Talent Norge inn i Prestasjonsklyngen

– Talent Norge AS inngår et strategisk samarbeid med Olympiatoppens prestasjonsklynge. Samarbeidet innebærer at Talent Norge tilknyttes Prestasjonsklyngens ulike arenaer og blir en aktiv partner i arbeidet med å utvikle en kultur for prestasjoner på høyt nivå på tvers av samfunnssektorer.

Olympiatoppens Prestasjonsklynge ønsker å utvikle norsk prestasjonskultur, gjennom sterkt samspill mellom prestasjonsmiljøer innen kultur, akademia, det offentlige, næringslivet og toppidretten. Arbeidet er organisert i en klynge av samarbeidspartnere med Den Norske Opera og Ballett som en hovedsamarbeidspartner.

All utvikling av ekstraordinære prestasjoner krever trening på det man ønsker å utvikle og bli best på. Og forut for trening ligger erkjennelsen og beslutningen om at man har funnet noe som er verdt å trene på, noe som tar en videre. Da ligger det til grunn, at dersom en vil utvikle kulturen, tenkesett og mentalitet, må en trene på og utvikle også dette området.

Gjennom samarbeidet med Prestasjonsklyngen innlemmes Talent Norge, Talent Norges satsinger og samarbeidspartnere i Prestasjonsklyngens fem arenaer med den årlige Prestasjonskonferansen på Operaen som klyngens største møteplass. Intensjonen med samarbeidet er å styrke og videreutvikle delingskulturen i Talent Norge, samtidig som Talent Norge gjennom deltagelsen i Prestasjonsklyngen vil bidra til utvikling av prestasjonskultur innad i Talent Norge, i Prestasjonsklyngen og i samfunnet for øvrig.

Olympiatoppen er Prestasjonsklyngens hovedeier og utvikler.