Talent Norge Junior

Pilotprosjektet Talent Norge Junior skal bidra til systematisk talentutvikling også blant de yngre utøverne. Til dette formålet ble Talent Norge i 2016 bevilget et tilskudd på 5 millioner kroner av overskuddet i Norsk Tipping til gjennomføring av pilotprosjektet som består av et knippe enkeltsatsinger fra ulike steder i landet.

Flere av Talent Norges toppsatsinger jobber systematisk med å bygge broer mellom de ulike nivåene i arbeidet med å utvikle unge talenter. Dette gir svært gode resultater. Gjennom Talent Norge Junior ønsker vi å støtte opp om arbeidet med å bygge broer mellom nivåer. Alder vil kunne variere, men aldersgruppen 13–18 er et naturlig segment for pilotprosjektet.

Samtidig vil Talent Norge bidra til at kompetanse om denne måten å jobbe på deles med flere og på den måten styrke grunnlaget for en helthetlig, langsiktig og strategisk satsing på utvikling av talenter i kulturlivet. Talent Norge ønsker å motivere og styrke de lokale miljøene gjennom å gi tilgang til pedagoger, mentorer og topptalenter. Vår ambisjon er å bidra til en bevisstgjøring rundt talentutvikling på tvers av alder, sjanger og kulturuttrykk. Gjennom Talent Norge Junior ønsker vi å undersøke hvordan også de helt unge utøverne kan få med seg gode verktøy på veien mot en mulig karriere.

Talent Norge Junior omfatter syv satsinger, flere av dem er tilknyttet allerede eksisterende programmer. Målet er å stimulere underskogen av norske talenter og gjøre veien mot profesjonelt virke tydeligere for både talentene og de som ønsker å hjelpe dem.

Antihype
Det Norske Jentekor
Unge fototalenter på Henie Onstad Kunstsenter
Papillon
Senter for talentutvikling Barratt Due Junior
Dirigentløftet Junior
Talent Trondheim Kammermusikkskolen Junior

Kort om Talent Norge Junior

  • Et pilotprogram i Talent Norge som består av et knippe enkeltsatsinger på juniornivå i aldersgruppen 13–18 år.
  • Programmet skal fungere som en bro mellom toppsatsinger i Talent Norge og talentarbeid i en tidlig fase på regionalt nivå.
  • Satsingene i pilotprosjektet representerer ulike regioner og er enkeltsatsinger på talentutvikling knyttet til flere ulike genre.
  • Formålet med pilotprogrammet er å hente erfaring og kompetanse som kan legge grunnlaget for en helthetlig, langsiktig og strategisk satsing på utvikling av talenter i kulturlivet.

Relatert

Talent Norge Junior: Unge fototalenter på Henie Onstad Kunstsenter

Unge fototalenter på Henie Onstad Kunstsenter er et treårig talentprogram for talenter mellom 16 og 19 år, der det tas opp nye kandidater hvert år.

Talent Norge Junior: Unge fototalenter på Henie Onstad Kunstsenter

Talent Norge Junior: Talent Trondheim Kammermusikkskolen Junior

Talent Norge Junior: Talent Trondheim Kammermusikkskolen Junior er for unge instrumentalister, sangere, dirigenter og komponister innen klassisk musikk.

Talent Norge Junior: Talent Trondheim Kammermusikkskolen Junior

Talent Norge Junior: Dirigentløftet UNG

Talent Norge Junior: Dirigentløftet UNG er en del av Dirigentløftet og skal inspirere og utvikle unge dirigentspirer på ulike nivåer.

Talent Norge Junior: Dirigentløftet UNG