01

Pågående prosjekter

Pågående prosjekter

01

Jeaninne Masika Lukusa opptrer på SCRATCH-kveld

 

02

Nyheter

Nyheter

02

Mer til talentutvikling

Talent Norge gleder seg over den foreslåtte økningen på 2,8 millioner kroner på statsbudsjettet....

Talent Norge gleder seg over den foreslåtte økningen på 2,8 millioner kroner på statsbudsjettet. At staten satser langsiktig, gir et viktig signal som kan bidra til at private bidragsytere øker sin innsats.

– En økning på 2,8 millioner er en stor anerkjennelse av det arbeidet som er gjort i alle våre satsinger. Vi er opptatt av at Talent Norge skal være en attraktiv samarbeidspartner for private bidragsytere og en nyttig aktør for kulturlivet, så dette setter vi stor pris på, sier daglig leder i Talent Norge, Maria Mediaas Jørstad.

Talent Norges årsrapport for 2016 viste at av 130 millioner kroner til talentutvikling kom over 80 millioner fra private bidragsytere. I statsbudsjettet nevnes talentutvikling gjennom Talent Norge som et av regjeringens viktigste tiltak på kulturområdet. I tillegg til over 1500 talentplasser har det gjennom Talent Norges arbeid oppstått et nettverk av private bidragsytere, prosjekteiere, mentorer og talenter. Gjennom nettverket legges grunnlaget erfaringsutveksling og kompetanseoverføring mellom selskapets satsinger.

– Økningen på statsbudsjettet ser vi som tillitserklæring til oss og våre samarbeidspartnere om å fortsette arbeidet med å utvikle Talent Norge. Det gir et viktig signal som kan bidra til at private bidragsytere øker sin innsats, sier styreleder i Talent Norge, John G. Bernander.

Om Talent Norge
Talent Norge ble etablert i 2015, og er et selskap som gir økonomisk støtte til talentutvikling på høyt nivå innen kulturfeltet, i samarbeid med private aktører. Slik bidrar Talent Norge til å oppnå varige, vellykkede forbindelser både kunstnerisk og økonomisk gjennom talentsatsing som fører til høy kunstnerisk anerkjennelse, og offentlig investering som utløser betydelig private bidrag.

Les mer om Talent Norge på www.talentnorge.no.
Statsbudsjettet: https://www.statsbudsjettet.no/upload/Statsbudsjett_2018/dokumenter/pdf/gulbok.pdf
Kulturbudsjettet: www.statsbudsjettet.no/upload/Statsbudsjett_2018/dokumenter/pdf/kud.pdf

Talent Norge inn i Prestasjonsklyngen

Talent Norge AS inngår et strategisk samarbeid med Olympiatoppens prestasjonsklynge. Samarbeidet innebærer at Talent...

Talent Norge AS inngår et strategisk samarbeid med Olympiatoppens prestasjonsklynge. Samarbeidet innebærer at Talent Norge tilknyttes Prestasjonsklyngens ulike arenaer og blir en aktiv partner og bidragsyter i arbeidet med å utvikle en kultur for prestasjoner på høyt nivå på tvers av samfunnssektorer.

Gjennom samarbeidet med Prestasjonsklyngen innlemmes Talent Norge i Prestasjonsklyngens fem arenaer med den årlige Prestasjonskonferansen på Operaen som klyngens største møteplass.

– Talent Norge ble opprettet for å gi støtte til unge utøvere på toppnivå og det har helt fra starten av ligget en kime til et samarbeid med Prestasjonsklyngen. Det har vi nå funnet en form på, sier daglig leder i Talent Norge Maria Mediaas Jørstad. – Intensjonen med samarbeidet er å styrke og videreutvikle delingskulturen i Talent Norge, samtidig som vi gjennom deltagelsen i Prestasjonsklyngen vil bidra til utvikling av prestasjonskultur innad i Talent Norge, i Prestasjonsklyngen og i samfunnet for øvrig, sier Maria.

Olympiatoppens Prestasjonsklynge er opprettet for å utvikle norsk prestasjonskultur, gjennom sterkt samspill mellom prestasjonsmiljøer innen kultur, akademia, det offentlige, næringslivet og toppidretten. Kongstanken er å etablere et felleskap med takhøyde for refleksjon og diskusjon om hva slags kultur, tenkesett og mentalitet som ligger til grunn for ekstraordinære prestasjoner.

– Prestasjonsklyngen var et initiativ som Olympiatoppen tok for noen år tilbake, den gang med hovedfokus på en konferanse – en møteplass – for prestasjonsmiljøer, hovedsakelig innen kultur og idrett, forteller leder av Prestasjonsklyngen Jarle Aambø. – Siden har arbeidet vokst på seg til å innbefatte alle sektorer i det norske samfunnet, sier Aambø.

