01

Våre satsninger

Våre satsninger

01

Foto: JÖRG WIESNER

Foto: JÖRG WIESNER

 

02

Nyheter

Nyheter

02

Vi søker talenter til ArtEx med søknadsfrist 1. desember

Er du eller kjenner du en utøvende kunstner som befinner seg mellom jobb og...

Er du eller kjenner du en utøvende kunstner som befinner seg mellom jobb og utdanning? Da kan det være akkurat han eller henne vi er på utkikk etter til talentutviklingsprogrammet ArtEx.

Sammen med Norges musikkhøgskole, Kunsthøgskolen i Oslo og Den Norske Filmskolen har vi opprettet Programme of Excellence in Performing Arts and Film, forkortet ArtEx. Dette er et toårig talentutviklingsprogram for kunstnere som har vist et stort talent innenfor sitt fagfelt, og hvert år tar vi opp fem deltagere.

Faginnholdet er tredelt og består av nettverkssamlinger på tvers av sjanger, mentoring og coaching/veiledning. Gjennom disse aktivitetene skal deltagerne få bygge nettverk nasjonalt og internasjonalt, og bli bedre forberedt på en karriere som utøvende kunstner. Målet er ikke først og fremst å utvikle deltagernes kunstneriske ferdigheter, men å øke kompetansen og kunnskapen om andre type forhold som er avgjørende for å lykkes.

Det er høyskolene som står for den faglige kompetansen, ressursbruk og deltakelse i programmet. Dette skjer i samarbeid med andre aktører fra høyere utdanning, internasjonal teater-, dans-, film- og musikkbransje, samt Talent Norge. Deltageren vil få veiledning og oppfølging på høyt faglige nivå.

Vi er ute etter både nasjonale og internasjonale talenter, uavhengig av hvor de har tatt sin utdanning. Det som er viktig er at ArtEx skal fungere som en bro mellom utdanning og jobb. Derfor skal den som søker ArtEx normalt ha fullført høyeste utdanning og begynt på sin profesjonelle karriere. Det er verdt å merke seg at programmet er deltid og ulønnet. På denne måten er det mulig å kombinere deltagelse i programmet med arbeid.

ArtEx er et privat og offentlig samarbeid mellom Sparebankstiftelsen DNB og Talent Norge, og er utviklet sammen med Kunsthøgskolen i Oslo, Norges musikkhøgskole og Den norske filmskolen. Programmet har derfor en godt sikret økonomi.

Hvis du vet om noen som bør søke seg til ArtEx setter vi stor pris på om du sier fra til han eller henne snarest; det er et år til neste gang vi tar opp kandidater. Søknadsfristen er 1. desember.

Les mer om ArtEx på www.artex.no.
Gå direkte til registrering her www.artex.no/signup.

Ny satsning skal løfte kulturtalenter til toppnivå

I samarbeid med Norges musikkhøgskole, Kunsthøgskolen i Oslo og Den Norske Filmskolen etablerer Talent...

I samarbeid med Norges musikkhøgskole, Kunsthøgskolen i Oslo og Den Norske Filmskolen etablerer Talent Norge nå talentprogrammet ArtEx. ArtEx er Norges første systematiske satsing på talenter på toppnivå, på tvers av sjanger i kulturlivet. 

– Dette er et utrolig løft for Talent Norge, våre satsninger og vår virksomhet, sier Maria Mediaas Jørstad, daglig leder i Talent Norge, – Med ArtEx skal vi gi morgendagens ledende kunstnere innen film og utøvende kunstfag støtte til personlig og profesjonell utvikling, nettverk og kontakter i innledning av en nasjonal og internasjonal karriere. I samarbeide med Sparebankstiftelsen DNB og tre av de viktigste kunstutdanningene i Norge får vi samtidig mulighet til å bygge en plattform for erfaring og kunnskapsdeling på tvers av sjanger, samt skape møteplasser gjennom hele året. Dette er et nybrottsarbeid som jeg er sikker på vil komme hele kulturlivet til gode, sier Jørstad.

ArtEx skal gi morgendagens ledende kunstnere innen film og utøvende kunstfag støtte til personlig og profesjonell utvikling, nettverk og kontakter i innledning av en nasjonal og internasjonal karriere.

ArtEx fyller et gap mellom kunstutdanningen og kulturlivet. Gjennom ArtEx får ferdigutdannede utøvere et faglig tilbud som binder utdanning og bransje sammen. De får hjelp til å håndtere kravene til en internasjonal karriere, og et stort nettverk av unge kunstnere å dele erfaringer med. Prosjektet er eksklusivt, men kunnskapen det skaper vil komme mange til gode, sier Peter Tornquist, rektor ved Norges musikkhøgskole

ArtEx skal i første omgang rekruttere fem talenter hvert år i 4 år, som gis individuell oppfølging, personlig mentorering og veiledning over to år, samt mulighet for utvikling gjennom fellessamlinger og seminarer. Kunstnerne som plukkes ut skal ha vist et stort kunstnerisk talent innenfor sitt fagfelt og sjanger og skal i tillegg normalt ha fullført høyeste utdanning innen fagfeltet eller ha påbegynt en profesjonell utøvende karriere. I tillegg omfatter ArtEx et nettverksprogram for kunnskapsutveksling og kompetansedeling med Talent Norge sine øvrige satsninger som per i dag inkluderer mer enn 1200 talentplasser fordelt over 3 år.

