Talent Norge inn i FRIKAR X, talentprogrammet for fri bevegelseskunst i regi av FRIKAR

– Talent Norge investerer 3 millioner kroner over tre år til FRIKAR X for utvikling av talenter innen fri bevegelseskunst. 

– I tillegg har programmet mottatt bidrag fra Sparebankstiftelsen DNB på 3,8 millioner kroner over tre år og 200 000 fra Eckbos legat.

– Til sammen gir dette 7 millioner kroner til FRIKAR X over tre år.

– Prosjektet har også støtte fra en rekke andre offentlige aktører. Den totale rammen for prosjektet er over 9,2 millioner kroner over tre år.

Talentprogrammet FRIKAR X skal følge opp nyutdannede, norske bevegelseskunstnere på nasjonalt toppnivå med internasjonale ambisjoner.

Frikar ble stiftet i 2006 og er Norges ledende, profesjonelle dansekompani for møtet mellom moderne og tradisjonell, norsk dans. Kompaniet har turnert 32 land, har vunnet flere internasjonale koreografipriser og mottatt solide kritikker i internasjonale tidsskrift som The Herald, Westdeutcher Rundfunk og National Geographic.

I dag er det ytterst sjelden at et nyutdannet talent klarer å konkurrere seg direkte inn i FRIKAR.
Samtidig øker etterspørselen etter sterke, kunstneriske identiteter i møte mellom samtidskunsten og lokale tradisjoner både i Norge og internasjonalt. Innovativt entreprenørskap blant ungdom er også etterlyst vare.

Gjennom etablering av talentsatsingen FRIKAR X ønsker FRIKAR å ta en førende rolle i denne utviklingen og sikre utviklingsmuligheter for unge talenter innen fri bevegelseskunst. FRIKAR X vil bygge videre på den solide plattformen som er skapt av FRIKAR, ikke minst gjennom det regionale kompetansesenteret Fjelldansen og gjennom talentprogrammet FRIKAR jr som hadde en viktig rolle i åpningen av Ungdoms-OL i 2016, samt Toppidrett FRIKAR ved Valdres videregåande skule.

Talentprogrammet skal gi unik profesjonell erfaring for utøvere av grener som halling, samtidsdans, breakdance, nysirkus og parkour og et nettverk å bygge en videre karrierer på, nasjonalt og internasjonalt.