01

Pågående prosjekter

Pågående prosjekter

01

Jeaninne Masika Lukusa opptrer på SCRATCH-kveld

 

Talent Norge:
ArtEx
Barratt Due senter for talentutvikling
Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester
Crescendo
FilmLab
Frikar X
Hilmartalentet
Insomniafestivalen
Jiri Hlinka Klaverakademi
KonstKnekt
KUPP – Norsk Komponistforening og Music Norway
Nasjonalballetten UNG
Nordisk Showcase
Nordnorsk Kunstnersenter
 Nordnorsk Opera og Symfoniorkester
NORLA
Panta Rei Danseteater
Riddu Riđđu
Sparebank 1 SMN JazZtipendiat
Talent Norge Junior: Papillon
Talent Norge Junior: Det norske jentekor
TekstLab og TekstLab Inkubator
Ungdommens Barokkorkester
UREDD – RadArt
Valdres Sommerballett
Varanger Talent Academy

02

Nyheter

Nyheter

02

Tidligmusikktalenter innlemmes i Talent Norge

I dag åpner Ungdommens Barokkorkester tidligmusikkfestivalen Barokkfest i Trondheim. Samtidig lanseres et eget talentprogram...

I dag åpner Ungdommens Barokkorkester tidligmusikkfestivalen Barokkfest i Trondheim. Samtidig lanseres et eget talentprogram for tidligmusikere som har en internasjonal karriere for øyet.

Les mer om samarbeidet mellom Talent Norge og Ungdommens Barokkorkester.

– Vi er svært glade for å få bidra til å løfte talenter som vil satse på tidligmusikk, sier Maria Mediaas Jørstad, daglig leder i Talent Norge. – Talentprogrammet til Ungdommens Barokkorkester er det eneste i sitt slag i Norge, fordi det gir yngre musikere mulighet til å få orkesterfaring på høyt nivå i en tidlig fase. Programmet vil bidra til en sårt tiltrengt rekruttering av talenter innenfor dette feltet.

Ungdommens Barokkorkester er et norsk og nordisk tiltak som har blitt bygd opp over de tre siste årene, initiert og drevet av Senter for tidligmusikk. Orkesteret ble etablert som en forsøksordning i 2015, og har på kort tid fått en sentral posisjon for rekruttering til tidligmusikkfeltet med noen av verdens aller fremste solister og dirigenter som mentorer og kunstneriske ledere.

Rekruttering og internasjonalisering
Senteret samarbeider med flere europeiske institusjoner og orkestre. Blant annet har European Union Baroque Orchestra tatt kontakt med ønske om større rekruttering fra Norge.

– Vi er utrolig glade for støtten fra Talent Norge. Det gjør at vi nå virkelig kan profesjonalisere arbeidet, vi kan løfte det og vi kan legge enda bedre til rette for internasjonalisering av karrierene til de som deltar, sier Erik Høsøien, prosjektleder for Ungdommens Barokkorkester. – Nå åpner vi et nytt solistprogram, for å løfte frem de aller ypperste talentene. Samtidig får vi muligheten til å jobbe langsiktig. Så langt har Ungdommens Barokkorkester vært en samling som har funnet sted én gang i året. Nå vil vi følge opp talentene gjennom hele året.

Talentprogrammet omfatter en serie med målrettede tiltak mot de viktigste instrumentgruppene i et klassisk barokkorkesteroppsett, og består både av kompetanse- og talentutviklende tiltak samt av internasjonalisering av karrierer. Hovedsamlingen for de unge tidligmusikerne holdes samtidig som Barokkfest tidligmusikkfestival blir arrangert, og konserter i regi av programmet inngår i festivalens program. Målet for programmet til Ungdommens Barokkorkester er å videreutvikle allerede sterke unge klassiske musikere, slik at de kan spesialisere seg på særlig høyt internasjonalt nivå innen tidligmusikk.

Barokkfest tidligmusikkfestival arrangeres i Trondheim 29.1.-4.2.: barokkfest.no
Om Senter for tidligmusikk: tidligmusikksenteret.no/

Talent Norge inn i Ungdommens Barokkorkester

– Talent Norge AS investerer inntil 900 000 kroner i Ungdommens Barokkorkester i årene...

– Talent Norge AS investerer inntil 900 000 kroner i Ungdommens Barokkorkester i årene 2018 – 2020.
– Orkesteret får i samme periode 900 000 kroner i støtte fra Dextra Musica.
– Til sammen gir dette 1,8 millioner kroner over år til Ungdommens Barokkorkester.

