02

Nyheter

Nyheter

02

Mer til talentutvikling

Talent Norge gleder seg over den foreslåtte økningen på 2,8 millioner kroner på statsbudsjettet....

Talent Norge gleder seg over den foreslåtte økningen på 2,8 millioner kroner på statsbudsjettet. At staten satser langsiktig, gir et viktig signal som kan bidra til at private bidragsytere øker sin innsats.

– En økning på 2,8 millioner er en stor anerkjennelse av det arbeidet som er gjort i alle våre satsinger. Vi er opptatt av at Talent Norge skal være en attraktiv samarbeidspartner for private bidragsytere og en nyttig aktør for kulturlivet, så dette setter vi stor pris på, sier daglig leder i Talent Norge, Maria Mediaas Jørstad.

Talent Norges årsrapport for 2016 viste at av 130 millioner kroner til talentutvikling kom over 80 millioner fra private bidragsytere. I statsbudsjettet nevnes talentutvikling gjennom Talent Norge som et av regjeringens viktigste tiltak på kulturområdet. I tillegg til over 1500 talentplasser har det gjennom Talent Norges arbeid oppstått et nettverk av private bidragsytere, prosjekteiere, mentorer og talenter. Gjennom nettverket legges grunnlaget erfaringsutveksling og kompetanseoverføring mellom selskapets satsinger.

– Økningen på statsbudsjettet ser vi som tillitserklæring til oss og våre samarbeidspartnere om å fortsette arbeidet med å utvikle Talent Norge. Det gir et viktig signal som kan bidra til at private bidragsytere øker sin innsats, sier styreleder i Talent Norge, John G. Bernander.

Om Talent Norge
Talent Norge ble etablert i 2015, og er et selskap som gir økonomisk støtte til talentutvikling på høyt nivå innen kulturfeltet, i samarbeid med private aktører. Slik bidrar Talent Norge til å oppnå varige, vellykkede forbindelser både kunstnerisk og økonomisk gjennom talentsatsing som fører til høy kunstnerisk anerkjennelse, og offentlig investering som utløser betydelig private bidrag.

Les mer om Talent Norge på www.talentnorge.no.
Statsbudsjettet: https://www.statsbudsjettet.no/upload/Statsbudsjett_2018/dokumenter/pdf/gulbok.pdf
Kulturbudsjettet: www.statsbudsjettet.no/upload/Statsbudsjett_2018/dokumenter/pdf/kud.pdf

Talent Norge inn i Prestasjonsklyngen

Talent Norge AS inngår et strategisk samarbeid med Olympiatoppens prestasjonsklynge. Samarbeidet innebærer at Talent...

Talent Norge AS inngår et strategisk samarbeid med Olympiatoppens prestasjonsklynge. Samarbeidet innebærer at Talent Norge tilknyttes Prestasjonsklyngens ulike arenaer og blir en aktiv partner og bidragsyter i arbeidet med å utvikle en kultur for prestasjoner på høyt nivå på tvers av samfunnssektorer.

Gjennom samarbeidet med Prestasjonsklyngen innlemmes Talent Norge i Prestasjonsklyngens fem arenaer med den årlige Prestasjonskonferansen på Operaen som klyngens største møteplass.

– Talent Norge ble opprettet for å gi støtte til unge utøvere på toppnivå og det har helt fra starten av ligget en kime til et samarbeid med Prestasjonsklyngen. Det har vi nå funnet en form på, sier daglig leder i Talent Norge Maria Mediaas Jørstad. – Intensjonen med samarbeidet er å styrke og videreutvikle delingskulturen i Talent Norge, samtidig som vi gjennom deltagelsen i Prestasjonsklyngen vil bidra til utvikling av prestasjonskultur innad i Talent Norge, i Prestasjonsklyngen og i samfunnet for øvrig, sier Maria.

Olympiatoppens Prestasjonsklynge er opprettet for å utvikle norsk prestasjonskultur, gjennom sterkt samspill mellom prestasjonsmiljøer innen kultur, akademia, det offentlige, næringslivet og toppidretten. Kongstanken er å etablere et felleskap med takhøyde for refleksjon og diskusjon om hva slags kultur, tenkesett og mentalitet som ligger til grunn for ekstraordinære prestasjoner.

– Prestasjonsklyngen var et initiativ som Olympiatoppen tok for noen år tilbake, den gang med hovedfokus på en konferanse – en møteplass – for prestasjonsmiljøer, hovedsakelig innen kultur og idrett, forteller leder av Prestasjonsklyngen Jarle Aambø. – Siden har arbeidet vokst på seg til å innbefatte alle sektorer i det norske samfunnet, sier Aambø.

