Om talentutviklingsprogrammet FilmLab

Mediefabrikken i Akershus, Filmveksthuset Tvibit, Sørnorsk filmsenter og Midtnorsk filmsenter etablerer nasjonalt talentutviklingsprogram.

– Talent Norge AS satser 1 million kroner på talentutviklingsprogrammet FilmLab Norge pr år i tre år.
– Satsingen finansieres sammen med Bergesenstiftelsen, Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge og Cultiva som pr år i tre år gir henholdsvis 250 000, 150 000 og 250 000 til satsingen – og sammen med Nordisk Film Fonden som gir dkk 400 000 pr år i tre år.
– Til sammen gir dette over 6 millioner kroner til FilmLab Norge over tre år.

FilmLab Norge er et ettårig talentutviklingsprogram for unge filmskapere mellom endt utdanning og profesjonelt virke. Målet for programmet er å tydeliggjøre deltakernes fortellerstemme og styrke nyutdannede filmskaperes kobling til bransjen. FilmLab Norge skal gi deltakerne grundig oppfølging og støtte, fra utvikling til produksjon og distribusjon. Deltakerne søker seg inn i programmet med en konkret prosjektidé. I løpet av programmet skal de produsere en kortfilm, eller en pilot som fungerer som et «proof of concept» for finansiering, utvikling og produksjon av større prosjekter, som spillefilm eller dramaserie. Filmen skal bidra til å skape en plattform for filmskaperne som de kan utvikle seg videre på, både nasjonalt og internasjonalt. For å delta i programmet må man søke seg inn som et team bestående av «førstebevegerne» i et filmprosjekt: regissør, manusforfatter og produsent.

FilmLab Norge vil per år ta opp 12 deltakere fordelt på fire team og består av i alt fem utviklingslaboratorier. Laboratoriene vil legges til Oslo, Trondheim, Kristiansand og Tromsø. I laboratoriene vil deltakerne jobbe med profesjonelle filmskapere og veiledere for å finne kjernen i prosjektene, og ut i fra dette utvikles de videre. Gjennom prosessen rendyrkes filmskapernes stemme og visjon. Programmet går over tre år med nye deltakere hvert år.
Ved å sette tydelig fokus på nye stemmer og idéer i norsk film, skal FilmLab Norge bidra til at de største talentene etter endt utdanning får jobbet konsentrert og målbevisst med egne prosjekter. Talentutviklingsprogrammet vil bidra til å redusere risikoen for å miste talenter i en kritisk fase, samtidig som det fører til fornyelse av norsk filmkunst og vitalisering av bransjen.

Mediefabrikken i Akershus, Filmveksthuset Tvibit i Tromsø, Sørnorsk filmsenter og Midtnorsk Filmsenter står for den faglige og organisatoriske gjennomføringen av prosjektet, i tett samarbeid med de øvrige regionale filmsentrene og Nordisk Film Production. Mediefabrikken i Akershus er prosjektets formelle eier. Midtnorsk Filmsenter er prosjektets bindeledd inn mot FilmReg – paraplyorganisasjonen for de regionale filmsentrene og – fondene.