Ungdommens Barokkorkester – Nordic Baroque Orchestra – er et norsk og nordisk talentutviklingsprogram rettet mot unge musikere som ønsker å posisjonere seg som orkestermusikere eller solister innen tidligmusikk. Programmet tilbyr en samlet satsning på disse områdene og er den første systematiske satsningen av sitt slag i Norge. Programmet omfatter en serie med målrettede tiltak mot de viktigste instrumentgruppene i et klassisk barokkorkesteroppsett og består både av kompetanse- og talentutviklende tiltak og av internasjonalisering av karrierer.

Prosjektet ble etablert som en forsøksordning i 2015 og har på kort tid opparbeidet en sentral posisjon for rekruttering til tidligmusikk. Målsetningen er å videreutvikle allerede sterke unge klassiske musikere slik at de kan spesialisere seg på særlig høyt internasjonalt nivå innen tidligmusikk.

Ungdommens Barokkorkester er organisert som en talentsamling i orkesterspill med tyngdepunkt i én årlig hovedsamling. Hovedsamlingen holdes samtidig som Barokkfest tidligmusikkfestival og konserter i regi av programmet inngår i festivalens program. Et utvalgt antall av deltakerne følges også opp gjennom året. Bidraget fra Talent Norge gir en faglig styrking av programmet og etablering av et eget solistprogram.

Programmet er initiert og drevet av Senter for tidligmusikk med noen av verdens aller fremste solister og dirigenter som mentorer og kunstneriske ledere. Senteret samarbeider blant annet med European Union Baroque Orchestra (EUBO) som selv har tatt kontakt med ønske om forbedring av rekrutteringen fra Norge. EUBO er et tilbud til unge musikere på historiske instrumenter fra hele Europa og er et springbrett til ansettelse og karriereutvikling.

Om Senter for tidligmusikk
Stiftelsen Senter for tidligmusikk er et kompetansesenter for tidligmusikk og er Norges eneste faste institusjon på området. Stiftelsen skal fremme kulturtilbudet innen tidligmusikk og forskning rundt tidligmusikk ved blant annet å arbeide for utvikling av det profesjonelle utøvermiljøet innenfor tidligmusikksektoren.

Barokkfest er en festival for barokk- og tidligmusikk. Festivalen arrangeres hvert år i det historiske anlegget i og rundt Nidarosdomen. Festivalen samler ledende musikere fra inn- og utland og er en av Nord-Europas største festivaler på området.

Verdens mest øde sted blir kunstutstilling

Ayatgali Tuleubek fra Nordnorsk kunstnersenter (NNKS) sitt mentorprogram har separatutstilling ved Akershus Kunstsenter 15. februar...

Ayatgali Tuleubek fra Nordnorsk kunstnersenter (NNKS) sitt mentorprogram har separatutstilling ved Akershus Kunstsenter 15. februar til 25. mars – basert på det mest øde stedet i verden!

I utstilling Here Be Dragons har Ayatgali Tuleubek tatt utgangspunkt i det mest fjerntliggende og øde området på jorda, altså det stedet som er lengst unna nærmeste menneskelige bosetting. Dette punktet har han lokalisert til koordinatene 35° 12’ 40” N; 87° 13’ 40” E.

Sjansen er stor for at ingen mennesker noensinne har satt sin fot her, selv om det finnes mye vitenskapelig informasjon om stedet. Tuleubek hadde i utgangspunktet lyst til å dra til dette urørte området, men det viste seg å være en nesten uoverkommelig ekspedisjon. I stedet har han, gjennom bruk av bevegelige bilder, skulpturelle elementer, lyd og en fortellerstemme, lagd en virtuell reise som reflekterer rundt natur, villmark, menneskelig tilstedeværelse og oppdagertrang.

Utstillingen skal stå fra 15. februar til 25. mars.

Les mer om utstillingen her: www.akershuskunstsenter.no/utstillinger/kommende/
Og mer om NNKS her: www.nnks.no/prosjekter/nnks-mentorprogram/

Frikar X inviterer til workshop om kova-teknikk

FRIKAR X og Fjelldansen regionale kompetansesenter for dans inviterer til workshop med Marina Rodríguez...