 All utvikling av ekstraordinære prestasjoner krever trening på det man ønsker å utvikle og bli best på. Og forut for trening ligger erkjennelsen og beslutningen om at man har funnet noe som er verdt å trene på, noe som tar en videre. Prestasjonsklyngen forsker i hva som er fellesnevnere for prestasjoner på høyt nivå, hvordan man kan stimulere og ta vare på dem som ønsker å utnytte sitt potensial og hva man kan lære av hverandre.

– At Talent Norge nå blir en del av Prestasjonsklyngen er en stor styrke for arbeidet med prestasjonskultur i Norge, sier Aambø.

Om Prestasjonsklyngen
Prestasjonsklyngens aktivitetsområder foregår på fem arenaer med Prestasjonskonferansen, og samlingene Lederstimuli og Utøverstimuli som sentrale møteplasser. Talent Norge blir en viktig bidragsyter på Prestasjonskonferansen som finner sted på Den Norske Opera og Ballett 14. – 15. november. Olympiatoppen er Prestasjonsklyngens hovedeier og utvikler.

Mer om samarbeidet her: www.talentnorge.no/talent-norge-inn-prestasjonsklyngen-2/
Mer om Prestasjonsklyngen: www.prestasjonskultur.no

ArtEx fagsamling 23. og 24. september

23. og 24. september blir det ArtEx Fagsamling med tema Estetisk signatur og kunstnerisk stemme....

23. og 24. september blir det ArtEx Fagsamling med tema Estetisk signatur og kunstnerisk stemme. 23. september er åpent for alle satsningene i Talent Norge

Et kritisk stadium i høyere utvikling innenfor utøvende kunstarter er overgangen fra en teknisk ferdighets- og redskapsorientering til et større menings- og fortolkningsfokus – en egen kunstnerisk stemme. Derfor vier ArtEx denne samlingen til å sette fokus på nettopp dette. Fagsamlingen ser på ulike stadier i arbeidet med å finne en kunstnerisk stemme, gjennom både refleksjon og praktiske verktøy.

Lørdagen innledes med en musikalsk seksjon hvor pianist og komponist Espen Berg improviserer over temaet kunstnerisk stemme.

I foredraget Fra uttrykksbehov til kunstnerisk stemme setter faglig leder i ArtEx Even Lynne søkelyset på overgangen fra å ha fokus på teknikk, ferdigheter og det å prestere bedre, til å bli mer ”seg selv” i møte med kunsten.

Tema blir videre drøftet i en panelsamtale med både talenter og utøvere, moderert av Tom Remlov, teatersjef ved Riksteatret. Paneldeltagerne vil forfølge og utdype spørsmål rundt utvikling av egen kunstneriske stemme, og det vil åpnes for spørsmål fra publikum.

Doktorgradsstipendiat Anne Fylling Frøyen og Jarle Aambø, medlem av faglig råd i ArtEx og leder for Olympiatoppens prestasjonsklynge, drøfter hvordan man kan bruke mentale verktøy for å skifte fokus.

Gjennom hele fagsamlingen vil det legges opp til samtale mellom deltagerne og foredragsholderne.

I tillegg til deltakerne i ArtEx vil åtte av de andre satsingene til Talent Norge delta på samlingen.

Talent Norge inn i Varangerfestivalen

Talentprogrammet Varanger Talent Academy er et tilbud til unge talenter i nord tilknyttet Varangerfestivalen,...

Talentprogrammet Varanger Talent Academy er et tilbud til unge talenter i nord tilknyttet Varangerfestivalen, Nord-Norges største jazzfestival. Festivalen gikk av stabelen 9.-12. august.

Talentprogrammet er tredelt og består av bestillingsverket Northern Soul som åpnet Varangerfestivalen, Nord-Norges største talentpris Arctic Talent som ble delt ut på festivalens åpningsdag og Varanger Sessions, urpremierer som gis en levetid også etter festivalen.

Satsingen er spesielt myntet på å dyrke samarbeid og løfte frem talenter fra nord. Initiativet kommer fra festivalsjef Robert Lundgren:

– Jeg brenner for denne landsdelen og menneskene som bor her. Derfor er det fantastisk at vi i Varangerfestivalen nå kan satse enda sterkere på talentene i denne regionen, sier Robert Lundgren som ser frem til å presentere årets deltakere i programmet. – Vi skal være den viktigste støttespilleren for at unge talenter skaper nettverk og samarbeid og tar de siste skrittene mot en nasjonal og internasjonal karriere. Det er i menneskene talentet bor! sier Robert Lundgren.

