Talent Norge inn i Panta Rei Danseteater

– Talent Norge AS investerer inntil 3,3 millioner kroner over tre år i TILT Grow, et talentprogram for utvikling av lovende unge dansekunstnere i regi av Panta Rei Danseteater.
– Programmet har i tillegg støtte på 2,1 millioner kroner over tre år fra Sparebankstiftelsen DNB.
– Programmets totale ramme er 7,3 millioner kroner.

TILT Grow er et utviklingsprogram som skal gi unge talenter innen dans en mulighet til å oppleve dansen gjennom profesjonelle rammer.

Prosjektet har hovedfokus på østlandsområdet og gjennomføres i samarbeid med Dansens Hus som nasjonal arena for dans, DansiT som regionalt kompetansesenter for dans i Trondheim og Midt-Norge, Teater Innlandet og en til flere scenekunstinstitusjoner i Akershus. Prosjektet administreres og organiseres av Panta Rei Danseteater, gjennomføres i regionene Oslo og Midt Norge, Innlandet og Akershus og er en del av det nasjonale TILT-prosjektet som gjennomføres årlig.

Talentene i prosjektet skal skape et repertoar for turné i samarbeid med ledende nasjonale og internasjonale koreografer og turnere med Panta Rei Danseteater og prosjektet TILT. De som tas opp i programmet skal komme inn i profesjonelle rammer og oppleve hvordan profesjonelle dansere skaper, utøver og reflekterer over eget kunstnerisk arbeid.

Programmet strekker seg over ett år i hver region og har fire faser:

  1. Prøvedans og utvelgelse gjennom mesterklasser og samlinger
  2. Skape repertoaret for turné gjennom samarbeid med to nasjonale/internasjonale koreografer
  3. Gjennomføring av turné med egne forestillinger, verksteder og teknikk-klasser for andre unge dansere. Turneen følger prosjektet TILT.
  4. Jevnlige samlinger og seminarer med diskusjon og refleksjon om dans som profesjon.

Fra 2019 skal prosjektet samarbeide med Carn to Cove og andre turneorganisasjoner/ledende danseinstitusjoner i Storbritannia om utveksling og turné.

Hver deltager følges opp av en danser fra Panta Rei Danseteater som er deres mentor gjennom hele prosjektet.