Olympiatoppens prestasjonsklynge

Talent Norge AS inngår i et strategisk samarbeid med Olympiatoppens prestasjonsklynge, som utvikler prestasjonskulturen hos klyngedeltagerne, og gjennom dette påvirker prestasjonstenkningen i det norske samfunnet.

Olympiatoppens Prestasjonsklynge er opprettet for å utvikle norsk prestasjonskultur, gjennom sterkt samspill mellom prestasjonsmiljøer innen kultur, akademia, det offentlige, næringslivet og toppidretten.

All utvikling av ekstraordinære prestasjoner krever trening på det man ønsker å utvikle og bli best på. Og forut for trening ligger erkjennelsen og beslutningen om at man har funnet noe som er verdt å trene på, noe som tar en videre. Prestasjonsklyngen forsker i hva som er fellesnevnere for prestasjoner på høyt nivå, hvordan man kan stimulere og ta vare på dem som ønsker å utnytte sitt potensial og hva man kan lære av hverandre.

Et viktig møtepunkt er den årlige Prestasjonskonferansen, der prestasjonsmiljøene setter hverandre i stevne, deler praksis, deler refleksjoner og har utviklende dialog på tvers av sektorer, fagdisipliner, roller og ansvar, utøvere og ledere. Prestasjonskonferansen er tuftet på kongstanken om å etablere et felleskap med takhøyde for refleksjon og diskusjon om hva slags kultur, tenkesett og mentalitet som ligger til grunn for ekstraordinære prestasjoner.

Prestasjonsklyngens aktivitetsområder foregår på fem arenaer med Prestasjonskonferansen, og samlingene Lederstimuli og Utøverstimuli som sentrale møteplasser.

Talent Norge blir en viktig bidragsyter på Prestasjonskonferansen som finner sted årlig. Talent Norge blir også deltager og en viktig samarbeidspartner på Lederstimuli og Utøverstimuli. Olympiatoppen er Prestasjonsklyngens hovedeier og utvikler.

Les mer her