Deltakere i Varanger Talent Academy 2017 er:
Northern Soul: Petter Carlsen og Rein Film
Arctic Talent: Petter Carlsen
Varanger Sessions: Anna Von Hausswolff og festivalkoretImella multebær og mygg – en hyllest til Ivar Thomassen og Sami Stage Lab: Emma Elliane Oskal Valkeapää, Sara Marielle Gaup Beaska og Jon Iver Eira Tellefsen

 Samarbeid som gir resultater i nord
–  Et talentprogram i tre moduler som Varangerfestvalen her presenterer er spennende for oss, sier daglig leder i Talent Norge Maria Mediaas Jørstad. – Programmet gir et solid fundament for talentutvikling og vi er glade for at vi kan bidra til å sikre muligheter for unge talenter gjennom denne satsingen, sier Mediaas Jørstad og understreker viktigheten av lokale medspillere:

– Samarbeidet med Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge er en av grunnene til at vi nå har fem ulike satsinger knyttet til talentutvikling i Nord-Norge. Vi glade for det gode samarbeidet og ser frem til å følge talentene Varanger Talent Academy og i de andre satsingene videre, sier Jørstad.

Om Varangerfestivalen og Varanger Talent Academy
Talent Norge investerer 2,1 millioner kroner over tre år til Varanger Talent Academy. Programmet mottar i tillegg et årlig bidrag på 150 000 kroner fra Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge og 550 000 fra Eni Norge. Varanger Talent Academy er knyttet til Varangerfestivalen, Nord-Norges største festival med fokus på jazz og egenproduksjon. Festivalen går av stabelen i uke 32 hver sommer i Vadsø, Øst-Finnmark.

Mer om Varangerfestivalen her

Talent Norge inn i Frikar X

Talentprogrammet FRIKAR X er et tilbud til nyutdannede, norske bevegelseskunstnere på nasjonalt toppnivå med...

Talentprogrammet FRIKAR X er et tilbud til nyutdannede, norske bevegelseskunstnere på nasjonalt toppnivå med internasjonale ambisjoner. Nå er de første talentene plukket ut til programmet som legger ut på sin første turné allerede i september.

Kompaniet FRIKAR ble stiftet av Hallgrim Hansegård i 2006 og er Norges ledende, profesjonelle dansekompani for moderne norsk tradisjonsdans. Kompaniet har turnert 32 land, vunnet flere internasjonale priser og mottatt solide kritikker i internasjonale tidsskrift som The Herald, Westdeutcher Rundfunk og National Geographic. 14. september tildeles Hansegård Anders Jahres Kulturpris for sin innsats for norsk tradisjonsdans.

Turnerer i treningsparker
Hansegård har lenge sett et behov for å styrke satsingen på talenter innen fri bevegelseskunst. Etterspørselen etter sterke kunstneriske identiteter øker nasjonalt så vel som internasjonalt. De utvalgte talentene i det nyetablerte FRIKAR X går en spennende tid i møte og legger ut på sin første turné allerede i september.

– Deltakerne i programmet er svært motiverte og har allerede hatt sine første treningsøkter, sier Hansegård. – De vil få profesjonell erfaring på toppnivå gjennom arbeid med tre egne produksjoner og et eget utviklingsprogram. Den første produksjonen – SLEPP – har førpremiere i september og skal turnere i utendørs treningsparker i Oppland med en blanding av samtidsdans og parkour, sier Hansegård.

Talentene i FRIKAR X er: Trine Lise Danielsen Moe (21, Rælingen), Ornilia Percia Fernando Ubisse (28, Mosambik), Mikael Rønne (30, Tromsø), Stian Bergdølmo (24, Sørumsand), Anita Vika Langødegård (25 år, Øystre Slidre), Sigyn Åsa Sætreng (19 år, Hammerfest), Anna Louise Amundsen (17, Skedsmokorset), Michael Aspli (21 år, Orkanger), Isabel Ingvoldstad (17, Fredrikstad) og Håkon Håvelsrud Odden (17, Fagernes).

Bevegelseskunst på tvers av sjangre
– Vi er glade for at vi kan bidra til å sikre utviklingsmuligheter for talenter innen dette feltet, sier daglig leder i Talent Norge Maria Mediaas Jørstad. – FRIKAR X vil bygge videre på den solide plattformen som er skapt av Hallgrim Hansegård og FRIKAR. Vi gleder oss til å følge satsingen og er sikker på at flere talentfulle unge utøvere vil se mulighetene til å etablere en karriere som profesjonell utøver i skjæringspunktet mellom samtidsdans, akrobatikk og tradisjonsdans.

– Sparebankstiftelsen DNB har de siste årene bidratt til mye danseglede på alle nivåer, sier gavesjef i Sparebankstiftelsen DNB Sissel Karlsen – Støtte til Frikar X er vårt bidrag til profesjonalisering og utvikling, og til å kaste lys på den moderne norske tradisjonsdansen. Vi ser for oss at de unge talentene vil stimulere til stor danseglede, ikke minst gjennom høstens inspirasjonsturné på 38 ungdomsskoler i Oppland.

