NORLA etablerer talentprogram for yngre forfattere

Senter for norsk litteratur i utlandet (NORLA) etablerer et talentprogram for yngre forfattere på vei inn i det internasjonale bokmarkedet. Satsningen finansieres av Talent Norge og Forleggerforeningen og gjøres under forutsetning av at Norge blir hovedland under bokmessen i Frankfurt i 2019.

– Vi vil legge til rette for at talentene får utvikle seg gjennom erfaringsutveksling, kunnskap, aktiviteter og nettverksbygging. For norske forfattere er det å nå ut over landegrensene svært avgjørende for et forfatterskap i et lengre perspektiv, sier direktør i NORLA Margit Walsø.

Norge har søkt om status som hovedland ved bokmessen i Frankfurt i 2019, og NORLA arbeider sammen med bokbransjen for å realisere planene.

– Talentprogrammet blir opprettet for å hjelpe yngre forfattere av skjønnlitteratur, sakprosa og barnelitteratur inn i det internasjonale bokmarkedet, og bokmessen i Frankfurt i 2019 er en veldig god arena å gjøre dette på. Vi håper Norge blir valgt som hovedland, og ser frem til å støtte unge skrivetalenter ut i en internasjonal karriere, sier Maria Mediaas Jørstad, daglig leder i Talent Norge.

Finansiering:

– Talent Norge AS satser 1 million kroner på NORLAs talentprogram.
– I tillegg får NORLA like mye i støtte fra Forleggerforeningen.
– Til sammen gir dette 2 millioner kroner til NORLAs talentprogram.

På bildet: Lars Mæhle signerer bøker på bokmessen i Leipzig 2015.
Foto: Ullstein Buchverlage.