Talent Norge inn i Nordnorsk Opera og Symfoniorkester

– Talent Norge AS investerer 500 000 kroner over tre år i talentsatsing på unge musikere i regi av Nordnorsk Opera og Symfoniorkester
– Talentprogrammer har også støtte på 555 418 kroner over tre år fra Sparebankstiftelsen Sparebank 1 Nord-Norge.

Mentorprogram for unge musikere i regi av Nordnorsk Opera og Symfoniorkester er et 3-årig talentprogram for unge musikere og sangere med bosted eller tilknytning til Nord-Norge.

Talentene i mentorprogram er sangere eller instrumentalister mellom 18-30 år med ambisjoner om en framtidig karriere som profesjonell utøver, og med en tilknytning til Nord-Norge. Mentorprogrammet gjelder for perioden 2017-2020 og vil ha en varighet på 1-3 år. Varighet fastsettes på individuelt grunnlag.

Talentprogrammet skal gi kandidatene en unik mulighet til å utvikle seg i tett relasjon med – og under god oppfølging av – landsdelens profesjonelle institusjon innen opera- og symfonisk musikk. Målsetningen er å få frem talenter innen alle sjangre som ønsker å undersøke scenisk virksomhet som musikere og sangere i sitt uttrykk.

Kandidatene skal få undervisning med gjestende kapasiteter i mesterklasser og workshops og utvikle seg gjennom samspill med orkestrets egne musikere. Hver kandidat vil få en ekstern mentor og vil følges tett av to personer fra orkestret med et særskilt ansvar for talentet.

Programmets innhold rettes inn mot to emner: Praksis og faglig utvikling som musiker i orkester, og praksis og fagkunnskap om bransjen.

Kandidatene skal gis utviklingsmuligheter gjennom:

  • – Innsikt i det å jobbe internasjonalt, så som arbeid med agentur, samarbeid og nettverk utenfor Norge gjennom egen studietur der kandidaten får bli med sin mentor når mentor jobber utenlands.
  • – En-til-en-undervisning (spilletimer/samtaler).
  • – Generell rådgivning og utveksling av erfaring.