Skal styrke og utvikle kunnskap og kompetanse om talentutvikling

I styringsgruppen for programmet sitter rektorene ved Norges musikkhøgskole og Kunsthøgskolen i Oslo og dekan ved Den norske filmskolen sammen med daglig leder i Talent Norge. Programmets faglige råd består av regissør og professor ved KHiO Runar Hodne, musiker Tine Thing Helseth, filmklipper og førsteamanuensis ved Filmskolen Inge-Lise Langfeldt, førsteamanuensis i samtidsdans Yaniv Cohen og leder av Olympiatoppens prestasjonsklynge og tidligere toppidrettssjef Jarle Aambø.

– Det er spennende å sette sammen de aller beste fra ulike felt i samme gruppe. Se hvilke resultater og frukter det kan gi, både for individuell utvikling og eventuelle kunstneriske samarbeid, sier Tine Thing Helseth.

– Prestasjonsutvikling har vært en stor del av mitt arbeid, og interessen for utvikling av unge utøvere har alltid vært sterkt. Jeg har fulgt Talent Norge fra sidelinjen siden starten og opplever det som en spennende mulighet å få bidra med mine perspektiver og refleksjoner inn i dette programmet, sier Jarle Aambø.

Om ArtEx (Programme of Excellence in Performing Arts and Film)
ArtEx
er et kunnskapsbasert talentutviklingsprogram som skal ivareta kunstnere på høyeste nivå innen utøvende kunstfag og film, i overgangen mellom fullført utdanning og etablering av en nasjonal og internasjonal karriere. Programmet består av individuell oppfølging, fellessamlinger, seminarer, nettverkssamlinger, personlig mentorering og veiledning og skal styrke og utvikle kunnskap og kompetanse om talentutvikling på toppnivå, på tvers av sjanger. Deling av fagkunnskap og erfaringer på tvers av sjanger er en forutsetning for programmet og for deltakerne.

ArtEx søker etter aktuelle kandidater til 5 talentutviklingsplasser. Kunstnere som har vist et stort kunstnerisk talent innenfor sitt fagfelt. Deltakeren skal normalt ha fullført høyeste utdanning innen fagfeltet og ha påbegynt en profesjonell utøvende karriere. Kunstneren knyttes til programmet i 2 år, med oppstart vinter 2017.

ArtEx er et samarbeid mellom Talent Norge, Norges musikkhøgskole, Kunsthøgskolen i Oslo og Den norske filmskolen og er finansiert av Sparebankstiftelsen DNB og Talent Norge.

Om Talent Norge
Talent Norge AS ble etablert i januar 2015 og har som strategisk visjon å la fremragende, kunstneriske talenter realisere sitt maksimale potensial. Overordnet mål for Talent Norge er å bidra til bedre utvikling av kunstnerisk talent, og et enda rikere kulturliv gjennom varige, vellykkede forbindelser både kunstnerisk og økonomisk: Talentsatsing som fører til høy kunstnerisk anerkjennelse, og offentlig investering som utløser betydelig privat investering. Selskapet eies av Sparebankstiftelsen DNB, Stiftelsen Cultiva og staten v/Kulturdepartementet.

Besøk ArtEx nettside her.

Foto:  Fra venstre Thomas Stenderup (Den Norske Filmskolen), Jørn Mortensen (Kunshøgskolen i Oslo), Maria Mediaas Jørstad (Talent Norge) og Peter Tornquist (Norges musikkhøgskole)

Talent Norge etablerer talentprogrammet ArtEx

I samarbeid med Norges musikkhøgskole, Kunsthøgskolen i Oslo og Den Norske Filmskolen etablerer Talent...

 • I samarbeid med Norges musikkhøgskole, Kunsthøgskolen i Oslo og Den Norske Filmskolen etablerer Talent Norge talentprogrammet ArtEx. Dette er Norges første systematiske satsing på kunsttalenter på toppnivå, på tvers av sjanger. ArtEx etableres med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB.
 • ArtEx (Programme of Excellence in Performing Arts and Film) er et talentutviklingsprogram med fokus på deling av erfaringer og systematisk kompetansebygging om talentutvikling på tvers av sjanger innen kulturfeltet. I samspill med øvrige prosjekter i Talent Norge skal ArtEx skape gode modeller for å forene, foredle og bevisstgjøre kompetanse om talentutvikling.

