Talent Norge inn i talentprogram for unge scenekunstnere i regi av RadArt

– Talent Norge AS investerer 440 000 kroner i UREDD, et to-årig talentprogram for utvikling av lovende scenekunstnere.
– Programmet har i tillegg støtte på 440 000 kroner over to år fra Sparebank 1 Nord-Norge.
– Programmets totale ramme er 1,25 mill kroner

UREDD er et utviklingsprogram for talentfulle unge kunstnere i Nord-Norge som ønsker å arbeide med scenekunst. Programmet skal gi en faglig ramme og praktiske verktøy som stimulerer til kunstnerisk utvikling og gir et løft for utvalgte unge kunstnere i det frie feltet.

Programmets innhold og form er utviklet ut fra erfaringer blant kunstnere i nettverket RadArt i Tromsø. RadArt fungerer i dag i stor grad som arena for idéutvikling, nye samarbeid og konstellasjoner, erfaringsutveksling og veiledning. Gjennom UREDD skal erfaring og kompetanse i nettverket formaliseres og tilgjengeliggjøres for flere.

Programmet henvender seg til kunstnere innen alle sjangre som vil undersøke live framføring/scenisk virksomhet i sitt uttrykk. Aktuelle kandidater søker til talentprogrammet med en konkret kunstnerisk ambisjon eller idé som skal utvikles og iscenesette under veiledning av en mentor i løpet av programmet.

Programmets målsettinger er å:

  • – Tilrettelegge for at utvalgte unge kunstnere i Nord-Norge får mulighet til å videreutvikle sitt kunstneriske uttrykk med scenekunstens virkemidler.
  • – Gi de utvalgte unge kunstnere faglig ramme og praktiske verktøy for å utvikle sitt kunstnerskap gjennom mentorsamtaler og tilgjengelig arenaer.
  • – Gi de utvalgte unge kunstnere verktøy for å lettere og mer effektivt kunne etablere egen virksomhet med de kunstneriske mål som hovedfokus.
  • – Bidra til at de utvalgte unge kunstnere tør å etablere seg i det frie feltet gjennom raskt å bli del av et nettverk med andre profesjonelle kunstnere.

Utvelgelse av deltakere i programmet foretas av et faglig råd som består av:
Kristin Bjørn, dramatiker, sceneinstruktør og daglig leder, Ferske Scener
Marita Isobel Solberg, samisk-norsk visuell kunstner og musiker
Preben Faye-Schjøll, daglig leder ved Figurteatret i Nordland