Om NORLAs talentprogram for yngre forfattere

NORLA etablerer et talentprogram for yngre forfattere.

– Talent Norge AS satser 1 million kroner på NORLAs talentprogram.
– I tillegg får NORLA like mye i støtte fra Forleggerforeningen.
– Til sammen gir dette 2 millioner kroner til NORLAs talentprogram.

Norge har søkt om status som hovedland ved Bokmessen i Frankfurt 2019, og NORLA arbeider sammen med bokbransjen for å realisere planene. Som del av forberedelses-programmet etableres et talentprogram for forfattere av skjønnlitteratur, sakprosa og barnelitteratur for å hjelpe yngre forfattere på vei inn i det internasjonale bokmarkedet. Støtten gis under forutsetning av at Norge blir antatt som hovedland til bokmessen i Frankfurt i 2019. NORLA vil samarbeide med Forleggerforeningen og andre aktører i bokbransjen om programmet.

Programmet understreker den internasjonale dimensjonen ved talentutvikling og vil legge til rette for utvikling gjennom erfaringsutveksling, kunnskap, aktiviteter og nettverksbygging. For norske forfattere som skriver innenfor et lite språkområde som det norske er muligheten til å nå ut svært avgjørende for et forfatterskap i et lengre perspektiv. Programmet vil gi forfatterne ny kunnskap om egen originalitet og aktualitet i forhold til utenlandske bokmarkeder og styrke forfatternes internasjonale kontaktpunkter.

– Programmet vil systematisere viktige elementer i en forfatters utvikling, som: bevisstgjøring av den utadrettede delen av forfattervirket, innblikk i oversetteres arbeid, møte med journalister og utenlandske medier, utgivelse i andre bokmarkeder enn Norge, internasjonal resepsjon og kritikk og møter med lesere fra andre land.

– Opplegget vil gi kunnskaper og praktisk erfaring, og tilby møter med erfarne internasjonale forfattere – norske og utenlandske – nøkkelpersoner og førsteklasses fagfolk, aktuelle oversettere, internasjonale bransjeaktører som redaktører og forleggere, internasjonale litterære miljøer som tidsskrift, blogger, og utenlandske lesere. Gjennom NORLAs internasjonale nettverk involveres sentrale internasjonale aktører.

– Programmet skal ikke være regulær skriveutdanning, men legge vekt på bevisstgjøring av eget prosjekt, eksponering for utenlandske arenaer og større forståelse for internasjonale bransjemekanismer.

På bildet: Lars Mæhle signerer bøker på bokmessen i Leipzig 2015.
Foto: Ullstein Buchverlage.