Talent Norge inn i talentprogram for unge folkemusikere

– Talent Norge AS investerer inntil 300 000 kroner over 2 år i Hilmartalentet, et talentprogram for utvikling av lovende folkemusikere.
– Programmet har i tillegg støtte på 200 000 kroner fra SpareBank 1 SMN.
– Programmets totale ramme er 610 000 kroner.

Hilmartalentet er et nasjonalt utviklingsprogram for toppsjiktet av unge folkemusikere og/eller dansere i Norge i regi av Stiftinga Hilmar Alexandersen.

Talentprogrammet vil ta opp ett nytt talent hvert år som følger programmet gjennom tre til fire år. En mentor knyttes til hvert talent med et særskilt ansvar for å utvikle talentet. Talentene vil delta i konserter på Hilmarfestivalen, i konsertturné gjennom FolkJazzScena i Nord-Trøndelag og vil få et kollegialt fellesskap med andre topp utøvere.

Tilgangen på bookingagenter og management er lite for yrkesutøvere i starten av karrieren innenfor folk-sjangeren. Talentene vil gjennom utviklingsprogrammet derfor også få bistand til å nå markedet gjennom booking- og managementvirksomhet.

Talentprogrammets faglige innhold er utviklet av Stiftinga Hilmar Alexandersen, en ideell stiftelse som har til formål å være en arena for å fremme tradisjonskultur og kultur som næring. Stiftelsen er kompetansesenter for folkemusikk og folkedans og står i dag bak en av de største folkemusikkfestivalene i landet, Hilmarfestivalen.

Utvelgelse av deltakere i programmet foretas av professor og leder av folkemusikkutdanninga på Norges Musikkhøgskole Steinar Ofsdal og representanter fra Grunnfondsinnskyterne til Stiftinga Hilmar Alexandersen. Stiftelsen har totalt 13 grunnfondsinnskytere, blant dem er FolkOrg og Noregs Ungdomslag.