Søknadskriterier

Her finner du søknadskriteriene til ArtEx. Søknadsfristen var 15. oktober 2018.

Skriv kort om deg selv og din motivasjon for deltakelse i ArtEx (max 4000 tegn)

 • Hvorfor søker du ArtEx og hva ønsker du å få ut av din deltakelse i programmet?
 • Hva er dine forutsetninger for deltakelse?
 • Hva er dine forventinger til ArtEx?
 • Hva kan du som deltager tilby fellesskapet og de andre deltakerne i ArtEx?

Dokumentasjon og vedlegg

 • Dokumentasjon av kunstnerisk virke legges ved søknaden, sammen med CV.
 • De kunstneriske vedleggene må være representative for deg og ditt virke der du er i dag og bør i hovedsak dokumentere nyere arbeider.
 • Maks 7 vedlegg som dokumenterer kunstnerisk virke og kan vedlegges søknaden, i tillegg til CV og dokumentasjon på utdanning.
 • Last opp dokumentasjon av kunstnerisk virke.
 • Last opp CV.
 • Last opp dokumentasjon på utdanning.
 • Legg ved link til eventuell musikk og video.

Generelt

 • Av hensyn til prinsippet om lik behandling av alle søknader, ønsker vi at antall vedlegg begrenses.
 • Ufullstendige søknader eller søknader ikke levert til fristen blir ikke vurdert.
 • Samtaler med aktuelle kandidater blir gjort av faglig råd i ArtEx.
 • Programdeltaker vil bli tatt opp i ArtEx for 2 år. Det er faglig råd sammen med Talent Norge som behandler og vurderer søknadene.
 • Spørsmål om opptak sendes til prosjektleder Monica Borg Fure, monica@talentnorge.no
 • Avslag på søknad om plass i ArtEx programmet kan gis uten begrunnelse. Talent Norge er ikke underlagt forvaltningsloven. Dette innebærer at det ikke er mulig å klage på selskapets beslutninger.