Papillon – Valdres solistakademi inn i Talent Norge Junior

Papillon – Valdres solistakademi er valgt som den første satsingen i Talent Norges pilotprosjekt Talent Norge Junior. Pilotprosjektet skal bygge bro mellom toppsatsinger i Talent Norge og talentutvikling i en tidlig fase.

Talent Norge Junior er et pilotprogram i Talent Norge som skal bestå av et knippe enkeltsatsinger på juniornivå ulike steder i landet. Formålet er å legge grunnlaget for en helthetlig, langsiktig og strategisk satsing på utvikling av unge talenter i kulturlivet.

Først ut i Talent Norge Junior er Papillon – Valdres solistakademi, som finner sted under Valdres Sommersymfoni. Valdres Sommersymfonien er Nord-Europas største møteplass for barn og ungdom innen klassisk musikktradisjon. I Papillion skal unge talenter fanges opp, og i en avgjørende alder få tett individuell oppfølging av anerkjente pedagoger og etablerte artister.

Deltagelsen i Papillon-programmet vil gi talentene den nødvendige ballast til å være reelle søkere til toppsatsinger som f.eks. Crescendo-programmet, og også forberede dem på den virkeligheten de om noen år vil møte som utøvende musikere.

Juryen for utvelgelsen i 2017 er Guro Kleven Hagen, Alf Richard Kraggerud, Sigyn Fossnes og Ulrich Kaatz. Kunstnerisk leder for Valdres Sommersymfoni, ny konsertmester i Den Norske Opera, solist og tidligere Crescendo-deltager Guro Kleven Hagen er faglig leder av prosjektet.