 All utvikling av ekstraordinære prestasjoner krever trening på det man ønsker å utvikle og bli best på. Og forut for trening ligger erkjennelsen og beslutningen om at man har funnet noe som er verdt å trene på, noe som tar en videre. Prestasjonsklyngen forsker i hva som er fellesnevnere for prestasjoner på høyt nivå, hvordan man kan stimulere og ta vare på dem som ønsker å utnytte sitt potensial og hva man kan lære av hverandre.

– At Talent Norge nå blir en del av Prestasjonsklyngen er en stor styrke for arbeidet med prestasjonskultur i Norge, sier Aambø.

Om Prestasjonsklyngen
Prestasjonsklyngens aktivitetsområder foregår på fem arenaer med Prestasjonskonferansen, og samlingene Lederstimuli og Utøverstimuli som sentrale møteplasser. Talent Norge blir en viktig bidragsyter på Prestasjonskonferansen som finner sted på Den Norske Opera og Ballett 14. – 15. november. Olympiatoppen er Prestasjonsklyngens hovedeier og utvikler.

Mer om samarbeidet her: www.talentnorge.no/talent-norge-inn-prestasjonsklyngen-2/
Mer om Prestasjonsklyngen: www.prestasjonskultur.no

ArtEx fagsamling 23. og 24. september

23. og 24. september blir det ArtEx Fagsamling med tema Estetisk signatur og kunstnerisk stemme....

23. og 24. september blir det ArtEx Fagsamling med tema Estetisk signatur og kunstnerisk stemme. 23. september er åpent for alle satsningene i Talent Norge

Et kritisk stadium i høyere utvikling innenfor utøvende kunstarter er overgangen fra en teknisk ferdighets- og redskapsorientering til et større menings- og fortolkningsfokus – en egen kunstnerisk stemme. Derfor vier ArtEx denne samlingen til å sette fokus på nettopp dette. Fagsamlingen ser på ulike stadier i arbeidet med å finne en kunstnerisk stemme, gjennom både refleksjon og praktiske verktøy.

Lørdagen innledes med en musikalsk seksjon hvor pianist og komponist Espen Berg improviserer over temaet kunstnerisk stemme.

I foredraget Fra uttrykksbehov til kunstnerisk stemme setter faglig leder i ArtEx Even Lynne søkelyset på overgangen fra å ha fokus på teknikk, ferdigheter og det å prestere bedre, til å bli mer ”seg selv” i møte med kunsten.

Tema blir videre drøftet i en panelsamtale med både talenter og utøvere, moderert av Tom Remlov, teatersjef ved Riksteatret. Paneldeltagerne vil forfølge og utdype spørsmål rundt utvikling av egen kunstneriske stemme, og det vil åpnes for spørsmål fra publikum.

Doktorgradsstipendiat Anne Fylling Frøyen og Jarle Aambø, medlem av faglig råd i ArtEx og leder for Olympiatoppens prestasjonsklynge, drøfter hvordan man kan bruke mentale verktøy for å skifte fokus.

Gjennom hele fagsamlingen vil det legges opp til samtale mellom deltagerne og foredragsholderne.

I tillegg til deltakerne i ArtEx vil åtte av de andre satsingene til Talent Norge delta på samlingen.

Talent Norge inn i Varangerfestivalen

Talentprogrammet Varanger Talent Academy er et tilbud til unge talenter i nord tilknyttet Varangerfestivalen,...

Talentprogrammet Varanger Talent Academy er et tilbud til unge talenter i nord tilknyttet Varangerfestivalen, Nord-Norges største jazzfestival. Festivalen gikk av stabelen 9.-12. august.

Talentprogrammet er tredelt og består av bestillingsverket Northern Soul som åpnet Varangerfestivalen, Nord-Norges største talentpris Arctic Talent som ble delt ut på festivalens åpningsdag og Varanger Sessions, urpremierer som gis en levetid også etter festivalen.

Satsingen er spesielt myntet på å dyrke samarbeid og løfte frem talenter fra nord. Initiativet kommer fra festivalsjef Robert Lundgren:

– Jeg brenner for denne landsdelen og menneskene som bor her. Derfor er det fantastisk at vi i Varangerfestivalen nå kan satse enda sterkere på talentene i denne regionen, sier Robert Lundgren som ser frem til å presentere årets deltakere i programmet. – Vi skal være den viktigste støttespilleren for at unge talenter skaper nettverk og samarbeid og tar de siste skrittene mot en nasjonal og internasjonal karriere. Det er i menneskene talentet bor! sier Robert Lundgren.