Besøk ArtEx nettside her.

 • Etter 1,5 års drift ser Talent Norge muligheten til å bygge videre på det gode arbeidet som blir gjort på feltet. Samtidig etterspør samarbeidspartnere møtepunkter, mer kunnskap om privat/offentlig samarbeid og om talentutvikling. Gjennom ArtEx vil Talent Norge skape et rammeverk slik at kunnskap, erfaringer og kompetanse kan deles, på tvers av prosjekter og på tvers av sjanger.
 • Programmet har både et kollektivt og individuelt innhold, er utviklet i samarbeid med Kunsthøgskolen i Oslo, Den norske filmskolen og Norges musikkhøgskole og skal drives av de tre utdanningsinstitusjonene i samarbeid med Talent Norge.

Programmet skal støtte og sikre kunstnere i overgangen mellom fullført utdanning og etablering av en nasjonal og internasjonal karriere og skal til den individuelle delen rekruttere fem talenter hvert år i fire år. Kunstnerne som plukkes ut til den individuelle delen av programmet skal ha vist et stort kunstnerisk talent innenfor sitt fagfelt og sjanger. Deling av fagkunnskap og erfaringer på tvers av sjanger er en forutsetning for programmet og for deltakerne.

 • ArtEx bygger på tre hovedelementer:
  • Coaching/veiledning skal sette den enkelte deltaker i stand til å håndtere forventninger knyttet til kunstutøvelse på høyeste nivå, og omfatter prestasjonsforberedelse og prestasjonstrening.
  • Deltakerne tildeles en egen mentor med bred fagkompetanse og et internasjonalt nettverk relevant for den enkelte.
  • Fagseminarer, samlinger og nettverkstreff som er den kollektive delen av programmet inkluderer de øvrige satsningene i Talent Norge, som dags dato representerer mer enn 1200 talentutviklingsplasser over 3 år.

  ArtEx skal tilknytte seg et nettverk av fagpersoner som har lang og bred erfaring innen kunstfag og film. Styringsgruppen for programmet utgjøres av rektorene ved Norges musikkhøgskole og Kunsthøgskolen i Oslo, dekan ved Den norske filmskolen og daglig leder i Talent Norge. Et Faglig Råd vil stå for utvelgelse av talenter og mentorer og sikre programmets faglige innhold.

Talent Norge inn i elektronika

Talent Norge har inngått en treårig avtale med Insomniafestivalen om talentsatsingen Cloud Exit. Satsingen...

Talent Norge har inngått en treårig avtale med Insomniafestivalen om talentsatsingen Cloud Exit. Satsingen er knyttet opp mot festivalens mangeårige arbeid med unge talenter innenfor elektronika og gjøres i samarbeid med Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge.

Insomniafestivalen er Norges eldste festival for elektronisk musikk og har siden starten arbeidet for å presentere nye utøvere som våger å utfordre etablerte rammer. Nå etableres talentprogrammet Cloud Exit som retter seg mot elektronikaartister som befinner seg i brytningen mellom talent og profesjonell utøver, med et uforløst potensiale til å nå ut med sin musikk, lokal så vel som internasjonalt.

– Dette er en interessant satsing som vi er svært glade for å kunne gå inn i, sier daglig leder i Talent Norge, Maria Mediaas Jørstad. – Insomniafestivalen er unik i sitt slag og har fostret en rekke kjente elektronikaartister gjennom mange år. Sammen med Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge bidrar vi nå til å løfte talentsatsingen innen elektronisk musikk slik at flere kan få utviklet seg og presentert sin musikk for publikum både lokalt, nasjonalt og ikke minst internasjonalt. At Cloud Exit er knyttet opp til Insomnia sine Internasjonale prosjekter som SHAPE og We Are Europe er svært spennende og styrker artistenes muligheter til å nå ut internasjonalt, sier Jørstad.

Talent Norge har investert 420 000 kroner i den nye satsningen som har utløst like mye i bidrag fra Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge. I tillegg er Insomniafestivalen inne med egne midler, samt finansiering fra SHAPE og We Are Europe.

– Vi er strålende fornøyd og takknemlig for å ha fått på plass en treårig satsing på talentutvikling for elektronikaartister, sier prosjektansvarlig Gaute Barlindhaug. – Insomnia har alltid fokusert på å spre norsk musikk internasjonalt og siste tilskuddet til dette er deltagelse i prosjektene SHAPE og We Are Europe. Dette er prosjekter som tar sikte på å spre ny nye musikalske uttrykk og å øke mobiliteten for uetablerte europeiske artister. Dette skjer gjennom sam-kuratering av kunstneriske program og workshoper. Cloud Exit gir festivalen en mulighet til å utvikle flere talentfulle artister for videre profilering gjennom tilknytningen til SHAPE og We Are Europe.

