Søknadskriterier

Her finner du søknadskriteriene til ArtEx. Søknadsfristen for ArtEx 2021-2022 er 20. april 2021

Søknad sendes inn via Talent Norges søknadsportal: portal.artex.no. Bruk PC/Mac ved registrering av søknad i portal.

Skriv kort om deg selv og din motivasjon for deltakelse i ArtEx (max 4000 tegn)

 • Hvorfor søker du ArtEx og hva ønsker du å få ut av din deltakelse i programmet?
 • Hva er dine forventninger til ArtEx?
 • Hva kan du som deltager tilby fellesskapet og de andre deltakerne i ArtEx?

Dokumentasjon og vedlegg

 • CV, dokumentasjon av kunstnerisk virke, og bevis på utdanning kan legges ved søknaden
 • De kunstneriske vedleggene må være representative for deg og ditt virke, og bør i hovedsak dokumentere nyere arbeider
 • Maks 7 vedlegg som dokumenterer kunstnerisk virke og CV kan vedlegges søknaden.
 • Legg ved link til eventuell musikk og video

Generelt

 • Frist: 20. april 2021
 • Samtaler for aktuelle Talenter blir gjort av juryen fra april/mai 2021
 • Programdeltaker vil bli tatt opp i ArtEx fra mai 2021 og for 2 år. Det er juryen sammen med Talent Norge som behandler og vurderer søknadene
 • Øvre aldersgrense er 35 år
 • Spørsmål om opptak sendes til prosjektkoordinator oystein.skar@talentnorge.no 
 • Avslag på søknad om plass i ArtEx programmet kan gis uten begrunnelse. Talent Norge er ikke underlagt forvaltningsloven. Dette innebærer at det ikke er mulig å klage på selskapets beslutninger

Søknad sendes inn via Talent Norges søknadsportal: portal.artex.no. Bruk PC/Mac ved registrering av søknad i portal.