Deltakere i Varanger Talent Academy 2017 er:
Northern Soul: Petter Carlsen og Rein Film
Arctic Talent: Petter Carlsen
Varanger Sessions: Anna Von Hausswolff og festivalkoretImella multebær og mygg – en hyllest til Ivar Thomassen og Sami Stage Lab: Emma Elliane Oskal Valkeapää, Sara Marielle Gaup Beaska og Jon Iver Eira Tellefsen

 Samarbeid som gir resultater i nord
–  Et talentprogram i tre moduler som Varangerfestvalen her presenterer er spennende for oss, sier daglig leder i Talent Norge Maria Mediaas Jørstad. – Programmet gir et solid fundament for talentutvikling og vi er glade for at vi kan bidra til å sikre muligheter for unge talenter gjennom denne satsingen, sier Mediaas Jørstad og understreker viktigheten av lokale medspillere:

– Samarbeidet med Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge er en av grunnene til at vi nå har fem ulike satsinger knyttet til talentutvikling i Nord-Norge. Vi glade for det gode samarbeidet og ser frem til å følge talentene Varanger Talent Academy og i de andre satsingene videre, sier Jørstad.

Om Varangerfestivalen og Varanger Talent Academy
Talent Norge investerer 2,1 millioner kroner over tre år til Varanger Talent Academy. Programmet mottar i tillegg et årlig bidrag på 150 000 kroner fra Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge og 550 000 fra Eni Norge. Varanger Talent Academy er knyttet til Varangerfestivalen, Nord-Norges største festival med fokus på jazz og egenproduksjon. Festivalen går av stabelen i uke 32 hver sommer i Vadsø, Øst-Finnmark.

Mer om Varangerfestivalen her

Talent Norge inn i Frikar X

Talentprogrammet FRIKAR X er et tilbud til nyutdannede, norske bevegelseskunstnere på nasjonalt toppnivå med...

Talentprogrammet FRIKAR X er et tilbud til nyutdannede, norske bevegelseskunstnere på nasjonalt toppnivå med internasjonale ambisjoner. Nå er de første talentene plukket ut til programmet som legger ut på sin første turné allerede i september.

Kompaniet FRIKAR ble stiftet av Hallgrim Hansegård i 2006 og er Norges ledende, profesjonelle dansekompani for moderne norsk tradisjonsdans. Kompaniet har turnert 32 land, vunnet flere internasjonale priser og mottatt solide kritikker i internasjonale tidsskrift som The Herald, Westdeutcher Rundfunk og National Geographic. 14. september tildeles Hansegård Anders Jahres Kulturpris for sin innsats for norsk tradisjonsdans.

Turnerer i treningsparker
Hansegård har lenge sett et behov for å styrke satsingen på talenter innen fri bevegelseskunst. Etterspørselen etter sterke kunstneriske identiteter øker nasjonalt så vel som internasjonalt. De utvalgte talentene i det nyetablerte FRIKAR X går en spennende tid i møte og legger ut på sin første turné allerede i september.

– Deltakerne i programmet er svært motiverte og har allerede hatt sine første treningsøkter, sier Hansegård. – De vil få profesjonell erfaring på toppnivå gjennom arbeid med tre egne produksjoner og et eget utviklingsprogram. Den første produksjonen – SLEPP – har førpremiere i september og skal turnere i utendørs treningsparker i Oppland med en blanding av samtidsdans og parkour, sier Hansegård.

Talentene i FRIKAR X er: Trine Lise Danielsen Moe (21, Rælingen), Ornilia Percia Fernando Ubisse (28, Mosambik), Mikael Rønne (30, Tromsø), Stian Bergdølmo (24, Sørumsand), Anita Vika Langødegård (25 år, Øystre Slidre), Sigyn Åsa Sætreng (19 år, Hammerfest), Anna Louise Amundsen (17, Skedsmokorset), Michael Aspli (21 år, Orkanger), Isabel Ingvoldstad (17, Fredrikstad) og Håkon Håvelsrud Odden (17, Fagernes).

Bevegelseskunst på tvers av sjangre
– Vi er glade for at vi kan bidra til å sikre utviklingsmuligheter for talenter innen dette feltet, sier daglig leder i Talent Norge Maria Mediaas Jørstad. – FRIKAR X vil bygge videre på den solide plattformen som er skapt av Hallgrim Hansegård og FRIKAR. Vi gleder oss til å følge satsingen og er sikker på at flere talentfulle unge utøvere vil se mulighetene til å etablere en karriere som profesjonell utøver i skjæringspunktet mellom samtidsdans, akrobatikk og tradisjonsdans.

– Sparebankstiftelsen DNB har de siste årene bidratt til mye danseglede på alle nivåer, sier gavesjef i Sparebankstiftelsen DNB Sissel Karlsen – Støtte til Frikar X er vårt bidrag til profesjonalisering og utvikling, og til å kaste lys på den moderne norske tradisjonsdansen. Vi ser for oss at de unge talentene vil stimulere til stor danseglede, ikke minst gjennom høstens inspirasjonsturné på 38 ungdomsskoler i Oppland.