Om Cloud Exit
Cloud Exit skal tilby faglig utvikling til artister innen elektronisk musikk og andre relatert kunstformer. Gjennom prosjektet vil utøvere få eksponert seg på Insomniafestivalen og bli en del av festivalens internasjonale samarbeid. Hvert år vil det velges ut tre artister som det skal jobbes spesifikt med. Per Martinsen, Anette Tunheim Jakobsen, og Jardar Westvik utgjør juryen for utvelgelsen. Parallelt med arbeidet med de særskilt utvalgte talentene vil prosjektet jobbe aktivt for å øke kompetansen blant en større gruppe utøvere.

Talent Norge styrkes

Talent Norge AS ble stiftet 21. januar 2015 og har hatt 30 millioner kroner...

Talent Norge AS ble stiftet 21. januar 2015 og har hatt 30 millioner kroner årlig til talentutvikling på høyt nivå innen kunst og kultur. Nå styrkes satsningen med nye 36,1 millioner over statsbudsjettet. Samtidig tildeles 5 millioner i tippemidler.

– Dette er en stor anerkjennelse av arbeidet vi gjør og betyr utrolig mye for oss, sier Maria Mediaas Jørstad, daglig leder i Talent Norge.

– Styrkingen gjennom årets statsbudsjett og tildeling av tippemidler gjør det mulig å legge til rette for en enda bredere talentutvikling, i samspill med våre gode samarbeidspartnere. Statens tydelige engasjement og langsiktige satsing gir de beste muligheter til å fortsette å utvikle dette samarbeidet.

Talent Norge er et ideelt selskap som gir økonomisk støtte til prosjekter knyttet til talentutvikling på høyt nivå innen kulturfeltet. For å få midler må prosjektene også ha støtte fra private bidragsytere.I 2015 ble til sammen 26,9 mill. kroner disponert til talentutvikling.

Tilskuddene fra Talent Norge utløste 51,7 i medfinansiering fra 15 private bidragsytere. Totalt resulterte bevilgningen i det første driftsåret til at det ble investert 78,6 mill. kroner i talentsatsing i på høyt nivå kulturlivet. Prosjektene strekker seg i tid fra 2015 til 2021.

Kunnskapsdeling og erfaringsutveksling
– I dag representerer Talent Norges prosjekter 1200 talentutviklingsplasser, de fleste over tre år, noe som allerede utgjør en stor og bred satsning. Med den økte støtten kan det satses på enda flere talenter, samtidig som det gjør det mulig for oss å utvikle modeller og systemer for innsamling, deling og overføring av kompetanse og kunnskap om talentsatsing på høyt nivå i kunst og kultur. Målet er at kunnskapen og erfaringen som genereres gjennom våre satsinger skal tilgjengeliggjøres, deles på tvers av genre og komme så mange som mulig gode, sier Jørstad, som legger til at engangsbevilgningen i form av 5 millioner i tippemidler gjør at det også nå kan undersøkes hvordan man kan se talentutvikling innen kulturlivet i et helhetlig løp:

– Gjennom det arbeidet vi hittil har gjort ser vi at det ligger muligheter og behov for å utarbeide et program for talenter som i dag ligger utenfor vårt virkeområde. Vi er derfor svært glade for at vi sammen med våre samarbeidspartnere nå får muligheten til å starte arbeidet med å utvikle pilotprosjektet Talent Norge Junior slik at det kan dannes et helhetlig løp for talentutvikling fra ung alder til karrierestart, sier Jørstad.

Fakta om Talent Norge
– Stiftet 21.1.2015.
– Ideelt aksjeselskap, eid av Sparebankstiftelsen DNB, Stiftelsen Cultiva og staten ved Kulturdepartementet.
– Har som mandat å utvikle talenter på høyt nivå innen kunst og kultur, før og like etter endt utdanning, i samarbeid med private bidragsytere.
– Gir støtte til unike prosjekter og miljøer som har til hensikt å tilføre kunstneriske talenter innen alle genre spesialisert kompetanse og muliggjøre deres utfoldelsesmuligheter.

Økt støtte til Talent Norge på statsbudsjettet

Regjeringen øker støtten til Talent Norge med 5 millioner kroner på neste års statsbudsjett....

Regjeringen øker støtten til Talent Norge med 5 millioner kroner på neste års statsbudsjett. I tillegg får TalentNorge 5 millioner i spillemidler fra Norsk Tipping.

– Dette betyr utrolig mye for oss, og gjør det mulig å legge til rette for en enda bredere talentutvikling, i samspill med våre gode samarbeidspartnere, sier Maria Mediaas Jørstad, leder av Talent Norge.

Talent Norge er et ideelt selskap som gir økonomisk støtte til prosjekter knyttet til talentutvikling på høyt nivå innen kulturfeltet. For å få midler må prosjektene imidlertid også ha støtte fra en privat partner, som vil bidra finansielt.

