NORLAs talentprogram for yngre forfattere sikret

Avtalen mellom NORLA og Frankfurter Buchmesse er signert om Norge som hovedland under Bokmessen i 2019. Dermed blir talentprogrammet for yngre forfattere i Norge en realitet.

Norge skal være gjesteland under Bokmessen i Frankfurt 2019, og under en høytidelig seremoni i Nationaltheaterets foajé ble den formelle avtalen mellom NORLA og Frankfurter Buchmesse undertegnet. Dermed trer også NORLA og Talent Norges avtale om et utviklingsprogram for nye forfattertalenter i kraft. Forleggerforeningen bidrar også generøst til programmet.

NORLAs direktør Margit Walsø mener nyrekruttering er et viktig element i arbeidet med Norge som gjesteland:

– Å få fram nye litterære stemmer internasjonalt er et viktig mål med satsningen på Frankfurt. Den lange tidshorisonten frem mot 2019 og samarbeidet med Talent Norge gir rom for å få synliggjort deler av den rike litterære underskogen.

I årene frem mot 2019 vil 20-30 forfattere få tilbud om å delta i et utviklingsprogram som fokuserer på den internasjonale dimensjonen av forfatteryrket. Programmet vil legge til rette for utvikling gjennom erfaringsutveksling, reiser, foredrag, aktiviteter og nettverksbygging.

Programmet skal ikke være noen skriveskole, men handle om den utadrettede og internasjonale delen av det å være forfatter, gi innblikk i oversetteres arbeid, medietrening, kunnskap om internasjonale bokmarkeder, resepsjon og kritikk, samt la deltakerne møte lesere fra andre land.

Seniorrådgiver i NORLA og prosjektleder for programmet Dina Roll-Hansen vil legge vekt på å utnytte det store internasjonale nettverket NORLA sitter på:

– Mange forfattere trekker frem møter med sine oversettere, forlag og lesere i utlandet som utrolig lærerikt og bevisstgjørende for egen skriving. Det er mye å hente her for unge forfattere. NORLA har et omfattende internasjonalt nettverk som vi vil bruke til å sette sammen et spennende og nyttig program for deltakerne.

Første pulje på 3-4 deltakere vil plukkes ut i løpet av høsten 2016.

Mer om NORLA på deres hjemmeside: http://norla.no/

BILDE – Margit Walsø og Juergen Boos fra Frankfurter Buchmesse signerer avtalen om Norge som gjesteland i 2019.