Om FRIKAR X
Talent Norge investerer 3 millioner kroner over tre år til FRIKAR X for utvikling av talenter innen fri scenekunst/ bevegelseskunst. I tillegg har programmet mottatt bidrag fra Sparebankstiftelsen DNB på 3,8 millioner kroner over tre år og 200 000 fra Eckbos legat. Prosjektet har også støtte fra en rekke andre offentlige aktører. Den totale rammen er over 9,2 millioner over tre år. Det skal tas inn minimum 10 talenter i FRIKAR X i avtaleperioden. Talentene skal delta på treningssamlinger, mesterklasser mm og produsere tre verk hvorav to skal på turné.

Riddu Sessions-film til festival i Canada

Riddu Sessions-kunstnerne Anders Sunna og Inga-Wiktoria Påve har lagd filmen Morit Elena Morit! (Våkne,...

Riddu Sessions-kunstnerne Anders Sunna og Inga-Wiktoria Påve har lagd filmen Morit Elena Morit! (Våkne, Elena, våkne!). I oktober skal filmen vises på verdens største urfolksfilmfestival imagineNATIVE Film + Media Arts Festival i Toronto, Canada.

– Dette er helt fantastisk, sier en stolt festivalsjef Karoline Trollvik – At filmen er valgt ut er en stor anerkjennelse av et solid arbeid utført av to unge samiske talenter, og det gir en unik mulighet for visning for et stort internasjonalt publikum.

Morit Elena Morit! (Våkne, Elena, våkne!) handler om Sápmi og kolonialismens påvirkning, og filmen hadde premiere under årets Riddu Riđđu.

Riddu Sessions er Riddu Riđđus talentutviklingsprogram, og bygger videre på festivalens utvelgelse av Årets unge kunstner, som både Anders Sunna og Inga-Wiktoria Påve tidligere har vært. I arbeidet med Morit Elena Morit! har de fått veiledning av mentor Isak Gjertsen, som har jobbet med en rekke prisbelønte animerte kort- og dokumentarfilmer.

Foto: Daniel Skog, skogmedia.no

Spilte i fengselet

I sommer spilte tolv band på Oslo Jazzfestivals talentprogram Nordisk Showcase. Tre av dem...

I sommer spilte tolv band på Oslo Jazzfestivals talentprogram Nordisk Showcase. Tre av dem spilte også for innsatte i Oslo fengsel og Bredtveit kvinnefengsel.

– Dette kunne vi aldri gjort hjemme i Sør-Afrika, fortalte Shakeel Cullis, bassist i Cape Town-baserte INIT, til Vårt Oslo.

Sammen med Trondheimsbandet Juno og den finske gruppa Signe spilte INIT i de to fengslene.

– Vi vil veldig gjerne vise hva vi kan, og vi spiller for alle som vil høre på, sier trommis Tefo Mahola til Vårt Oslo.

Initiativet til konsertene kom fra Bente Almås, førstelektor i musikkterapi ved Norges musikkhøgskole. Hun er opptatt av at opplevelsen de unge musikerne får ved fengselskonsertene er noe de vil ta med seg videre, i følge Vårt Oslo.

Selv om stemningen varierte både fra band til band og fra fengsel til fengsel, var konsertene et velkomment avbrekk fra fengselslivet forøvrig.

– Det er viktig for oss å kunne tilby de innsatte noe vi også kunne tilby mennesker utenfor murene. Dette er gode musikere, og konsertene gjør at dagen blir mer som en dag i frihet, sa Ola Skarstein, fritidsleder på Bredtveidt, til Vårt Oslo. – Vi er utrolig takknemlige for at Oslo jazzfestival kommer til oss.

I tillegg til INIT, Juno og Signe var Master Oogway, I Was Before, Beloveds, Juniper Tree, Balvig, Bülow & Christensen, Jazzkorpsensemblet, Odd Frank, Visit Finland og Calle Stenman Quintet del av Nordisk Showcase. Alle bandene spilte på Herr Nilsen under jazzfestivalen.

Ny kunstner til TekstLab Inkubator og sterk deltagelse på festival

Alle de syv TekstLab Inkubator-deltakere tar del i TekstLab Scratch Festival 23. – 29....

Alle de syv TekstLab Inkubator-deltakere tar del i TekstLab Scratch Festival 23. – 29. oktober. Blant disse er det nyeste Inkubator-tilskuddet; Ornilia Percia Ubisse.

Samtlige deltakere i Inkubator presenterer nye produksjoner, tekster, låter, musikk, animasjon, dans og poesi på Dramatikkens Hus, Cafeteatret, Biblo Tøyen og Sentralen under TekstLab Scratch Festival i oktober.

