Talent Norge etablerer talentprogrammet ArtEx

 • I samarbeid med Norges musikkhøgskole, Kunsthøgskolen i Oslo og Den Norske Filmskolen etablerer Talent Norge talentprogrammet ArtEx. Dette er Norges første systematiske satsing på kunsttalenter på toppnivå, på tvers av sjanger. ArtEx etableres med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB.
 • ArtEx (Programme of Excellence in Performing Arts and Film) er et talentutviklingsprogram med fokus på deling av erfaringer og systematisk kompetansebygging om talentutvikling på tvers av sjanger innen kulturfeltet. I samspill med øvrige prosjekter i Talent Norge skal ArtEx skape gode modeller for å forene, foredle og bevisstgjøre kompetanse om talentutvikling.

Besøk ArtEx nettside her.

 • Etter 1,5 års drift ser Talent Norge muligheten til å bygge videre på det gode arbeidet som blir gjort på feltet. Samtidig etterspør samarbeidspartnere møtepunkter, mer kunnskap om privat/offentlig samarbeid og om talentutvikling. Gjennom ArtEx vil Talent Norge skape et rammeverk slik at kunnskap, erfaringer og kompetanse kan deles, på tvers av prosjekter og på tvers av sjanger.
 • Programmet har både et kollektivt og individuelt innhold, er utviklet i samarbeid med Kunsthøgskolen i Oslo, Den norske filmskolen og Norges musikkhøgskole og skal drives av de tre utdanningsinstitusjonene i samarbeid med Talent Norge.

Programmet skal støtte og sikre kunstnere i overgangen mellom fullført utdanning og etablering av en nasjonal og internasjonal karriere og skal til den individuelle delen rekruttere fem talenter hvert år i fire år. Kunstnerne som plukkes ut til den individuelle delen av programmet skal ha vist et stort kunstnerisk talent innenfor sitt fagfelt og sjanger. Deling av fagkunnskap og erfaringer på tvers av sjanger er en forutsetning for programmet og for deltakerne.

 • ArtEx bygger på tre hovedelementer:
  • Coaching/veiledning skal sette den enkelte deltaker i stand til å håndtere forventninger knyttet til kunstutøvelse på høyeste nivå, og omfatter prestasjonsforberedelse og prestasjonstrening.
  • Deltakerne tildeles en egen mentor med bred fagkompetanse og et internasjonalt nettverk relevant for den enkelte.
  • Fagseminarer, samlinger og nettverkstreff som er den kollektive delen av programmet inkluderer de øvrige satsningene i Talent Norge, som dags dato representerer mer enn 1200 talentutviklingsplasser over 3 år.

  ArtEx skal tilknytte seg et nettverk av fagpersoner som har lang og bred erfaring innen kunstfag og film. Styringsgruppen for programmet utgjøres av rektorene ved Norges musikkhøgskole og Kunsthøgskolen i Oslo, dekan ved Den norske filmskolen og daglig leder i Talent Norge. Et Faglig Råd vil stå for utvelgelse av talenter og mentorer og sikre programmets faglige innhold.