Hvem er vi

Talent Norge finansierer talentprogram innenfor kunst og kultur i et samspill med private givere. Vi representerer det offentliges målsetting om å etablere gode karriereveier over hele landet. ​

Kjernen i vår filosofi er å bidra til utvikling og mestring gjennom en langsiktig og helhetlig tilnærming til utøvere og deres karriereløp. ​Vi vektlegger kompetanseutveksling på tvers av fagområder. ​