For tiden er det Ornilia Percia Ubisse, Christian Roger Beharie, Jesper Jansen, Mariko Miayta Jancey, Jeaninne Masika Lukusa, Amina Sewali og Christine Vik Bratvold som utgjør TekstLab Inkubator. Det nyeste tilskuddet er Ornilia Percia Ubisse.

– Vi er veldig glade for å kunne melde at Ornilia har blitt deltager i TekstLab Inkubator. Hun har vært medlem i TekstLab siden 2016, og ble altså del av Inkubator-programmet i år, sier kunstnerisk leder i TekstLab, Shanti Brahmachari.

Ornilia Percia Ubisse er nyutdannet ved Norges Dansehøyskole med spesialisering i moderne dans og samtidsdans. Vinteren 2017 hadde hun opphold ved Anton Bruckner Privateuniversität i Linz i Østerrike.

Ornilia går en aktiv høst i møte: Hun har allerede produsert forestillingen Motherland med eget kompani; Kronos Dance Company.  Hun er også med i TekstLab produksjonen Minner som har premiere på Dramatikkens Hus fredag 27. oktober. Senere i høst skal hun på turne med Den Kulturelle Skolesekken i Asker med InterAKT workshops.

Under Scratch Festival viser hun eget prosjekt The Wall/ Motherland. Det er The Wall og Motherland som Ornilia skal videreutvikle gjennom Inkubator-prosjektet.

Spilte for statsråden og statssekretæren
Også de andre Inkubator-talentene er godt i gang med sine prosjekter. Blant annet spilte Christian Roger Beharie for kulturminister Linda Hofstad Helleland og statssekretær Bård Folke Fredriksen i forbindelse med deres kombinerte bursdagsfeiring – til stor begeistring fra publikum. Hør musikken hans her: https://soundcloud.com/christian-roger-beharie

Alle Inkubator-talentene kan du altså oppleve på Scratch-festivalen i oktober. Se hva de forskjellige gjør i programmet nedenfor og følg ellers med på web, Facebook og Facebook-arrangement.

Torsdag 26. oktober, Cafeteatret /NBT kl 19.00: Åpning av TekstLab Scratch Festival
Christian Beharie med “Beharie”
Amina Sewali med “Gaia / Jenta som ville bli konge”
Ornilia Percia Ubisse og Jesper Jansen med dans, musikk og animasjon

Fredag 27. oktober, Dramatikkens hus
Jeaninne Masika Lukusa med “Lonely are the brave”

Søndag 29. oktober, Dramatikkens hus
“The Wall / Motherland” med Ornilia Percia Ubisse
“Tro og overbevisning” med Christine Vik Bratvold
“Litt bortover i tiden” med Mariko Miyata Jancey
Foto: Frédéric Boudin

Vellykket Papillon-samling under Valdres sommersymfoni

I sommer samlet Valdres Sommersymfoni over 300 barn og ungdom til konserter, kurs, inspirasjon...

I sommer samlet Valdres Sommersymfoni over 300 barn og ungdom til konserter, kurs, inspirasjon og glede i naturskjønne Valdres. Ti av disse var elever i Papillon, den første satsingen i pilotprosjektet Talent Norge Junior.

Valdres Sommersymfonien er Nord-Europas største møteplass for barn og ungdom innen klassisk musikktradisjon. Gjennom konserter og kurs får unge talenter møte musikken på en nær og engasjerende måte. Papillon er en ordning som skal fange opp noen av de største talentene i alderen 16 – 21 år, og gi dem individuell oppfølging av anerkjente pedagoger og etablerte artister.

Årets Papillon-utøvere fikk undervisning av fantastiske musikere og pedagoger, delta i kammermusikk og Beethoven-orkesteret med dirigent Henning Kraggerud. De fikk også opptre på flere kurs- og festivalkonserter, blant annet gjennom en egen konsertserie kalt De unges fortelling.

-Alt i alt ble Valdres sommersymfoni 2017 en fest med utrolig mange fantastiske opplevelser og gode minner. Årets tema var Fortellinger og jeg tror alle – utøvere, talenter og besøkende – bærer med seg gode fortellinger om både musikk og mennesker etter denne festivalen, sier daglig leder Mona Kleven.

Festivalen varte fra 23. juni til 3. juli og samlet rundt 7500 publikummere. Nå ser Valdres Sommersymfoni frem mot 25års-jubileum i 2018.

Talent Norge Junior er et pilotprogram i Talent Norge som skal bestå av et knippe enkeltsatsinger på juniornivå ulike steder i landet. Formålet er å legge grunnlaget for en helthetlig, langsiktig og strategisk satsing på utvikling av unge talenter i kulturlivet.

På bildet: Daniel Thorell på cello under Papillon-samling, Valdres Sommersymfoni
Foto: Tom Henning Bratlie

Nasjonalballetten UNG med ny sesong og nye dansere

Nasjonalballetten UNG er i gang med sitt tredje kull, som denne høsten skal briljere...

