Hva vi gjør

Talent Norge ble stiftet i 2015 for å gi fremragende kunstneriske talenter muligheter til å realisere sitt fulle potensial. Vi samler krefter i kulturlivet og blant private bidragsytere om talentsatsinger som dyrker frem de beste talentene og tar vare på deres egenart.

Talent Norges overordnede mål er å styrke rammene for talentutvikling og på den måten bidra til et rikere kulturliv i Norge. Vi samler ledende institusjoner og organisasjoner til dialog om talentutvikling innen kunst og kultur, og gir støtte til talentsatsinger av høy kunstnerisk kvalitet. Med utgangspunkt i prosjektporteføljen skaper vi også arenaer for deling og foredling av kunnskap og erfaring om talentutvikling, på tvers av genre og prosjekter.

Talent Norge legger vekt på at kunst- og kulturfaglige vurderinger og behov skal ligge til grunn for våre prioriteringer, men vi gir ingen støtte uten privat medfinansiering. Vi har som mål å utløse like mye privat kapital som offentlig støtte i prosjektporteføljen.

Med grundige kvalitetsvurderinger og systematisk oppfølging av prosjektene har vi skapt et rammeverk som innbyr til private bidrag. Våre støttespillere kan ha tillit til at deres bidrag går til satsinger på høyt nivå og kommer talentene til gode.

Talent Norge ble stiftet i januar 2015 av Kulturdepartementet, Sparebankstiftelsen DNB og Stiftelsen Cultiva. Vi er et aksjeselskap med ideelt formål, som betyr at eierne ikke kan ta ut utbytte. Driften og prosjekttildelingene er finansiert av statstilskudd.