Ungdomskompani til Nasjonalballetten

Nasjonalballetten får eget ungdomskompani, takket være et treårig spleiselag på til sammen 3,0 mill. kroner per år mellom Talent Norge, Sparebankstiftelsen DNB og Skipsreder Tom Wilhelmsens stiftelse. I tillegg bistår Statkraft med turnemidler.

Kompaniet skal bestå av både norske og utenlandske unge dansere og kan starte opp allerede til høsten.

– Det er få arbeidsmuligheter for nyutdannede dansere. I et ungdomskompani vil talentene også få nødvendig «mengdetrening» i den sårbare overgangen mellom skole og arbeidsliv. Satsingen vil ventelig resultere i stor nivåheving blant unge dansere og studenter som søker seg til Norge og Nasjonalballetten og være viktig i unge danseres overgang fra utdanning til en profesjonell karriere. Ønsket er å utvikle morgendagens dansere med et sterkt fokus på kunstnerisk integritet og en gjennomarbeidet teknikk, sier ballettsjef Ingrid Lorentzen som har vært “hjernen” bak satsingen.

Ungdomskompaniet vil bestå av ti unge dansere mellom 17 og 23 år og ledes av en egen ballettmester/daglig leder. Ungdomskompaniet vil få to egne produksjoner per sesong med premiere på Operaens scene 2 og som kan turnere nasjonalt. I tillegg vil kompaniet også medvirke i Nasjonalballettens store, klassiske balletter/produksjoner.

Kompaniet vil få jobbe med både Nasjonalballettens huskoreografer, etablerte koreografer og neste generasjons koreografer. Satsingen bidrar dermed også til flere oppdrag og kan på den måten være et incitament for utvikling av ny koreografi. Satsingen vil forsterke samarbeidet med Kunsthøgskolen i Oslo (KHIO) der ungdomskompaniet vil bidra til et større miljø for de norske ballettalentene og gi større utbytte av å ta ballettutdanning i Norge.

Den første sesongen vil ungdomskompaniet medvirke i Nasjonalballettens store klassiske produksjoner som Manon, Nøtteknekkeren og Anna Karenina i tillegg til produksjonen Kylian: Black & White med 6 balletter av Jiri Kylian. I tillegg vil de våren 2016 ha sin første egne premiere på Scene 2 med egen signatur, internasjonalt repertoar og ny norsk koreografi.

Ungdomskompaniet vil samarbeide med Olympiatoppen og bidra til “Learn and share” programmet for tverrfaglig utvikling av prestasjoner og prestasjonskultur i forbindelse med ungdoms-OL på Lillehammer i 2016.

Kunstfaglig vurdering

Nasjonalballetten er Norges eneste profesjonelle ballettkompani og har etter hvert opparbeidet seg et solid internasjonalt ry. Dagens situasjon er at kompaniet innenfor de nærmeste årene vil stå foran utskiftninger, da en kjernegruppe av Nasjonalballettens dansere vil gå av med pensjon. For Nasjonalballetten er det derfor strategisk viktig å øke rekrutteringen og opplæringen av yngre dansere slik at nye medlemmer i kompaniet vil kunne ivareta Nasjonalballettens særskilte stil og repertoar. Med basis i en sterk ballettradisjon ønsker Nasjonalballetten å gå nye veier for å utvikle morgendagens Nasjonalballett. Deltagerne vil få spesialisering i det som i dag er Nasjonalballettens signatur, det klassiske repertoaret, Kylian-repertoaret og egen koreografi skapt for dem. Målsetningen med ungdomskompaniet er å samle noen av de beste unge danserne i Norge og i verden under Operaens tak.

Gjennom et Ungdomskompani ved Nasjonalballetten får de beste norske nyutdannede ballettdanserne et unikt tilbud som ikke eksisterer i Norge i dag. I stedet for å måtte konkurrere om plassene ved anerkjente ungdomskompanier i utlandet, vil de aller beste norske få mulighet til å utvikle seg som danser i et større og mer fokusert miljø enn Nasjonalballetten kan tilby sine aspiranter i dag.

Mens Nasjonalballetten turnerer i utlandet, kan Ungdomskompaniet turnere i Norge og bidra til å skape økt oppmerksomhet og mer interesse for kunstformen blant små og store publikummere. Satsingen kan inspirere og eventuelt ses i sammenheng med arbeidet som foregår ved de regionale dansesentrene rundt om i landet.

Begrunnelse for satsingen

  • – Satsingen gir større rom for utvikling av kunstnerisk eksellens i norsk klassisk ballett
  • – Satsingen vil forsterke samarbeid med kunstfaglig høyskole (KHIO)
  • – Profilering skjer gjennom nasjonale turneer og internasjonal delrekruttering
  • – Satsingen gir muligheter til flere koreografer og kan slik åpne for bedre talentutvikling også innen koreografi
  • – Midlene fra Talent Norge utløser privat medfinansiering og sikrer at satsingen kan gjennomføres som planlagt

Oppsummering

Talent Norge AS gir 1,5 mill. kroner til etablering av et eget ungdomskompani ved Nasjonalballetten i 2015, med sikte på forlengelse i to år forutsatt matchende privat medfinansiering.

  • – Sparebankstiftelsen DNB gir 1 000 000 kroner til ungdomskompaniet hvert år i tre år framover
  • – Skipsreder Tom Wilhelmsens stiftelse gir 500 000 kroner til ungdomskompaniet hvert år i tre år framover
  • – Statkraft gir 900 000 kroner til en egen turne i utvalgte større byer høsten 2016.