Nasjonalballetten UNG er i gang med sitt tredje kull, som denne høsten skal briljere i forestillingen Brilliante.

– Vi er glade for å kunne presentere kull tre av Nasjonalballetten UNG, hvor vi denne gangen har rekruttert rekordmange nyutdannede norske dansere, sier ballettsjef Ingrid Lorentzen.

Fire av de nye danserne i Nasjonalballetten UNG kommer rett fra ballettutdannelsen på Kunsthøgskolen i Oslo, det største antall nyutdannede norske dansere kompaniet har tatt har tatt inn. De fire er Nora Elise Augustinius, Sindre Berntsen, Astrid Lyngstad og Elise Nøkling-Eide.

Sammen med disse fire starter amerikanske Claire Barrington, Shaakir Muhammad og Jacob Roter, samt Isabel Vila fra Spania. Fra fjorårets kompani fortsetter fem dansere i Nasjonalballetten UNG, mens seks har fått plass i Nasjonalballettens hovedkompani!

Egenproduksjon med fire verk fra fire koreografer

De unge danserne har allerede fått bryne seg på krevende tekniske utfordringer sammen med Nasjonalballetten i En kveld med Balanchine. Etter sesongåpningen i Operaen gikk forestillingen på turné til Stavanger konserthus.

Nå er prøvene til det nye kompaniets første egenproduksjon i full gang. I forestillingen Brilliante presenterer Nasjonalballetten UNG fire verk fra fire ulike koreografer. Blant dem finner vi Ohad Naharin, som ofte omtales som en av verdens viktigste koreografer. Han har selv vært i Bjørvika og undervist sin berømte Gaga-klasse med UNG-danserne. Resultatet får vi se når teppet går opp 9. november.

03

ArtEx

ArtEx

03

ArtEx (Programme of Excellence in Performing Arts and Film) er et talentutviklingsprogram med fokus på deling av erfaringer og systematisk kompetansebygging om talentutvikling på tvers av sjanger innen kulturfeltet. I samspill med øvrige prosjekter i Talent Norge skal ArtEx skape gode modeller for å forene, foredle og bevisstgjøre kompetanse om talentutvikling.

Foto: Filmskolen/ Kjell Vassdal

Talentutviklingsprogrammet ArtEx skal ivareta kunstnere på høyeste nivå på tvers av sjanger innen utøvende kunstfag og film.

Programmet er etablert av Talent Norge og Sparebankstiftelsen DNB. Talentene tilknyttet ArtEx er i overgangen mellom fullført utdanning og etablering av en nasjonal og internasjonal karriere, og rekrutteres fra ulike utdanningsinstitusjoner både i Norge og utlandet. Programmet er 3-delt, bestående av mentorering, coaching og fagsamlinger.

Et hovedfokus i programmet vil være deling av erfaringer og systematisk kompetansebygging om talentutvikling innen kulturfeltet. Dette skal skje i samspill med resten av satsingene i Talent Norge, som i dag representerer rundt 1500 talentutviklingsplasser, de fleste over 3 år.

ArtEx er et samarbeid mellom Talent Norge, Norges musikkhøgskole, Kunsthøgskolen i Oslo og Den norske filmskolen. Høgskolene bidrar med faglig kompetanse, ressursbruk og deltakelse i programmet. Et faglig råd utvikler programmets innhold, innstiller talenter til programmet og ansetter mentorer.

Programmet er finansiert av Sparebankstiftelsen DNB og Talent Norge.

Mer om ArtEx her.

Prosjektleder
Monica Borg Fure, Talent Norge

Faglig leder
Even Lynne, instituttleder, Universitetet i Agder, tidligere dekan ved Teaterhøgskolen, Kunsthøyskolen i Oslo.

Faglig råd 2017 – 2019
Yaniv Cohen, førstemanuensis i samtidsdans, Kunsthøgskolen i Oslo.
Tine Thing Helseth, musikerne, professor i trompet på Norges musikkhøyskole.
Runar Hodne, sceneinstruktør, professor i regi, Kunsthøyskolen i Oslo
Inge-Lise Langfeldt, filmklipper, fotograf og regissør, professor og hovedlærer for klippelinjen ved Den norske filmskolen.
Jarle Aambø, idrettsleder, tidligere toppidrettssjef i Norges Idrettsforbund (NIF), leder Olympiatoppens prestasjonsklynge.
Wolfgang Plagge, musiker, komponist og professor ved Norges musikkhøgskole

Fakta
Finansiert av Talent Norge og Sparebankstiftelsen DNB
Etablert i samarbeid med Norges musikkhøgskole, Kunsthøgskolen i Oslo og Den norske filmskolen
Finansiering 2016 – 2020: 8 millioner fra Talent Norge og 8 millioner fra Sparebankstiftelsen DNB

Mer om programmet: artex.no

Kontaktperson: Prosjektleder Monica Borg Fure, Talent Norge, mobil 926 35 471

 

04

Om Talent Norge

Om Talent Norge

04

Hva er talent?