FRIKAR X og Fjelldansen regionale kompetansesenter for dans inviterer til workshop med Marina Rodríguez fra det verdenskjente dansekompaniet La Veronal.

Marcos Morau og hans dansere har utviklet en bestemt bevegelseskode kalt KOVA.  Han beskriver det som en håndbok, et kart, som inneholder et sett med regler og koordinater som brukes til å lede hans koreografiske språk.

Nå inviteres profesjonelle dansekunstnere og dansestudenter ved videregående skole og høyere utdanning til workshop på SMIA i Aurdal 14. – 18. februar. Påmeldingsfristen er 7. februar.

Se mer informasjon her: www.frikar.com/no/akademi/verkstader/kova-teknikk/.
Foto: Knut Bry

Nye UREDD-talenter klare

Fem nye talenter er valgt ut til RadArts talentutviklingsprogram UREDD. UREDD er et utviklingsprogram...

Fem nye talenter er valgt ut til RadArts talentutviklingsprogram UREDD.

UREDD er et utviklingsprogram for talentfulle unge kunstnere i Nord-Norge som ønsker å arbeide med scenekunst. Programmet skal gi en faglig ramme og praktiske verktøy som stimulerer til kunstnerisk utvikling og gir et løft for utvalgte unge kunstnere i det frie feltet.

I utvelgelsen av nye deltagere har fagutvalget etterstrebet en bredde med hensyn til geografi, sjanger og kjønn. I tillegg har de vektlagt egenart og gjennomføringsevne.

De nye talentene er:
– Tom Krane Vikestad, teater
– Tonje Dreyer Sellevoll, dans
– Fredrik Njie Einevoll, lydkunst
– Nora Selnes Opdal, teater
– Mathilde Caeyers, dans

Deltagerne har hatt mulighet til å søke opptak fra seks måneder til to år. Avsluttende visning av deltakerprosjektene blir ved en aktuell arena i Nord-Norge.

Utvelgelse av deltakere i programmet foretas av et faglig råd som består av:
– Kristin Bjørn, dramatiker, sceneinstruktør og daglig leder
– Ferske Scener Marita Isobel Solberg, samisk-norsk visuell kunstner og musiker
– Preben Faye-Schjøll, daglig leder ved Figurteatret i Nordland

Talent Norges fagsamling i ArtEx 2. og 3. mars

Talent Norge ønsker velkommen til ArtEx-samling i Oslo på Bogstad gård, med fokus på...

Talent Norge ønsker velkommen til ArtEx-samling i Oslo på Bogstad gård, med fokus på samhandling og ensemblet. Samlingen er gratis, vi dekker reise og enkel bevertning.

Den 3. mars er det åpent for deltakelse for samtlige av Talent Norges satsinger.
Påmelding til monica@talentnorge.no

Innenfor de fleste utøvende kunstarter finnes det en innebygget spenning mellom enkeltpersonen og gruppen. Den enkeltes kunstneriske uttrykk må være tydelige og overbevisende i seg selv, samtidig som det må inngå i en større ensemble-sammenheng på en fruktbar måte.

Fins det tenkesett som kan hjelpe utøvende kunstnere å klare denne balansen bedre?
Hvordan kan energien i et ensemble gestaltes bevisst, for å løfte både helheten og enkeltkunstnerne?

Bli med på ArtEx-samling og kom nærmere svaret 2. og 3. mars. På samlingen legges det til rette for at talentene skal dele sin kunnskap og utøvelse av sin profesjon, samt få faglig påfyll. Samhandlingsprinsipper, etikk og ensemblets potensiale blir viktige diskusjonstemaer disse dagene.

Utøversamling i regi av Prestasjonsklyngen

Sammen med Olympiatoppens Prestasjonsklynge arrangerer Talent Norge Utøversamling for klyngens deltagere på Sentralen i...

Sammen med Olympiatoppens Prestasjonsklynge arrangerer Talent Norge Utøversamling for klyngens deltagere på Sentralen i Oslo 14. februar. 

Erfaringsutveksling og kunnskapsutvikling i Talent Norge er strukturert over tre hovedarenaer: Fagsamlinger i ArtEx, åpne møteplasser (TN Møteplass) og deltagelse i Prestasjonsklyngen.

Prestasjonsklyngen er et prestasjonsmiljø på tvers av samfunnssektorer og inkluderer i dag virksomheter som Den Norske Opera & Ballett, NRK, Snøhetta, Akershus fylkeskommune, Smart Innovation Norway og Talent Norge.