I dag har TalentNorge 1200 talentutviklingsplasser over tre år, noe som allerede utgjør en stor og bred satsning. Med den økte støtten blir det mulig utvikle enda flere talenter.

Les mer hos Dagbladet.
Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet

Maria Mediaas Jørstad (t.h), daglig leder av Talent Norge, får vite at regjeringen gir dem 5 millioner ekstra over statsbudsjettet neste år. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet
Maria Mediaas Jørstad (t.h), daglig leder av Talent Norge, får vite at regjeringen gir dem 5 millioner ekstra over statsbudsjettet neste år. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet

Nasjonalballetten UNG nominert til Kritikerprisen

Nasjonalballetten UNG er nominert til Kritikerprisene for teater, musikk og dans, for oppsetningen Departures, We Are Special,...

Nasjonalballetten UNG er nominert til Kritikerprisene for teater, musikk og dans, for oppsetningen Departures, We Are Special, Evening Songs og Picture Perfect. Dette var kompaniets aller første oppsetning.

-Det er en ære for Nasjonalballetten UNG å bli nominert til denne prisen. Det er en stor motivasjon, både for danserne og meg, at det vi gjør blir lagt merke til, sier leder for Nasjonalballetten UNG, Kaloyan Boyadjiev.

Norsk kritikerlags Seksjon for teater, musikk og dans deler årlig ut en kritikerpris for hver av de nevnte kunstretningene. I år er Nasjonalballetten UNG nominert i dansekategorien, sammen med Sigurd Johan Heide og Kartellet for Doppler, og Hege Haagenrud og Kate Pendry for The rest is Silence.

I nominasjonsbegrunnelsen trekker juryen bl.a. frem at danserne er unge og internasjonale. Om Kyliáns Evening Songs skriver de også at «danserne [har] den nødvendige indre roen som skal til for dette verket, og som får scenerommet til å sitre».

Hvem som stikker av med prisen får vi vite torsdag 29. september kl. 11.00, når prisene deles ut på Litteraturhuset i Oslo.

Les mer om NasjonalballettenUNG her.

Første opptak til NORLAs forfatterskole

I løpet av høsten blir det klart hvem som blir de aller første forfatterne...

I løpet av høsten blir det klart hvem som blir de aller første forfatterne i NORLAs utviklingsprogram for nye forfatterstemmer. Frem til 10. oktober kan alle forlagsredaksjoner foreslå kandidater til programmet.

– Vi er på utkikk etter forfattertalenter innen alle sjangere, både barne- og ungdomslitteratur, skjønnlitteratur for voksne og sakprosa. Også tegneserieforfattere og billedbokskapere kan foreslås, sier seniorrådgiver i NORLA og prosjektleder for talentprogrammet, Dina Roll-Hansen.

Hun forteller at utviklingsprogrammet er et ledd i satsningen på Bokmessen i Frankfurt 2019, hvor Norge skal være hovedland. En viktig målsetning i forbindelse med messen er å få frem nye forfatterstemmer.

I alt skal omtrent 20 forfattertalenter inn i programmet, men første pulje skal bestå av 3 – 4 personer. De har oppstart vinteren 2017.

Internasjonalt fokus
Talentprogrammet til NORLA vil i stor grad handle om den internasjonale delen av det å være forfattere.

– Vi vil legge vekt på praktisk erfaring fremfor teoretisk undervisning. Opplegget vil stort sett bestå av workshops og “praksis” i form av deltakelse på messer, festivaler og oversetterseminarer i utlandet, forteller Roll-Hansen.

Slik kan forfattertalentene dra nytte av det store, internasjonale nettverket til NORLA. I tillegg til arrangementer i utlandet, vil det også bli samlinger i Norge. Deltagerne vil få dekket utgifter i forbindelse med både samlinger og reiser.

– Vi håper på mange gode søkere til NORLA-skolen! Dette er en unik mulighet til å lære om den internasjonale dimensjonen ved det å være forfatter, avslutter Roll-Hansen.

Søknad med begrunnelse sendes til NORLA postboks 1414 Vika, 0115 Oslo, eller pr epost: dina.roll-hansen@norla.no innen 10. oktober 2016.

Les mer om programmet her.

 

FilmLab er i gang

FilmLab Norge hadde en vellykket første samling 2.-6. september ved Kulturspinn Vatn i Levanger....

FilmLab Norge hadde en vellykket første samling 2.-6. september ved Kulturspinn Vatn i Levanger.

– På den første samlingen jobbet vi mye med å se på potensialet og mulighetene som ligger i de ulike prosjektene. Vi ville også kartlegge de ulike teamene, og utforske mulige veier for kortfilmprosjektene som teamene skal jobbe med i månedene som kommer, sier Marit Bakken fra Midtnorsk Filmsenter.