Våre felles målgrupper er unge talenter og/eller nyutdannede kunstnere

TalenNorge_logo_white02

Talent Norge er et ideelt selskap som gir økonomisk støtte til prosjekter knyttet til talentutvikling på høyt nivå innen kulturfeltet. Selskapet skal bidra til å oppnå varige, vellykkede forbindelser både kunstnerisk og økonomisk gjennom talentsatsing som fører til høy kunstnerisk anerkjennelse, og offentlig investering som utløser betydelig private bidrag.

Talent Norge er et tiltak for unge talenter og nyutdannede kunstnere, både skapende og utøvende. Vi inviterer toneangivende institusjoner og organisasjoner til innspill og dialog om talentutvikling innen kunst og kultur og gir økonomisk støtte til talentutvikling på høyt nivå. Gjennom eierskapet til ArtEx og i samspill med øvrige prosjekter vil vi også bygge et rammeverk slik at kunnskap, erfaringer og kompetanse om talentutvikling og privat/offentlig samarbeid i kulturlivet kan foredles og deles, på tvers av prosjekter og på tvers av sjanger.

Talent Norge AS ble stiftet 21. januar 2015 av Sparebankstiftelsen DNB, Stiftelsen Cultiva og Staten v/Kulturdepartementet. Det er et aksjeselskap med ideelt formål og eierne kan derfor ikke ta ut utbytte.

Vi gir ikke direkte økonomisk støtte til et ungt talent eller en nyutdannet kunstner. Derimot kan vi støtte talentklynger og samarbeidsprosjekter som kan komme enkeltpersoner til gode. Vi legger vekt på at kunst- og kulturfaglige vurderinger og behov skal ligge til grunn for våre prioriteringer, men vi gir ingen støtte uten privat medfinansiering.

Talent Norge skal gi støtte til unike prosjekter og miljøer som
– har til hensikt å tilføre unge kunstneriske talenter spesialisert kompetanse innen ulike kunstformer og uttrykk
– tar sikte på å utvikle, støtte og muliggjøre unge kunstneriske talenters utfoldelsesmuligheter

Talentutvikling innen kunst og kultur er mer enn skolering av tekniske ferdigheter, det er også personlig vekst og estetisk refleksjon. Å utvikle fremragende kunstnerskap krever former for personlig egnethet som vi finner igjen også i andre yrker, som ikke har med selve det kunstneriske innholdet eller uttrykket å gjøre. Alle som jobber med å bli flink i noe, uansett hva det er, lærer noe generelt som kan komme til nytte også på andre områder.

Gjennom å satse på miljøer hvor også de beste talentene får tilstrekkelige utfordringer, vil vi bidra til å legge forholdene til rette for at noen kan utvikle fremragende kunstnerskap i fremtiden.

Daglig leder i Talent Norge er Maria Mediaas Jørstad. Kulturmeglerne AS bistår selskapet med strategiutvikling og kommunikasjonstjenester.

04

Årsrapport 2016

Årsrapport 2016

04

Talent Norge årsrapport

Talent Norge årsrapport

Siden oppstarten i januar 2015 har Talent Norge bidratt til å bygge opp talentsatsinger verdt mer enn 130 millioner kroner. Satsingene går over tre til fire år, representerer mellom 400 og 500 talentutviklingsplasser i året og er knyttet til privat medfinansiering på over 80 millioner kroner fra 20 ulike bidragsytere.

Vil du vite mer?  Ta en titt på årsrapporten vår. I tillegg til resultatene fra 2016 får du også bli med på baksiden av tallene og møte både prosjekteiere og talenter. God lesing!

Les årsrapporten her: Talent Norges årsrapport 2016

05

Om sponsing

Om sponsing

05

Foto: ERIK BERG

Foto: ERIK BERG

 

 

Talent Norge tar ikke imot sponsormidler til vår egen virksomhet, men kan supplere og utfylle sponsing av talentutvikling innen kunst og kultur. Vi har dessuten en ambisjon om å kunne bistå i arbeidet med å finne gode partnere, prosjekter og sponsorobjekter av felles interesse.

For sponsorer vil Talent Norge kunne supplere eksisterende sponsorprogrammer og prosjekter. Vi kan gjerne også bistå som arena for erfaringsutveksling og kompetanse- overføring innen talentutvikling på tvers av geografiske områder, kunstarter, sjangrer og institusjoner.

Send en epost til post@talentnorge.no dersom du eller din bedrift ønsker å samarbeide om sponsing av ekstraordinære satsinger på lovende talenter og/eller nyutdannede kunstnere.

