Hva vi gjør

Talent Norge ble stiftet i 2015 for å gi fremragende kunstneriske talenter muligheter til å realisere sitt fulle potensial. Vi skal være tett på fremtidens store kunstopplevelser.

Tett på ...
fordi vi legger vekt på tilstedeværelse og nærhet til satsingene, talentene og bidragsyterne, og å inspirere til kunnskapsdeling og erfaringsutveksling  

framtidens ...
fordi vi bygger varige, vellykkede relasjoner og nettverk, og baner vei for nye stemmer og kunstformer

store kunstopplevelser ...
fordi vi forener gode krefter om å dyrke fram eksepsjonelle talenter som beriker kulturlivet

Vi legger vekt på at kunst- og kulturfaglige vurderinger og behov skal ligge til grunn for våre prioriteringer, men vi gir ingen støtte uten privat medfinansiering. Vi har som mål å utløse like mye privat kapital som offentlig støtte i prosjektporteføljen.

Med grundige kvalitetsvurderinger og systematisk oppfølging av prosjektene har vi skapt et rammeverk som innbyr til private bidrag. Våre støttespillere kan ha tillit til at deres bidrag går til satsinger på høyt nivå og kommer talentene til gode.