved cellene i fengselet som gir satsingen en ekstra dimensjon.