Hvordan vi gjør det

Arbeidet med å finne gode talentsatsinger skjer året rundt. Vi samarbeider med toneangivende miljøer innen kunst og kultur for å finne de beste prosjektene, og går inn i både nye og etablerte talentsatsinger.

Felles for alle prosjekter som støttes, er at de må ha med minst én privat partner som vil bidra finansielt til prosjektet. Vi gir som hovedregel ikke direkte støtte til et ungt talent eller en nyutdannet kunstner. Derimot kan vi støtte talentklynger og samarbeidsprosjekter som kan komme enkeltpersoner til gode.

Styret i Talent Norge har betydelig kunst- og kulturfaglig kompetanse og gjør grundige vurderinger av prosjektene som søker støtte, før eventuelle tildelinger. Slik sikrer vi at talentprogrammene holder høy kvalitet. Vi er opptatt av at prosjektene tilfører talentene spesialisert kompetanse innen deres genre, og at talentene får mulighet og støtte til å utfolde seg fullt ut. Derfor følger Talent Norge også talentprogrammene i porteføljen tett gjennom prosjektperioden, som normalt varer tre til fire år.

I tillegg til å vurdere rapportene fra prosjektene legger vi vekt på god dialog for å gi løpende oppfølging. Vi forventer at prosjektene deltar i nettverksaktiviteter for å dele ressurser og erfaringer med andre program og talenter i porteføljen.