Coachingtilbud

11.02.2022 / Coachens oppgave er å gi støtte i ulike måloppnåelsesprosesser, hjelpe til med å holde fokus og motivasjon og veilede deg i møte med de utfordringene du står overfor akkurat nå. Talent Norge kan nå tilby coaching til talenter i våre satsinger.

Våre coacher er spesialisert innenfor ulike fagfelt og har alle bred erfaring i å veilede unge kunstnere i starten av deres karriere. Tilgjengelige coacher er Anders Dahl, Even Lynne, Karina Andersen Aas, Kéa Ostovany, Miriam Sandbæk, Thea Mikkelsen og Tina Margareta Nilssen. Du kan lese mer coachene her.

 – Coachingtilbudet er en unik anledning til å dyrke frem iboende ressurser man kanskje ikke var klar over, og som kan tas i bruk i fremtiden, sier Ostovany, som har veiledet en rekke talenter i talentprogrammet ArtEx. 

Flere av talentene i Talent Norges nettverk har benyttet seg av tilbudet om coaching, og vi ser at ordningen fungerer svært godt. Du kan lese mer om hvordan en coachingsituasjon fungerer gjennom intervjuet med Kéa Ostovany og deltaker i Talent Norges ArtEx-program Liv Barbosa Blad. 

Er du interessert i å benytte deg av tilbudet? 
Er du interessert i å benytte deg av tilbudet send en e-post til Kea Ostovany, kea@talentnorge.no, expert coach hos Talent Norge, med hvilket program du er en del av, og hvilken coach du ønsker å jobbe med.

Les mer om coaching i Talent Norge her.

Les mer om coachene her.