Musikk

Musikk

Talent Norge Junior: Dirigenttalent UNG

Dirigent UNG er en del av satsingen Dirigenttalent og skal inspirere og utvikle unge dirigentspirer på ulike nivåer.

Jazzintro

Jazzintro er et talentprogram for jazzmusikere under 30 år i regi av Norsk Jazzforum.

Kammerorkesteret 1B1

Talent Norge ga 1,5 mill. kroner til 1B1 i 2015 og 2016. Kavlifondet, Stiftelsen Cultiva og Sparebankstiftelsen SR-bank ga til sammen 1,5 mill. kroner til 1B1. Prosjektet ble avsluttet i 2017.

KonstKnekt

Talentprogrammet KonstKnekt skal gi unge orkestermusikere utviklingsmuligheter gjennom et tett og unikt samarbeid med Berliner Philharmoniker.

KUPP – Norsk Komponistforening og Music Norway

Talent Norge inn i talentprogram for norske komponister.

Nordisk Showcase

Talent Norge inn i talentprogrammet Nordisk Showcase i regi av Oslo Jazzfestival.

Prof. Jiri Hlinka Klaverakademi

Prof. Jiri Hlinka Klaverakademi skal utvikle et treårig mentorprogram rettet mot spesielt talentfulle norske pianoelever.

Riddu Sessions

Programmet Riddu Sessions skal bidra til kunstnerisk vekst for talenter som utpekes som Årets unge kunstner under Riddu Riđđu-festivalen.

Senter for Talentutvikling Barrat Due

Senter for Talentutvikling Barratt Due skal bidra til å heve nivået på norske kandidater til høyere utøvende musikkutdanning ved å bedre rammevilkårene for talentutvikling nærmere der talentene bor.

Sparebank 1 SMN JazZtipendiat Trondheim Jazzorkester

SpareBank 1 SMN JazZtipendiat er et talentprogram for jazzmusikere tilknyttet Trondheim Jazzorkester.

Talent Norge Junior: Antihype

Antihype skal korte ned avstanden fra øvingslokalet til de store scenene, og gi unge band og artister den oppfølgingen de trenger for å etablere en musikk- karriere med base i Nordland.

Talent Norge Junior: Senter for talentutvikling Barratt Due Junior

Senter for Talentutvikling Barratt Due (SFTBD) har fått midler til et toårig pilotprosjekt knyttet til utvikling av yngre talenter innen klassisk musikk.

Talent Norge Junior: Det Norske Jentekor

Det Norske Jentekor inn i Talent Norge Junior

Talent Norge Junior: Papillon

Papillon – Valdres solistakademi inn i Talent Norge Junior.

Talentprogram ved Nordnorsk Opera og Symfoniorkester

Talent Norge inn i Nordnorsk Opera og Symfoniorkester.

Ungdommens Barokkorkester

Ungdommens Barokkorkester er et norsk og nordisk talentutviklingsprogram rettet mot unge musikere som ønsker å utvikle seg innen tidligmusikk.

Ungdomssymfoniorkesteret BFUng

I samarbeid med universitetsmiljøene i Bergen og Stavanger og Barratt Dues talentprogram i Bergen har Bergen Filharmoniske Orkester fått støtte til å etablere et eget ungdomssymfoniorkester, BFUng.

Varanger Talent Academy

Talent Norge inn i Varangerfestivalens talentprogram.

Crescendo

Crescendo er et mentor- og talentprogram innen klassisk musikk som skal tilrettelegge for koblinger mellom morgendagens unge, klassiske utøvere og profesjonelle nasjonale og utenlandske utøvere.

Dirigenttalent

Dirigenttalent skal inspirere og utvikle unge dirigenttalenter på ulike nivåer. Satsingens langsiktige mål er å bidra til at norske dirigenter kan hevde seg på et høyt internasjonalt nivå.

Cloud Exit

Insomniafestivalens treårige talentprogram for elektronikaartister.

Hilmartalentet

Talent Norge inn i Talentprogram for unge folkemusikere.