Styrking og spissing av talentutvikling innen fri scenekunst

Sammen med Bergesenstiftelsen gir Talent Norge AS støtte til et nytt nasjonalt utviklingsprogram innen fri scenekunst i regi av Shanti Brahmachari. Det gir til sammen 0,5 mill. kroner til videreføring av TekstLab og nye TekstLab Inkubator.

De siste årene har selskapet Artxchange og Shanti Brahmachari utviklet tekst- og teaterverkstedet TekstLab for ungdom og TekstLab Unge Stemmer som videreutvikler talenter innen skapende og utøvende kunst på Caféteateret – blant annet med støtte fra Norsk Kulturråd. Fra 2008 har omkring 80 scenekunstnere vært involvert i ulike TekstLab-prosesser som veiledere og utøvere.

Fra Bergesenstiftelsen får Artxchange tildelt 250 000 kroner til henholdsvis TekstLab og TekstLab Inkubator. Talent Norge AS gir på sin side 50 000 kroner i 2015 og deretter 100 000 kroner pr år i to år, alt til TekstLab Inkubator. Målet med satsingen er å bidra til økt kvalitet, mer nyskaping og større kunstnerisk mangfold i utviklingen av talenter innen skapende og utøvende scenekunst, gjennom etablering av et nasjonalt inkubatorprogram for et fåtall spesielt utvalgte deltagere. Programmet skal både være individuelt tilpasset og relevant for det internasjonale markedet for fri scenekunst.

TekstLab ble i sin tid opprettet og utviklet for å rekruttere og utvikle nye stemmer utenfor kulturskolene og det etablerte kunstlivet, og tilbyr både unge og etablerte kunstnere en arena til å utvikle nye kunstuttrykk. Intensjonen er å få frem nye stemmer i norsk scenekunst med varierte uttrykk innen musikk og fri scenekunst, som sang, dans, ny musikk, tekst, slam/poesi og performance.

TekstLab er organisert som et nettverk av scenekunstnere. Det skaper mulighet for å hente utvalgte veiledere og utøvere tilpasset hver enkelt prosess. Alle involverte er likeverdige deltakere, noe som sikrer at hele gruppens kunnskap og kompetanse tas i bruk.

TekstLab Inkubator gir utvalgte deltakere i TekstLab frihet til å fordype seg over lengre tid i utvikling av tekster og skape personlige sceniske uttrykk. Hver deltaker jobber tett sammen med en fast mentor. Kunstutviklingen skjer gjennom prosessarbeid tilpasset hver enkelt deltaker; fra idé til tekst og frem til scenisk uttrykk. Utgangspunktet er at kunstnerens egne premisser legges til grunn og ikke presses inn i bestemte uttrykk eller form, med tid til å eksperimentere og prøve ut ideer i faste rammer. Her jobber deltakeren sammen med scenekunstnere, veiledere og utøvere på høyt faglig og profesjonelt kunstnerisk nivå. Ideer utprøves gjennom praktisk eksperimentering med dansere, koreografer, skuespillere, musikere, instruktører og dramaturger tilpasset prosessens og kunstnerens behov. Prosessene er et laboratorium for eksperimentell nyskaping gjennom strukturert mentoring/veiledning i et dynamisk samspill mellom kunstnere med variert kompetanse.

Støtten til TekstLab Inkubator vil gi mulighet for 6-10 personer med kunstnerisk særpreg til å bli en stemme i norsk og internasjonal scenekunst. Etter prosessene vil tekstene bli vist på scene. Prosessarbeid/visninger er tenkt å skje i samarbeid med Caféteatret, Norsk skuespillersenter, Dramatikkens Hus og Sentralen (fra 2016). Utenfor Oslo er lignende institusjoner i større byer potensielle samarbeidspartnere, både i Norge og i utlandet.

(Foto: FREDERIC BOUDIN, TekstLab)