Første lab ble ledet av veiledere fra Mediefabrikken, med Midtnorsk filmsenter som vertskap. Underveis i samlingen hadde deltakerne også spennende møter med regissør og manusforfatter Hanna Sköld og produsent Ruben Thorkildsen. FilmLab fikk også besøk av den internasjonalt anerkjente forfatteren og transmediakonsulenten Alison Norrington, som kommer fra det London-baserte selskapet Storycentral.

– Alison holdt en inspirerende workshop om transmedia, og hvordan man med historien i fokus kan bygge en «runway» for prosjektet sitt i tett dialog og i interaksjon med publikum. Hun hadde også veiledningsmøter med hvert enkelt team og prosjekt. Deltakernes tilbakemeldinger viser at de hadde stort utbytte av det faglige opplegget, forteller Bakken.

Alt i alt bød samlingen på noen lærerike dager, og frem mot neste samling vil de fire FilmLab-teamene jobbe med å utvikle hvert sitt kortfilmprosjekt.

Ny samling 5.-9. oktober

Neste lab arrangeres på Bragdøya utenfor Kristiansand 5.-9. oktober, og vil ha hovedfokus på manus. Sørnorsk filmsenter er vertskap for samlingen, og deltakerne vil blant annet delta på workshops med forfatteren Bo Skjoldborg og manusforfatteren og -konsulenten Emmanuel Oberg.

Les mer om FilmLab her.

BFUng med sterk sesongåpning

Etter flere runder med prøvespill for nye medlemmer og allerede to øvingshelger gjennomført, var...

Etter flere runder med prøvespill for nye medlemmer og allerede to øvingshelger gjennomført, var Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester klare for sesongens første konsert i Grieghallen søndag 18. september.

Under ledelse av dirigent Kjell Seim fremførte orkesteret Sjostakovitsj’ briljante og virtuose orkesterfyrverkeri Festoverture og Sibelius’ 1. symfoni – hans internasjonale gjennombruddsverk. I tillegg spilte orkesteret Tsjaikovskijs elegante Rokokkovariasjoner, tolket av den unge cellisten Amalie Stalheim.

– Jeg var utrolig gøy å spille Rokokkovariasjonene sammen med BFUng i min favorittby Bergen, sier den unge cellisten. Hun påpeker at Rokokkovariasjonene er et spennende og smart stykke.

– Mellom de melankolske og vakre variasjonene finnes det masse humor i Tsjaikovskijs musikk. Hele verket er en endeløs dialog mellom solist og orkester, noe som kan minne mer om et kammermusikkverk enn en tradisjonell solistkonsert. Det krever at alle vi som sitter på scenen må være skjerpet når det gjelder, og gå inn 100% sammen.

Stalheim mener BFUng leverte en bunnsolid sesongåpning til publikum.

-Samholdet i orkesteret er fantastisk, og følelsen når alt klaffer musikalsk i orkesteret sammen med Kjell Seim som dirigent er ubeskrivelig, sier hun.

– Det er alltid gøy å spille med folk på din egen alder – unge som også har denne «driven» hvor man er sugen på ny musikk og tørster etter å lære mer. Det å kunne være med på å vise hva musikken går ut på er utrolig kult!

Fra BFUng til Kungliga Musikhögskulan

Solist Stalheim har selv en bakgrunn fra BFUng (da Ung Symfoni) mellom 2007 – 2009, og synes det var veldig stas å få spille med ungdomsorkesteret igjen.

– Det å få komme tilbake som solist er en stor ære og føltes utrolig gøy, foreller hun.

Stalheim begynte å spille cello da hun var 6 år ved Kulturskolen i Bergen. Senere gikk hun på Barratt Due Musikkinstitutt og studerer nå ved Kungliga Musikhögskolan i Stockholm hos Torleif Thedéen. Hun mener BFUng/ Ung symfoni hadde mye å bety for utdanningsvalget hennes.

– For meg var Ung Symfoni en stor inspirasjon til å satse videre på en høyere utdannelse innen klassisk musikk. Jeg vet hvor hardt orkesteret jobber og hvor engasjerte alle de unge musikerne er. Det var gøy å få være med på denne konserten og dele mange spesielle stunder med BFUng både på øvelsene og på konserten, avslutter hun.

BFUngs neste konsert er Musikalske julekort, lørdag 17. desember.

Les mer om BFUng her.

03

ArtEx

ArtEx

03

ArtEx (Programme of Excellence in Performing Arts and Film) er et talentutviklingsprogram med fokus på deling av erfaringer og systematisk kompetansebygging om talentutvikling på tvers av sjanger innen kulturfeltet. I samspill med øvrige prosjekter i Talent Norge skal ArtEx skape gode modeller for å forene, foredle og bevisstgjøre kompetanse om talentutvikling.

