Coaching

Coachens oppgave er å gi støtte i ulike måloppnåelsesprosesser, hjelpe til med å holde fokus og motivasjon og veilede deg i møte med de utfordringene du står overfor akkurat nå. Talent Norge kan nå tilby coaching til talenter i våre satsinger.

Tilbudet om coaching vil foregå via digitale plattformer, og tilgjengelige coacher er Even Lynne, Miriam Sandbæk, Kéa Ostovany og Tina Margareta Nilssen. Våre coacher er spesialisert innenfor ulike fagfelt og har alle bred erfaring i å veilede unge kunstnere i starten av deres karriere.

– Coachingtilbudet er en unik anledning til å dyrke frem iboende ressurser man kanskje ikke var klar over, og som kan tas i bruk i fremtiden, sier Ostovany, som har veiledet en rekke talenter i talentprogrammet ArtEx.

Flere av talentene i Talent Norges nettverk har benyttet seg av tilbudet om coaching, og vi ser at ordningen fungerer svært godt. Du kan lese mer om hvordan en coachingsituasjon fungerer gjennom intervjuet med Ostovany og deltaker i Talent Norges ArtEx-program Liv Barbosa Blad her.

Les mer om coaching i Talent Norge her.

Les mer om coachene her.

Er du interessert i å benytte deg av tilbudet?
Talentene må selv velge en coach som passer deres behov og sende en mail til monica@talentnorge.no. Det er førsteperson til mølla som gjelder. Tilbudet om coaching er forpliktende.