Hvorfor vi gjør det

Talent Norge er til for å hjelpe unge mennesker med unike kunstneriske evner på veien mot en profesjonell karriere. Vi utløser betydelige midler til langsiktige satsinger gjennom å samarbeide med institusjoner, organisasjoner og kulturaktører i hele landet. Vårt mål er å forene gode krefter for å dyrke frem de beste.

Hvorfor skal vi hjelpe de som allerede er veldig flinke, kanskje til og med eksepsjonelle? Fordi det profesjonelle kunstlivet kjennetegnes av et tøft arbeidsmarked og en sterk internasjonalisering. Skal vi hevde oss på dette området må vi bygge broer mellom den profesjonelle yrkesutøvelsen og det ypperste vi har av talent.

Dersom vi skal sikre en jevn rekruttering til kunstutøvelse på toppnivå må vi styrke rammene rundt de beste. Det ligger et uforløst potensial i norsk kulturliv når det gjelder å legge til rette for talentutvikling. Det handler om å gi unge mennesker med et eksepsjonelt potensial den hjelpen og støtten de behøver slik at en karriere som profesjonell kunstner blir et reelt valg. Talent Norge vil bidra til å skape gode forbindelser mellom våre aller flinkeste utøvere og landets kultur- og utdanningsinstitusjoner for å åpne veien inn i det profesjonelle kunstlivet.

Siden oppstarten i 2015 har Talent Norge vedtatt tildelinger på 141,1 millioner kroner og utløst 194,5 millioner kroner millioner fra private bidragsytere. Støtten til prosjektene fordeles på årlige utbetalinger over normalt tre–fire år.

Samarbeidet med de private bidragsyterne er godt, og vi kan i mange tilfeller utfylle hverandre. Talent Norge kan blant annet gjennom sitt kunstfaglige styre kvalitetssikre satsingene, og de private er ofte avgjørende døråpnere til de sterke miljøene i sin region eller innenfor sitt felt.