Foto: Filmskolen/ Kjell Vassdal

ArtEx (Programme of Excellence in Performing Arts and Film) er et talentutviklingsprogram med fokus på deling av erfaringer og systematisk kompetansebygging om talentutvikling på tvers av sjanger innen kulturfeltet. I samspill med øvrige prosjekter i Talent Norge skal ArtEx skape gode modeller for å forene, foredle og bevisstgjøre kompetanse om talentutvikling.

Besøk ArtEx hjemmeside her.

04

Om Talent Norge

Om Talent Norge

04

Hva er talent?

Våre felles målgrupper er unge talenter og/eller nyutdannede kunstnere

TalenNorge_logo_white02

Talent Norge er et ideelt selskap som gir økonomisk støtte til prosjekter knyttet til talentutvikling på høyt nivå innen kulturfeltet. Selskapet skal bidra til å oppnå varige, vellykkede forbindelser både kunstnerisk og økonomisk gjennom talentsatsing som fører til høy kunstnerisk anerkjennelse, og offentlig investering som utløser betydelig private bidrag.

Talent Norge er et tiltak for unge talenter og nyutdannede kunstnere, både skapende og utøvende. Vi inviterer toneangivende institusjoner og organisasjoner til innspill og dialog om talentutvikling innen kunst og kultur og gir økonomisk støtte til talentutvikling på høyt nivå. Gjennom eierskapet til ArtEx og i samspill med øvrige prosjekter vil vi også bygge et rammeverk slik at kunnskap, erfaringer og kompetanse om talentutvikling og privat/offentlig samarbeid i kulturlivet kan foredles og deles, på tvers av prosjekter og på tvers av sjanger.

Talent Norge AS ble stiftet 21. januar 2015 av Sparebankstiftelsen DNB, Stiftelsen Cultiva og Staten v/Kulturdepartementet. Det er et aksjeselskap med ideelt formål og eierne kan derfor ikke ta ut utbytte.

Vi gir ikke direkte økonomisk støtte til et ungt talent eller en nyutdannet kunstner. Derimot kan vi støtte talentklynger og samarbeidsprosjekter som kan komme enkeltpersoner til gode. Vi legger vekt på at kunst- og kulturfaglige vurderinger og behov skal ligge til grunn for våre prioriteringer, men vi gir ingen støtte uten privat medfinansiering.

Talent Norge skal gi støtte til unike prosjekter og miljøer som
– har til hensikt å tilføre unge kunstneriske talenter spesialisert kompetanse innen ulike kunstformer og uttrykk
– tar sikte på å utvikle, støtte og muliggjøre unge kunstneriske talenters utfoldelsesmuligheter

Talentutvikling innen kunst og kultur er mer enn skolering av tekniske ferdigheter, det er også personlig vekst og estetisk refleksjon. Å utvikle fremragende kunstnerskap krever former for personlig egnethet som vi finner igjen også i andre yrker, som ikke har med selve det kunstneriske innholdet eller uttrykket å gjøre. Alle som jobber med å bli flink i noe, uansett hva det er, lærer noe generelt som kan komme til nytte også på andre områder.

Gjennom å satse på miljøer hvor også de beste talentene får tilstrekkelige utfordringer, vil vi bidra til å legge forholdene til rette for at noen kan utvikle fremragende kunstnerskap i fremtiden.

Daglig leder i Talent Norge er Maria Mediaas Jørstad. Kulturmeglerne AS bistår selskapet med strategiutvikling og kommunikasjonstjenester.

04

Søk støtte

Søk støtte

04

Her kan du søke støtte fra Talent Norge

Hvis du vil søke støtte fra Talent Norge må du fylle ut dette søknadsskjema.

Før du søker er det viktig å merke seg at:

-Talent Norge er et talentløft for unge talenter og nyutdannede kunstnere. Vi samarbeider med alle felt innen kunst og kultur, og tar i mot søknader året rundt.

-Vi gir ikke støtte til enkeltpersoner, men til prosjekter, organisasjoner og institusjoner som jobber med å utvikle talenter innen kunst og kultur. Søknaden bør derfor beskrive hvordan prosjektet vil støtte opp under toppsjiktet av unge talenter og nyutdannede kunstnere.

– Vi kan ikke gi støtte uten at du allerede har en privat partner inne, som vil bidra finansielt til prosjektet ditt. Søknaden må derfor inneholde en beskrivelse av hvilke private aktører som kan være aktuelle partnere for prosjektet ditt, og en tentativ finansieringsplan bør legges ved.

-Avslag på søknad om støtte kan gis uten begrunnelse. Talent Norge er ikke underlagt forvaltningsloven. Dette innebærer at det ikke er mulig å klage på selskapets beslutninger.

For at søknaden skal bli behandlet må den inneholde følgende:

– Beskriv hvilken kunstfaglige kompetanse og erfaring som er involvert, angi navn og bakgrunn.

– Beskriv prosjektets nasjonale og internasjonale ambisjoner, gjerne med kontaktpersoner.