05

Prestasjonsklyngen

Prestasjonsklyngen

05

Talent Norge AS inngår et strategisk samarbeid med Olympiatoppens prestasjonsklynge. Samarbeidet innebærer at Talent Norge tilknyttes Prestasjonsklyngens ulike arenaer og blir en aktiv partner og bidragsyter i arbeidet med å utvikle en kultur for prestasjoner på høyt nivå på tvers av samfunnssektorer.

Les mer om samarbeidet her.

06

Om gaver

Om gaver

06

Skjermbilde 2015-04-21 kl. 13.29.51

Talent Norge disponerer fellesskapets midler og har som mål å virke som en omvendt gaveforsterkningsordning innenfor kunst og kultur. Der vi går inn skal det være lukrativt for andre å følge etter. En investering i talentutvikling sammen med Talent Norge er en garanti for at regionale talentløft får nasjonal oppmerksomhet og betydning, og for at nasjonale talentløft også kan få internasjonal anerkjennelse.

Vi samarbeider med stiftelser og private mesener om å finne den gode satsingen på talentutvikling som passer den enkeltes ønsker og gavepolicy – det være seg store, eksklusive eliteprosjekter og høy fokus på avanserte, tekniske ferdigheter, eller bredere satsinger med lavere terskel og mer folkelig preg, hvor andre former for komparative fortrinn gjør seg gjeldende internasjonalt.

Send en epost til post@talentnorge.no dersom du eller din bedrift ønsker å samarbeide om gaver til ekstraordinære satsinger på lovende talenter og/eller nyutdannede kunstnere.

07

Søk støtte

Søk støtte

07

Her kan du søke støtte fra Talent Norge

Hvis du vil søke støtte fra Talent Norge må du fylle ut dette søknadsskjema.

Før du søker er det viktig å merke seg at:

-Talent Norge er et talentløft for unge talenter og nyutdannede kunstnere. Vi samarbeider med alle felt innen kunst og kultur, og tar i mot søknader året rundt.

-Vi gir ikke støtte til enkeltpersoner, men til prosjekter, organisasjoner og institusjoner som jobber med å utvikle talenter innen kunst og kultur. Søknaden bør derfor beskrive hvordan prosjektet vil støtte opp under toppsjiktet av unge talenter og nyutdannede kunstnere.

– Vi kan ikke gi støtte uten at du allerede har en privat partner inne, som vil bidra finansielt til prosjektet ditt. Søknaden må derfor inneholde en beskrivelse av hvilke private aktører som kan være aktuelle partnere for prosjektet ditt, og en tentativ finansieringsplan bør legges ved.

-Avslag på søknad om støtte kan gis uten begrunnelse. Talent Norge er ikke underlagt forvaltningsloven. Dette innebærer at det ikke er mulig å klage på selskapets beslutninger.

For at søknaden skal bli behandlet må den inneholde følgende:

– Beskriv hvilken kunstfaglige kompetanse og erfaring som er involvert, angi navn og bakgrunn.

– Beskriv prosjektets nasjonale og internasjonale ambisjoner, gjerne med kontaktpersoner.

– Det er en fordel om søker representerer minst én toneangivende kunstinstitusjon, kunstnerorganisasjon e.l. med tilknytning til det profesjonelle kulturlivet eller det frie feltet.

07

Partnere

Partnere

07

Foto: CAMILLA SUNE

Foto: CAMILLA SUNE

Foto: JÖRG WIESNER

Foto: JÖRG WIESNER

Samspill

Foto: PETER ADAMIK

08

Kontakt

Kontakt

08

Maria MJ
.
Sekretariatet
 MARIA MEDIAAS JØRSTAD
daglig leder
maria@talentnorge.no
(+47) 40 00 14 50
.
.
.
Foto: CAROLINE ROKA
jgb-profil
Styret
JOHN G. BERNANDER, styreleder
BENTEIN BAARDSON
CECILIE BROCH KNUDSEN
BRIT K. S. RUGLAND
INGRID RØYNESDAL
BJØRN O. ØIULFSTAD
MORTEN JAKHELLN, vara
SIREN SUNDLAND, vara

09

About Talent Norway

About Talent Norway

09

TalenNorge_logo_white02

Talent Norway AS was founded on 21 January 2015 by Sparebankstiftelsen DNB, Cultiva and the Norwegian Ministry of Culture, as a corporation with ideal purpose. Talent Norway is an initiative aiming at helping young talents and artist advance further within their field, through structured talent development.

In cooperation with foundations, funds and companies, Talent Norway helps financing projects that works with talents at a high level. Talent Norway does not support individual talents, but collaborates with talent developers from all cultural fields. By supporting talents early on, Talent Norway wants to help more young artists acquire successful careers, both nationally and internationally.

Talent Norway provides no support without private co-funding.