Talent Norge inn i Insomnia-festivalen

Insomniafestivalen etablerer Cloud Exit, et talentprogram for utvikling av talentfulle elektronikaartister.

– Talent Norge AS satser 420 000 kroner over tre år på talentprogrammet Cloud Exit
– I tillegg får programmet like mye i støtte fra Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge.
– I tillegg er Insomnia inne med egne midler og finansiering fra de europeiske prosjektene SHAPE og We Are Europe
Totalrammen på Cloud Exit er 1,2 mill kroner over tre år.

Tromsø har en lang historie som elektronikahovedstad, og har gjennom mange år fostret en rekke anerkjente artister. Byen har en rekke tilbud for musikere som søker å utvikle seg faglig og som artister, men for elektroniske musikere er tilbudet mer spredt og tilfeldig, og mulighetene for publikumseksponering og musikalsk utvikling er mindre tilgjengelig. Nye artister presenterer og deler sin musikk med publikum på Sound Cloud og You Tube, men det finnes få tilgjengelige verktøy og tilbud for elektronikaartister som vil bli noe mer enn et lokalt nettfenomen.

Insomniafestivalen er Norges eldste festival for elektronisk musikk og har i en årrekke tjent som arena for nye elektronikaartister. Festivalen har muliggjort faglig utvikling og møter med publikum og har siden starten arbeidet for å presentere nye utøvere som våger å utfordre etablerte rammer.

For å styrke og utvide det faglige tilbudet til musikktalentene på festivalen etableres nå prosjektet «Cloud Exit». Prosjektet retter seg mot nye elektronikaartister som befinner seg i brytningen mellom talent og profesjonell – som opplever stagnasjon som følge av manglende arenaer for videreutvikling, og som har et uforløst potensiale for å nå ut til et lokalt og internasjonalt miljø.

Satsingen skal tilby avgjørende utviklingsmuligheter for artistene knyttet til musikkfaglighet og publikumsutvikling og vil gi deltakerne mulighet til å eksponere seg for publikum både lokalt og internasjonalt. I tillegg gis artistene mulighet for å utvikle nøkkelkompetanse for kommersialisering og skalering av et profesjonelt virke.

Satsningen er tredelt:

  1. – Kompetansehevning gjennom faglige, skreddersydde workshops/faglig program
  2. – Eksponering for publikum gjennom presentasjon på Insomniafestivalen
  3. – Internasjonal erfaring gjennom presentasjon på Europeiske festivaler, gjennom Insomnia’s europeiske samarbeidspartnere

Målet er å få flere lovende norske elektronikaartister ut fra «clouden», opp på en scene, ut til sitt publikum.