– Det er en fordel om søker representerer minst én toneangivende kunstinstitusjon, kunstnerorganisasjon e.l. med tilknytning til det profesjonelle kulturlivet eller det frie feltet.

04

Årsrapport 2015

Årsrapport 2015

04

Panelsamtale om offentlig-privat samarbeid i kulturlivet på Sentralen i Oslo 20. april. Deltagere: Erling Johansen, daglig leder i 1B1 Ingrid Lorentzen, Ballettsjef ved Den Norske Opera & Ballett Pål Sprakehaug, markedsdirektør i Nordea Tone Hansen, direktør ved Henie Onstad Kunstsenter og leder av Kulturrådet Ole Jacob Bull, daglig leder i Bergesenstiftelsen

Panelsamtale om offentlig-privat samarbeid i kulturlivet på Sentralen i Oslo 20. april.

I 2015 har Talent Norge vedtatt 11 satsinger med forpliktelse om utdeling av til sammen 26,9 millioner kroner. Satsingene innebærer støtte til etablering av rundt 400 talentplasser per år i tre år, og er knyttet til privat medfinansiering på til sammen 51,7 millioner kroner fra 15 ulike bidragsytere. Totalt har bevilgningen til Talent Norge utløst 78,6 millioner kroner til talentsatsinger i kulturlivet.

Les hele årsrapporten her: Årsrapport med årsberetning 2015

05

Om sponsing

Om sponsing

05

Foto: ERIK BERG

Foto: ERIK BERG

 

 

Talent Norge tar ikke imot sponsormidler til vår egen virksomhet, men kan supplere og utfylle sponsing av talentutvikling innen kunst og kultur. Vi har dessuten en ambisjon om å kunne bistå i arbeidet med å finne gode partnere, prosjekter og sponsorobjekter av felles interesse.

For sponsorer vil Talent Norge kunne supplere eksisterende sponsorprogrammer og prosjekter. Vi kan gjerne også bistå som arena for erfaringsutveksling og kompetanse- overføring innen talentutvikling på tvers av geografiske områder, kunstarter, sjangrer og institusjoner.

Send en epost til post@talentnorge.no dersom du eller din bedrift ønsker å samarbeide om sponsing av ekstraordinære satsinger på lovende talenter og/eller nyutdannede kunstnere.

06

Om gaver

Om gaver

06

Skjermbilde 2015-04-21 kl. 13.29.51

Talent Norge disponerer fellesskapets midler og har som mål å virke som en omvendt gaveforsterkningsordning innenfor kunst og kultur. Der vi går inn skal det være lukrativt for andre å følge etter. En investering i talentutvikling sammen med Talent Norge er en garanti for at regionale talentløft får nasjonal oppmerksomhet og betydning, og for at nasjonale talentløft også kan få internasjonal anerkjennelse.

Vi samarbeider med stiftelser og private mesener om å finne den gode satsingen på talentutvikling som passer den enkeltes ønsker og gavepolicy – det være seg store, eksklusive eliteprosjekter og høy fokus på avanserte, tekniske ferdigheter, eller bredere satsinger med lavere terskel og mer folkelig preg, hvor andre former for komparative fortrinn gjør seg gjeldende internasjonalt.

Send en epost til post@talentnorge.no dersom du eller din bedrift ønsker å samarbeide om gaver til ekstraordinære satsinger på lovende talenter og/eller nyutdannede kunstnere.

07

Partnere

Partnere

07

Foto: CAMILLA SUNE

Foto: CAMILLA SUNE

Foto: JÖRG WIESNER

Foto: JÖRG WIESNER

Samspill

Foto: PETER ADAMIK

08

Kontakt

Kontakt

08

Maria MJ
.
Sekretariatet
 MARIA MEDIAAS JØRSTAD
daglig leder
maria@talentnorge.no
(+47) 40 00 14 50
.
.
.
Foto: CAROLINE ROKA
jgb-profil
Styret
JOHN G. BERNANDER, styreleder
BENTEIN BAARDSON
CECILIE BROCH KNUDSEN
BRIT K. S. RUGLAND
INGRID RØYNESDAL
BJØRN O. ØIULFSTAD
MORTEN JAKHELLN, vara
SIREN SUNDLAND, vara

09

About Talent Norway

About Talent Norway

09

TalenNorge_logo_white02

Talent Norway AS was founded on 21 January 2015 by Sparebankstiftelsen DNB, Cultiva and the Norwegian Ministry of Culture, as a corporation with ideal purpose. Talent Norway is an initiative aiming at helping young talents and artist advance further within their field, through structured talent development.

In cooperation with foundations, funds and companies, Talent Norway helps financing projects that works with talents at a high level. Talent Norway does not support individual talents, but collaborates with talent developers from all cultural fields. By supporting talents early on, Talent Norway wants to help more young artists acquire successful careers, both nationally and internationally.

Talent Norway provides no support without private co-funding.