Om Jiri Hlinka Klaverakademis mentorprogram

Jiri Hlinka Klaverakademi etablerer 3-årig mentorprogram, med talentutvikling og mesterklasser for spesielt talentfulle pianoelever.

– Talent Norge AS satser 769 000 kroner på et talentutviklingsprogram i Stiftelsen Professor Jiri Hlinka Klaverakademi (JHKA) fordelt over tre år i perioden 2016-2018.
– Satsingen finansieres sammen med Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen som gir inntil 3,3 mill. kroner til JHKA i samme periode.
– I tillegg samarbeider JHKA med Bergen kommune og Hordaland fylke om satsingen som til sammen gir 621 000
– Totalt vil dermed JHKA motta 4 69 mill. kroner i støtte i perioden 2016-2018.

Professor Jiri Hlinka har gått av med pensjon og hans tidligere elever, pianistene Leif Ove Andsnes, Geir Botnen, Håvard Gimse og Christian Ihle Hadland, tok over det kunstneriske og pedagogiske ansvaret for akademiet fra 2015. Leif Ove Andsnes har en koordinerende funksjon.

Klaverakademi skal videreutvikle Jiri Hlinkas visjon om å tilby undervisning på høyest mulig internasjonale nivå og etablere en plattform for kunstnerisk utvikling for utøvere som er i utdanningsfasen eller i begynnelsen av en profesjonell karriere.

Klaverakademiet har som målsetting å utvikle et 3-årig mentorprogram som rettes mot spesielt talentfulle norske pianoelever med potensiale til å hevde seg på et høyt internasjonalt nivå. I tillegg til klaverakademiets egne pedagoger skal fremstående, internasjonale
pianister og musikere (professorer) engasjeres som lærere på mesterklassene. Formålet er å etablere et internasjonalt lærested for klaverfag og kammermusikk på høyeste nivå.
Mesterklassene vil være viktig tilbud for musikere som er ferdig med sin utdannelse og står på spranget inn i en musikerkarriere. Denne gruppen opplever ofte et vakum i sin musikalske utvikling hvor mye handler om å orientere seg og finne sin egen vei til et liv som musiker. For denne gruppen kan klaverakademiet fungere som en plattform for videre kunstnerisk utvikling.

Deltakere til talentprogrammet kan rekrutteres fra mesterklasser, ulike musikkmiljøer, kulturskoler, videregående skoler og høyskoler (over hele landet). Det vil også være aktuelt å rekruttere kandidater fra konkurranser, som f.eks. Ungdommens Musikkmesterskap, talentpresentasjoner i regi av musikkinstitusjoner og konsertarrangører. I tillegg kan klaverakademiets pedagoger hente inn talenter gjennom egne nettverk. Deltagerne i talentprogrammet kan være fra 15 år og oppover.

I tillegg til mentorprogrammet vil klaverakademiet gjennomføre tre mesterklasser pr år, høst, vinter og vår, i perioden 2016-2018. Leif Ove Andsnes, Håvard Gimse og Christian Ihle Hadland vil undervise på hver sin mesterklasse og vil i tillegg invitere med seg en internasjonalt anerkjent pedagog.