Film

Film

Filmskapere

Talentprogrammet Filmskapere gir kreative aktører mulighet for fordypning, grundig idéutvikling og research i en tidlig fase.

28. august 2018

Utviklingsprogram for kvinnelige filmskapere

Talent Norge og Norsk Filminstitutt skal i utviklingsprogrammet for kvinnelige filmskapere (UP) jobbe for å bedre kjønnsbalansen innen norsk film.

Talent Norge Junior: Unge fototalenter på Henie Onstad Kunstsenter

Unge fotografer på Henie Onstad Kunstsenter er et treårig talentprogram for unge fototalenter mellom 16 og 19 år.

FilmLab

FilmLab Norge er et talentutviklingsprogram for unge filmskapere som befinner seg mellom endt utdanning og profesjonelt virke.