Samarbeidet med Prestasjonsklyngen innebærer at Talent Norge tilknyttes klyngens ulike arenaer, og blir en aktiv partner og bidragsyter i arbeidet med å utvikle en kultur for prestasjoner på høyt nivå på tvers av samfunnssektorer.

Prestasjonsklyngens Utøversamlingen 14. februar er første gang klyngen utforsker denne arenaen med alle dagens deltagervirksomheter. De som deltar her er særskilt utvalgte topputøvere og talenter innen sitt område, i alderen 24 – 35 år. I tillegg skal de være kulturutviklere i sin organisasjon eller prosjekt og motivert for utvikling og bruk av Utøversamlingen som et forum for deling. Målet er at deltagerne skal utveksle erfaringer og dra nytte av hverandres kompetanse, på tvers av fagfelt.

Talent Norge ser frem til en spennende og lærerik samling i februar!

BFUng, TekstLab Inkubator og Papillon forlenges

Vi er glade for å kunne forlenge avtalene vi har med Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester...

Vi er glade for å kunne forlenge avtalene vi har med Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester (BFUng), TekstLab Inkubator og Talent Norge Junior-satsingen Papillon.

– For Talent Norge er det viktig å se at våre satsinger bygger talenter på en god og strukturert måte, og skaper miljøer som tilrettelegger for både rekruttering og talentutvikling, sier daglig leder i Talent Norge, Maria Mediaas Jørstad. – Vi er også opptatt av å skape synergier mellom våre satsinger – og gode koblinger mot toneangivende miljøer i satsinger som er knyttet opp mot slike, sier Mediaas Jørstad og løfter frem BFUng som eksempel.

BFUng er i dag det fremste ungdomssymfoniorkesteret i Norge som har drift gjennom hele året, de har omtrent 90 medlemmer og full symfonisk besetning. I orkesteret er det gode synergieffekter mellom ungdomsorkesteret og hovedorkesteret – Bergen Filharmoniske Orkester (Harmonien). Åtte av BFUng-deltagerne er nå godkjente som vikarer i Harmonien eller annet norsk symfoniorkester.

– BFUng jobber strategisk for å øke kvaliteten og konkurransedyktigheten til unge orkestermusikere. At fire deltagere nå har fått vikargodkjennelser viser at systematisk satsing på talentutvikling fungerer, understreker Mediaas Jørstad.

Langsiktig satsing på fruktbare miljøer
Orkesteret kan også vise til positiv innvirkning på rekruttering til orkesterfaget. Fra i fjor til i år økte tallet på talenter som ville prøvespille for orkesteret med 33 %. Målet fremover er å videreutvikle orkesteret, slik at de skal tiltrekke seg og fortsette å utvikle de beste musikktalentene innen orkestermusikk i alderen 15 – 25 år.

– Vi er derfor svært glade for å kunne forlenge avtalen vår med orkesteret, sammen med Trond Mohn og øvrige bidragsytere. I samarbeid med de private bidragsyterne vil vi fortsette å legge vekt på muligheten for forlengelser for de satsningene vi er inne i, sier Mediaas Jørstad.

BFUng får støtte fra Talent Norge, Kavlifondet, Trond Mohn, Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, samt bidrag som kommer inn via De unges orkesterforbund (UNOF) og orkestermedlemmer.

Også de andre satsingene som nå videreføres gir gode ringvirkninger for talentutvikling innenfor sine felt:

TekstLab Inkubator er et program som søker å få frem unge, sterke kunstnerstemmer gjennom å utforske nye ideer, historier og kunstneriske uttrykk. I 2018 vil utvikling av talentenes egne prosjekter, internasjonalisering, kunstnerisk praksis og opplæring/kurs få større plass en tidligere. Prosjektet støttes av Talent Norge og Sparebankstiftelsen DNB.

 Pilotprosjektet Talent Norge Junior gjennomføres for å undersøke gode modeller for å ivareta en helhetlig, langsiktig og strategisk satsing på talenter fra ung alder. Papillon – Valdres solistakademi er knyttet til Valdres Sommersymfoni og ble i 2017 valgt som den første satsingen i pilotprosjektet. Nå skal satsingen fortsette også i 2018, med støtte fra Talent Norge og Dextra Musica.

Tidligere har også Nasjonalballetten UNG og KonstKnekt blitt forlenget.

