Om Nordnorsk Kunstnersenter talentsatsning

Nordnorsk Kunstnersenter etablerer treårig mentorprgram og sommerakademi.

 • – Talent Norge AS satser 500 000 kroner på Nordnorsk Kunstnersenter, over tre år.
  – I tillegg får Nordnorsk kunstnersenter like mye i gaver fra Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge.
  – Til sammen gir dette 1 million kroner til Nordnorsk Kunstnersenter over tre år.Satsingen innebærer at Nordnorsk Kunstnersenter (NNKS) gjennomfører et treårig prosjekt som skal styrke og utvikle talentfulle unge billedkunstnere. Prosjektet retter seg mot kunstnere som har fullført sin utdannelse i løpet av de tre seneste år og står helt i begynnelsen av en karriere. NNKS søker å styrke unge talenter og bedre konkurranseevnen deres ved å gi dem:• bedre refleksjonsevne og kunstneriske ferdigheter
  • et større og relevant kontaktnett
  • mer kunnskap om bransjen og kunstneryrket

  NNKS etablerer for dette to elementer:

  • et sommerakademi for samtidskunst i Lofoten
  • en mentorordning for unge kunstnere

  Som regionalt kunstnersenter er Nordnorsk Kunstnersenter tett knyttet til regionens kunstnere og kunstliv, samtidig som det driver Lofoten internasjonale kunstfestival – LIAF, en av Norges viktigste arrangementer på samtidskunstområdet.
  Senteret er en del av nettverksprogrammet Transfer North – Curating and Critical Writing in the North, som omfatter institusjoner i Barentsområdet, Skottland og Baltikum. Nettverket vil være en ressurs for talentprogrammet som nå settes i gang.

  Nordnorsk Kunstnersenter vil i dialog med OCA arbeide for å knytte deltakere i OCAs besøks- og prosjektprogram til sommerakademiets aktiviteter. Det er en ambisjon at internasjonalt profilerte lærekrefter tilknyttes sommerakademiet.
  I tillegg vil Nordnorsk Kunstnersenter arbeide sammen med flere andre, etablerte aktører i kunstfeltet i forbindelse med utvelgelse av talenter og mentorer og program for sommerakademiet. Blant samarbeidspartnerne er representanter fra:

  • UKS – Unge Kunstneres Samfund
  • NNBK Nordnorske bildende kunstnere
  • Lofoten Internasjonale Kunstfestivals (LIAF) kunstneriske råd

  NNKS peker på at billedkunstnere svært ofte har en arbeidssituasjon der de arbeider alene. Det en mentor-lærlingsituasjon kan tilføre en yngre kunstner er reell kontakt med kunstverdenen og erfaringer av en type det kan være vanskelig å tilegne seg under utdanningen.