Talent Norge inn i talentprogram for norske komponister

Talent Norge går inn i et talentprogram for norske komponister i regi av Norsk Komponistforening og Music Norway.

– Talent Norge AS investerer 500 000 kroner i KUPP, et ettårig talentprogram for utvikling av lovende norske komponister.
– Programmet har i tillegg støtte på 500 000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB og 200 000 fra TONO
– Programmets totale ramme er 1,65 mill. kroner.

KUPP er et ettårig utviklings- og nettverksprogram for lovende komponister under 35 år. Programmet består av kursing og nettverkssamlinger og er knyttet til seks orkestre fra hele landet som hver velger én komponist som de skal bestille et helt nytt verk av. 

Norge har en lang og sterk tradisjon for komposisjon, og norske komponister blir spilt av orkestre og ensembler over hele verden. For å videreføre denne musikkarven trenger dagens lovende komponister et internasjonalt nettverk for å få ut musikken sin. Dette er et krevende og vanskelig marked å navigere i, og bransjeutvikling og nettverksbygging er derfor en stor del av KUPP.

Deltakerne i programmet vil i løpet av prosjektperioden bli tatt med til de viktigste arenaene for klassisk musikk i inn og utland, som Festspillene i Bergen, Ultimafestivalen i Oslo og Classical Next i Rotterdam, Ved siden av en praktisk verktøykasse vil deltagerne følges opp av en mentor gjennom hele programmet. Verkene som bestilles fra den enkelte deltaker vil bli fremført innen to år fra prosjektets lansering i oktober 2017.

Utvelgelse av deltakere til programmet gjøres av en jury bestående av representanter fra nyMusikks komponistgruppe, Norsk Komponistforening og Music Norway, samt en anerkjent komponist.

Satsingen har som mål å løfte lovende norske komponister til et internasjonalt nivå og er et ledd i markeringen av Norsk Komponistforenings 100-årsjubileum og er et samarbeid mellom Norsk Komponistforening og Music Norway, med Ultima Oslo Contemporary Music Festival og nyMusikk som samarbeidspartnere.

Foto bilde 1: Dayne Topkin

På bildet 2: Orkestersjef Roger Olstad, Oslo-Filharmonien, Therese Birkelund Ulvo, KUPP-komponist, Jørgen Karlstrøm, styreleder Norsk Komponistforening.
Foto: Lars Igesund/NKF