ArtEx´Ensemble Allegria er nominert til Spellemann

Ensemble Allegria er nominert til Spellemann i kategorien klassisk, for deres album Mozart Schoenberg....

Ensemble Allegria er nominert til Spellemann i kategorien klassisk, for deres album Mozart Schoenberg.

– Dette er vi utrolig glade og stolte over. Vi er også svært takknemlige for å være i et så godt selskap av fantastiske utøvere, sier styreleder og cellist i Ensemble Allegria, Sverre Kyvik Bauge.

De øvrige nominerte er Bjarte Eike & Barokksolistene, Vilde Frang og Guro Kleven Hagen/Marianna Shirinyan.

Om ensemblet stikker av med den gjeve prisen blir klart under utdelingen som sendes direkte på NRK 25. februar.

Vårens Nye stemmer-talenter – og mulighet for å søke prosjektstøtte

Fem forfattere er valgt til talentutviklingsprogrammet Nye stemmer, som fokuserer på den internasjonale dimensjonen...

Fem forfattere er valgt til talentutviklingsprogrammet Nye stemmer, som fokuserer på den internasjonale dimensjonen av forfatteryrket – på veien mot Bokmessen i Frankfurt 2019. En annen nyhet fra NORLA er muligheten norske kunst- og kulturaktører har til å søke om prosjektstøtte for å delta i kulturprogrammet i forbindelse med Bokmessen.

– Vi er veldig glade for å kunne ønske fem talentfulle forfattere inn i Nye stemmer-programmet vårt, sier Dina Roll-Hansen, seniorrådgiver i NORLA og prosjektleder for Nye Stemmer-programmet.

Programmet er et samarbeid mellom NORLA, Talent Norge og Den norske Forleggerforening. De nye deltagerne er:

Internasjonalt fokus
I 2019 skal Norge være gjesteland under verdens største bokmesse: Bokmessen i Frankfurt. På veien frem mot Frankfurt 2019 og videre, er det å bringe frem nye, litterære stemmer et viktig langsiktig mål. Nye stemmer gir rom for å synliggjøre deler av den rike litterære underskogen som finnes i Norge. Programmet har derfor fokus på det internasjonale perspektivet ved forfattervirksomhet.

– Møter med utenlandsk bransje og publikum bidrar til bevisstgjøring og nye perspektiver på eget forfatterskap. Vi i NORLA legger også opp til at programmet kan bidra til nye internasjonale muligheter og gjøre deltakerne bedre rustet til å formidle sine bøker internasjonalt i et langsiktig perspektiv, sier Roll-Hansen.

I løpet av våren får de fem deltagerne tilbud om kurs og opplæring i Oslo, og mulighet til å prøve seg i praksis på festivaler og bokmesser. De får tilrettelagte individuelle program og skal møte oversettere, forleggere og publikum i blant annet Leipzig, London, Lviv (Ukraina), Cluj (Romania) og under Norsk litteraturfestival på Lillehammer. Noen av deltakerne skal  også presentere seg for tyskspråklige forleggere som besøker Oslo i regi av NORLA.

– Vårt perspektiv på talentutvikling ligger i å gi internasjonal erfaring gjennom reiser, styrking av nettverk og bevisstgjøring av de utadrettede sidene ved forfattervirket. Her er NORLAs nettverk av kontakter nyttig for å kunne gi forfatterne innblikk i oversetteres arbeid, presentasjonsteknikk, kunnskap om internasjonale bokmarkeder, samt la deltagerne møte lesere i andre land, sier Roll-Hansen.

Hvert semester frem mot 2019 får fem til seks forfattere tilbud om å delta. Se all informasjon om Nye stemmer-programmet og tidligere deltakere her.

Lyser ut prosjektstøtte til deltakelse i Frankfurt-prosjektets kulturprogram
Frankfurt-prosjektet er en enestående satsing for norsk litteratur, men gir også en unik mulighet til å profilere bredden i norsk kunst- og kulturliv gjennom et omfattende kulturprogram. Nå oppfordres derfor norske kunst- og kulturaktører å søke NORLA om prosjektstøtte til deltakelse i kulturprogrammet i Frankfurt 2019. Prosjektene som søker må ha tysk forankring. Les mer her om prosjektstøtten her.

All informasjon om Frankfurt 2109 er samlet her.

