Talent Norge inn i Varangerfestivalens talentprogram

– Talent Norge AS satser 2,1 millioner kroner over tre år til styrking av Varanger Talent Academy, under forutsetning av tilsvarende støtte fra private bidragsytere.
– Programmet har i tillegg et årlig bidrag på 150 000 kroner fra Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge og 550 000 fra Eni Norge.
– Til sammen gir dette 4,1 millioner kroner over tre år til Varanger Talent Academy.

Varanger Talent Academy er et tredelt talentutviklingsprosjekt for musikktalenter i Nord, knyttet til Varangerfestivalen. Gjennom et langsiktig, målrettet og fokusert engasjement skal utvalgte talenter som presenteres på festivalen følges tett frem mot en nasjonal og internasjonal karriere.

I 35 år har Varangerfestivalen presentert jazz og musikk av høyeste kvalitet helt nordøst i landet. Festivalen har vokst, både økonomisk og kunstnerisk. De siste årene har egenproduksjon og talentutvikling blitt en stadig større del av festivalen. Festivalen har som mål å være talentenes viktigste støttespiller og bidra til at det skapes nye nettverk og samarbeid slik at talentfulle musikere og artister kan ta de siste skrittene mot en nasjonal og internasjonal karriere.

Gjennom opprettelsen av prosjektet Varanger Talent Academy skal talentutviklingsarbeidet gjøres mer målrettet og fokusert. Talentprogrammet er tredelt og består av bestillingsverket Northern Soul som åpner festivalen, Nord-Norges største talentpris Arctic Talent som deles ut på festivalens åpningsdag og Varanger Sessions, urpremierer som gis en levetid også etter festivalen.

I alle prosjektene jobber Varangerfestivalen som prosjekteier og mentor for de utvalgte talentene. Talentene skal følges opp gjennom prosjektperioden og når prosjektet i praksis er avsluttet, i en fase som er minst like viktig som mentorrollen under selve prosjektet. Varanger Talent Academy skal bidra til at det skapes broer mellom ulike artister og kunstnere i langsiktige, fruktbare og sjangeroverskridende samarbeid.