Talent Norge inn i Ungdommens Barokkorkester

– Talent Norge AS investerer inntil 900 000 kroner i Ungdommens Barokkorkester i årene 2018 – 2020.
– Orkesteret får i samme periode 900 000 kroner i støtte fra Dextra Musica.
– Til sammen gir dette 1,8 millioner kroner over år til Ungdommens Barokkorkester.

Ungdommens Barokkorkester – Nordic Baroque Orchestra – er et norsk og nordisk talentutviklingsprogram rettet mot unge musikere som ønsker å posisjonere seg som orkestermusikere eller solister innen tidligmusikk. Programmet tilbyr en samlet satsning på disse områdene og er den første systematiske satsningen av sitt slag i Norge. Programmet omfatter en serie med målrettede tiltak mot de viktigste instrumentgruppene i et klassisk barokkorkesteroppsett og består både av kompetanse- og talentutviklende tiltak og av internasjonalisering av karrierer.

Prosjektet ble etablert som en forsøksordning i 2015 og har på kort tid opparbeidet en sentral posisjon for rekruttering til tidligmusikk. Målsetningen er å videreutvikle allerede sterke unge klassiske musikere slik at de kan spesialisere seg på særlig høyt internasjonalt nivå innen tidligmusikk.

Ungdommens Barokkorkester er organisert som en talentsamling i orkesterspill med tyngdepunkt i én årlig hovedsamling. Hovedsamlingen holdes samtidig som Barokkfest tidligmusikkfestival og konserter i regi av programmet inngår i festivalens program. Et utvalgt antall av deltakerne følges også opp gjennom året. Bidraget fra Talent Norge gir en faglig styrking av programmet og etablering av et eget solistprogram.

Programmet er initiert og drevet av Senter for tidligmusikk med noen av verdens aller fremste solister og dirigenter som mentorer og kunstneriske ledere. Senteret samarbeider blant annet med European Union Baroque Orchestra (EUBO) som selv har tatt kontakt med ønske om forbedring av rekrutteringen fra Norge. EUBO er et tilbud til unge musikere på historiske instrumenter fra hele Europa og er et springbrett til ansettelse og karriereutvikling.

Om Senter for tidligmusikk
Stiftelsen Senter for tidligmusikk er et kompetansesenter for tidligmusikk og er Norges eneste faste institusjon på området. Stiftelsen skal fremme kulturtilbudet innen tidligmusikk og forskning rundt tidligmusikk ved blant annet å arbeide for utvikling av det profesjonelle utøvermiljøet innenfor tidligmusikksektoren.

Barokkfest er en festival for barokk- og tidligmusikk. Festivalen arrangeres hvert år i det historiske anlegget i og rundt Nidarosdomen. Festivalen samler ledende musikere fra inn- og utland og er en av Nord-Europas største festivaler på området.