Foto (fra venstre, med klokken): Øystein Morten (privat), Lotta Elstad © Oda Berby, Heidi Sævareid © Ingrid Poppe, Gudrun Skretting © Niklas Lello og Lars Petter Sveen © Tine Poppe.

03

ArtEx

ArtEx

03

ArtEx (Programme of Excellence in Performing Arts and Film) er et talentutviklingsprogram med fokus på deling av erfaringer og systematisk kompetansebygging om talentutvikling på tvers av sjanger innen kulturfeltet. I samspill med øvrige prosjekter i Talent Norge skal ArtEx skape gode modeller for å forene, foredle og bevisstgjøre kompetanse om talentutvikling.

Foto: Filmskolen/ Kjell Vassdal

Talentutviklingsprogrammet ArtEx skal ivareta kunstnere på høyeste nivå på tvers av sjanger innen utøvende kunstfag og film.

Programmet er etablert av Talent Norge og Sparebankstiftelsen DNB. Talentene tilknyttet ArtEx er i overgangen mellom fullført utdanning og etablering av en nasjonal og internasjonal karriere, og rekrutteres fra ulike utdanningsinstitusjoner både i Norge og utlandet. Programmet er 3-delt, bestående av mentorering, coaching og fagsamlinger.

Et hovedfokus i programmet vil være deling av erfaringer og systematisk kompetansebygging om talentutvikling innen kulturfeltet. Dette skal skje i samspill med resten av satsingene i Talent Norge, som i dag representerer rundt 1500 talentutviklingsplasser, de fleste over 3 år.

ArtEx er et samarbeid mellom Talent Norge, Norges musikkhøgskole, Kunsthøgskolen i Oslo og Den norske filmskolen. Høgskolene bidrar med faglig kompetanse, ressursbruk og deltakelse i programmet. Et faglig råd utvikler programmets innhold, innstiller talenter til programmet og ansetter mentorer.

Programmet er finansiert av Sparebankstiftelsen DNB og Talent Norge.

Mer om ArtEx her.

Prosjektleder
Monica Borg Fure, Talent Norge

Faglig leder
Even Lynne, instituttleder, Universitetet i Agder, tidligere dekan ved Teaterhøgskolen, Kunsthøyskolen i Oslo.

Faglig råd 2017 – 2019
Yaniv Cohen, førstemanuensis i samtidsdans, Kunsthøgskolen i Oslo.
Tine Thing Helseth, musikerne, professor i trompet på Norges musikkhøyskole.
Runar Hodne, sceneinstruktør, professor i regi, Kunsthøyskolen i Oslo
Inge-Lise Langfeldt, filmklipper, fotograf og regissør, professor og hovedlærer for klippelinjen ved Den norske filmskolen.
Jarle Aambø, idrettsleder, tidligere toppidrettssjef i Norges Idrettsforbund (NIF), leder Olympiatoppens prestasjonsklynge.
Wolfgang Plagge, musiker, komponist og professor ved Norges musikkhøgskole

Fakta
Finansiert av Talent Norge og Sparebankstiftelsen DNB
Etablert i samarbeid med Norges musikkhøgskole, Kunsthøgskolen i Oslo og Den norske filmskolen
Finansiering 2016 – 2020: 8 millioner fra Talent Norge og 8 millioner fra Sparebankstiftelsen DNB

Mer om programmet: artex.no

Kontaktperson: Prosjektleder Monica Borg Fure, Talent Norge, mobil 926 35 471

 

04

Om Talent Norge

Om Talent Norge

04

Hva er talent?

Våre felles målgrupper er unge talenter og/eller nyutdannede kunstnere

TalenNorge_logo_white02

Talent Norge er et ideelt selskap som gir økonomisk støtte til prosjekter knyttet til talentutvikling på høyt nivå innen kulturfeltet. Selskapet skal bidra til å oppnå varige, vellykkede forbindelser både kunstnerisk og økonomisk gjennom talentsatsing som fører til høy kunstnerisk anerkjennelse, og offentlig investering som utløser betydelig private bidrag.

Talent Norge er et tiltak for unge talenter og nyutdannede kunstnere, både skapende og utøvende. Vi inviterer toneangivende institusjoner og organisasjoner til innspill og dialog om talentutvikling innen kunst og kultur og gir økonomisk støtte til talentutvikling på høyt nivå. Gjennom eierskapet til ArtEx og i samspill med øvrige prosjekter vil vi også bygge et rammeverk slik at kunnskap, erfaringer og kompetanse om talentutvikling og privat/offentlig samarbeid i kulturlivet kan foredles og deles, på tvers av prosjekter og på tvers av sjanger.

