Talent Norge inn i Prestasjonsklyngen

Talent Norge AS inngår et strategisk samarbeid med Olympiatoppens prestasjonsklynge. Samarbeidet innebærer at Talent Norge tilknyttes Prestasjonsklyngens ulike arenaer og blir en aktiv partner og bidragsyter i arbeidet med å utvikle en kultur for prestasjoner på høyt nivå på tvers av samfunnssektorer.

Gjennom samarbeidet med Prestasjonsklyngen innlemmes Talent Norge i Prestasjonsklyngens fem arenaer med den årlige Prestasjonskonferansen på Operaen som klyngens største møteplass.

– Talent Norge ble opprettet for å gi støtte til unge utøvere på toppnivå og det har helt fra starten av ligget en kime til et samarbeid med Prestasjonsklyngen. Det har vi nå funnet en form på, sier daglig leder i Talent Norge Maria Mediaas Jørstad. – Intensjonen med samarbeidet er å styrke og videreutvikle delingskulturen i Talent Norge, samtidig som vi gjennom deltagelsen i Prestasjonsklyngen vil bidra til utvikling av prestasjonskultur innad i Talent Norge, i Prestasjonsklyngen og i samfunnet for øvrig, sier Maria.

Olympiatoppens Prestasjonsklynge er opprettet for å utvikle norsk prestasjonskultur, gjennom sterkt samspill mellom prestasjonsmiljøer innen kultur, akademia, det offentlige, næringslivet og toppidretten. Kongstanken er å etablere et felleskap med takhøyde for refleksjon og diskusjon om hva slags kultur, tenkesett og mentalitet som ligger til grunn for ekstraordinære prestasjoner.

– Prestasjonsklyngen var et initiativ som Olympiatoppen tok for noen år tilbake, den gang med hovedfokus på en konferanse – en møteplass – for prestasjonsmiljøer, hovedsakelig innen kultur og idrett, forteller leder av Prestasjonsklyngen Jarle Aambø. – Siden har arbeidet vokst på seg til å innbefatte alle sektorer i det norske samfunnet, sier Aambø.

 All utvikling av ekstraordinære prestasjoner krever trening på det man ønsker å utvikle og bli best på. Og forut for trening ligger erkjennelsen og beslutningen om at man har funnet noe som er verdt å trene på, noe som tar en videre. Prestasjonsklyngen forsker i hva som er fellesnevnere for prestasjoner på høyt nivå, hvordan man kan stimulere og ta vare på dem som ønsker å utnytte sitt potensial og hva man kan lære av hverandre.

– At Talent Norge nå blir en del av Prestasjonsklyngen er en stor styrke for arbeidet med prestasjonskultur i Norge, sier Aambø.

Om Prestasjonsklyngen
Prestasjonsklyngens aktivitetsområder foregår på fem arenaer med Prestasjonskonferansen, og samlingene Lederstimuli og Utøverstimuli som sentrale møteplasser. Talent Norge blir en viktig bidragsyter på Prestasjonskonferansen som finner sted på Den Norske Opera og Ballett 14. – 15. november. Olympiatoppen er Prestasjonsklyngens hovedeier og utvikler.

Mer om samarbeidet her: www.talentnorge.no/talent-norge-inn-prestasjonsklyngen-2/
Mer om Prestasjonsklyngen: www.prestasjonskultur.no