Talent Norge AS ble stiftet 21. januar 2015 av Sparebankstiftelsen DNB, Stiftelsen Cultiva og Staten v/Kulturdepartementet. Det er et aksjeselskap med ideelt formål og eierne kan derfor ikke ta ut utbytte.

Vi gir ikke direkte økonomisk støtte til et ungt talent eller en nyutdannet kunstner. Derimot kan vi støtte talentklynger og samarbeidsprosjekter som kan komme enkeltpersoner til gode. Vi legger vekt på at kunst- og kulturfaglige vurderinger og behov skal ligge til grunn for våre prioriteringer, men vi gir ingen støtte uten privat medfinansiering.

Talent Norge skal gi støtte til unike prosjekter og miljøer som
– har til hensikt å tilføre unge kunstneriske talenter spesialisert kompetanse innen ulike kunstformer og uttrykk
– tar sikte på å utvikle, støtte og muliggjøre unge kunstneriske talenters utfoldelsesmuligheter

Talentutvikling innen kunst og kultur er mer enn skolering av tekniske ferdigheter, det er også personlig vekst og estetisk refleksjon. Å utvikle fremragende kunstnerskap krever former for personlig egnethet som vi finner igjen også i andre yrker, som ikke har med selve det kunstneriske innholdet eller uttrykket å gjøre. Alle som jobber med å bli flink i noe, uansett hva det er, lærer noe generelt som kan komme til nytte også på andre områder.

Gjennom å satse på miljøer hvor også de beste talentene får tilstrekkelige utfordringer, vil vi bidra til å legge forholdene til rette for at noen kan utvikle fremragende kunstnerskap i fremtiden.

Daglig leder i Talent Norge er Maria Mediaas Jørstad. Kulturmeglerne AS bistår selskapet med strategiutvikling og kommunikasjonstjenester.

04

Årsrapport 2016

Årsrapport 2016

04

Talent Norge årsrapport

Talent Norge årsrapport

Siden oppstarten i januar 2015 har Talent Norge bidratt til å bygge opp talentsatsinger verdt mer enn 130 millioner kroner. Satsingene går over tre til fire år, representerer mellom 400 og 500 talentutviklingsplasser i året og er knyttet til privat medfinansiering på over 80 millioner kroner fra 20 ulike bidragsytere.

Vil du vite mer?  Ta en titt på årsrapporten vår. I tillegg til resultatene fra 2016 får du også bli med på baksiden av tallene og møte både prosjekteiere og talenter. God lesing!

Les årsrapporten her: Talent Norges årsrapport 2016

05

Om sponsing

Om sponsing

05

Foto: ERIK BERG

Foto: ERIK BERG

 

 

Talent Norge tar ikke imot sponsormidler til vår egen virksomhet, men kan supplere og utfylle sponsing av talentutvikling innen kunst og kultur. Vi har dessuten en ambisjon om å kunne bistå i arbeidet med å finne gode partnere, prosjekter og sponsorobjekter av felles interesse.

For sponsorer vil Talent Norge kunne supplere eksisterende sponsorprogrammer og prosjekter. Vi kan gjerne også bistå som arena for erfaringsutveksling og kompetanse- overføring innen talentutvikling på tvers av geografiske områder, kunstarter, sjangrer og institusjoner.

Send en epost til post@talentnorge.no dersom du eller din bedrift ønsker å samarbeide om sponsing av ekstraordinære satsinger på lovende talenter og/eller nyutdannede kunstnere.

05

Prestasjonsklyngen

Prestasjonsklyngen

05

Talent Norge AS inngår et strategisk samarbeid med Olympiatoppens prestasjonsklynge. Samarbeidet innebærer at Talent Norge tilknyttes Prestasjonsklyngens ulike arenaer og blir en aktiv partner og bidragsyter i arbeidet med å utvikle en kultur for prestasjoner på høyt nivå på tvers av samfunnssektorer.

Les mer om samarbeidet her.

06

Om gaver

Om gaver

06

Skjermbilde 2015-04-21 kl. 13.29.51

Talent Norge disponerer fellesskapets midler og har som mål å virke som en omvendt gaveforsterkningsordning innenfor kunst og kultur. Der vi går inn skal det være lukrativt for andre å følge etter. En investering i talentutvikling sammen med Talent Norge er en garanti for at regionale talentløft får nasjonal oppmerksomhet og betydning, og for at nasjonale talentløft også kan få internasjonal anerkjennelse.

Vi samarbeider med stiftelser og private mesener om å finne den gode satsingen på talentutvikling som passer den enkeltes ønsker og gavepolicy – det være seg store, eksklusive eliteprosjekter og høy fokus på avanserte, tekniske ferdigheter, eller bredere satsinger med lavere terskel og mer folkelig preg, hvor andre former for komparative fortrinn gjør seg gjeldende internasjonalt.

Send en epost til post@talentnorge.no dersom du eller din bedrift ønsker å samarbeide om gaver til ekstraordinære satsinger på lovende talenter og/eller nyutdannede kunstnere.

07

Søk støtte

Søk støtte

07

Her kan du søke støtte fra Talent Norge

Hvis du vil søke støtte fra Talent Norge må du fylle ut dette søknadsskjema.

Før du søker er det viktig å merke seg at:

-Talent Norge er et talentløft for unge talenter og nyutdannede kunstnere. Vi samarbeider med alle felt innen kunst og kultur, og tar i mot søknader året rundt.

-Vi gir ikke støtte til enkeltpersoner, men til prosjekter, organisasjoner og institusjoner som jobber med å utvikle talenter innen kunst og kultur. Søknaden bør derfor beskrive hvordan prosjektet vil støtte opp under toppsjiktet av unge talenter og nyutdannede kunstnere.

– Vi kan ikke gi støtte uten at du allerede har en privat partner inne, som vil bidra finansielt til prosjektet ditt. Søknaden må derfor inneholde en beskrivelse av hvilke private aktører som kan være aktuelle partnere for prosjektet ditt, og en tentativ finansieringsplan bør legges ved.

-Avslag på søknad om støtte kan gis uten begrunnelse. Talent Norge er ikke underlagt forvaltningsloven. Dette innebærer at det ikke er mulig å klage på selskapets beslutninger.

For at søknaden skal bli behandlet må den inneholde følgende:

– Beskriv hvilken kunstfaglige kompetanse og erfaring som er involvert, angi navn og bakgrunn.

– Beskriv prosjektets nasjonale og internasjonale ambisjoner, gjerne med kontaktpersoner.

– Det er en fordel om søker representerer minst én toneangivende kunstinstitusjon, kunstnerorganisasjon e.l. med tilknytning til det profesjonelle kulturlivet eller det frie feltet.

07

Partnere

Partnere

07

Foto: CAMILLA SUNE

Foto: CAMILLA SUNE

Foto: JÖRG WIESNER

Foto: JÖRG WIESNER

Samspill

Foto: PETER ADAMIK

08

Kontakt//nyhetsbrev

Kontakt//nyhetsbrev

08

TalenNorge_logo_black02
Selskapet
Talent Norge AS
Org. nr. 914 931 231

Postadresse
Postboks 161 Sentrum
0102 Oslo

Besøksadresse:
Øvre Slottsgt.3
0154 Oslo

Kontaktinformasjon:
E: post@talentnorge.no
T: (+47) 40 10 30 20
Følg oss på Facebook og Twitter.

Nyhetsbrev
For påmelding til nyhetsbrev send din e-postadresse til post@talentnorge.no.
Merk mailen med “nyhetsbrev”.

jgb-profil
Styret
JOHN G. BERNANDER, styreleder
BENTEIN BAARDSON
CECILIE BROCH KNUDSEN
BRIT K. S. RUGLAND
INGRID RØYNESDAL
BJØRN O. ØIULFSTAD
MORTEN JAKHELLN, vara
SIREN SUNDLAND, vara

09

About Talent Norway

About Talent Norway

09

TalenNorge_logo_white02

Talent Norway AS was founded on 21 January 2015 by Sparebankstiftelsen DNB, Cultiva and the Norwegian Ministry of Culture, as a corporation with ideal purpose. Talent Norway is an initiative aiming at helping young talents and artist advance further within their field, through structured talent development.

In cooperation with foundations, funds and companies, Talent Norway helps financing projects that works with talents at a high level. Talent Norway does not support individual talents, but collaborates with talent developers from all cultural fields. By supporting talents early on, Talent Norway wants to help more young artists acquire successful careers, both nationally and internationally.

Talent Norway provides no support without private co-funding.