Om FRIKAR X
Talent Norge investerer 3 millioner kroner over tre år til FRIKAR X for utvikling av talenter innen fri scenekunst/ bevegelseskunst. I tillegg har programmet mottatt bidrag fra Sparebankstiftelsen DNB på 3,8 millioner kroner over tre år og 200 000 fra Eckbos legat. Prosjektet har også støtte fra en rekke andre offentlige aktører. Den totale rammen er over 9,2 millioner over tre år. Det skal tas inn minimum 10 talenter i FRIKAR X i avtaleperioden. Talentene skal delta på treningssamlinger, mesterklasser mm og produsere tre verk hvorav to skal på turné.

Riddu Sessions-film til festival i Canada

Riddu Sessions-kunstnerne Anders Sunna og Inga-Wiktoria Påve har lagd filmen Morit Elena Morit! (Våkne,...

Riddu Sessions-kunstnerne Anders Sunna og Inga-Wiktoria Påve har lagd filmen Morit Elena Morit! (Våkne, Elena, våkne!). I oktober skal filmen vises på verdens største urfolksfilmfestival imagineNATIVE Film + Media Arts Festival i Toronto, Canada.

– Dette er helt fantastisk, sier en stolt festivalsjef Karoline Trollvik – At filmen er valgt ut er en stor anerkjennelse av et solid arbeid utført av to unge samiske talenter, og det gir en unik mulighet for visning for et stort internasjonalt publikum.

Morit Elena Morit! (Våkne, Elena, våkne!) handler om Sápmi og kolonialismens påvirkning, og filmen hadde premiere under årets Riddu Riđđu.

Riddu Sessions er Riddu Riđđus talentutviklingsprogram, og bygger videre på festivalens utvelgelse av Årets unge kunstner, som både Anders Sunna og Inga-Wiktoria Påve tidligere har vært. I arbeidet med Morit Elena Morit! har de fått veiledning av mentor Isak Gjertsen, som har jobbet med en rekke prisbelønte animerte kort- og dokumentarfilmer.

Foto: Daniel Skog, skogmedia.no

Spilte i fengselet

I sommer spilte tolv band på Oslo Jazzfestivals talentprogram Nordisk Showcase. Tre av dem...

I sommer spilte tolv band på Oslo Jazzfestivals talentprogram Nordisk Showcase. Tre av dem spilte også for innsatte i Oslo fengsel og Bredtveit kvinnefengsel.

– Dette kunne vi aldri gjort hjemme i Sør-Afrika, fortalte Shakeel Cullis, bassist i Cape Town-baserte INIT, til Vårt Oslo.

Sammen med Trondheimsbandet Juno og den finske gruppa Signe spilte INIT i de to fengslene.

– Vi vil veldig gjerne vise hva vi kan, og vi spiller for alle som vil høre på, sier trommis Tefo Mahola til Vårt Oslo.

Initiativet til konsertene kom fra Bente Almås, førstelektor i musikkterapi ved Norges musikkhøgskole. Hun er opptatt av at opplevelsen de unge musikerne får ved fengselskonsertene er noe de vil ta med seg videre, i følge Vårt Oslo.

Selv om stemningen varierte både fra band til band og fra fengsel til fengsel, var konsertene et velkomment avbrekk fra fengselslivet forøvrig.

– Det er viktig for oss å kunne tilby de innsatte noe vi også kunne tilby mennesker utenfor murene. Dette er gode musikere, og konsertene gjør at dagen blir mer som en dag i frihet, sa Ola Skarstein, fritidsleder på Bredtveidt, til Vårt Oslo. – Vi er utrolig takknemlige for at Oslo jazzfestival kommer til oss.

I tillegg til INIT, Juno og Signe var Master Oogway, I Was Before, Beloveds, Juniper Tree, Balvig, Bülow & Christensen, Jazzkorpsensemblet, Odd Frank, Visit Finland og Calle Stenman Quintet del av Nordisk Showcase. Alle bandene spilte på Herr Nilsen under jazzfestivalen.

Ny kunstner til TekstLab Inkubator og sterk deltagelse på festival

Alle de syv TekstLab Inkubator-deltakere tar del i TekstLab Scratch Festival 23. – 29....

Alle de syv TekstLab Inkubator-deltakere tar del i TekstLab Scratch Festival 23. – 29. oktober. Blant disse er det nyeste Inkubator-tilskuddet; Ornilia Percia Ubisse.

Samtlige deltakere i Inkubator presenterer nye produksjoner, tekster, låter, musikk, animasjon, dans og poesi på Dramatikkens Hus, Cafeteatret, Biblo Tøyen og Sentralen under TekstLab Scratch Festival i oktober.

For tiden er det Ornilia Percia Ubisse, Christian Roger Beharie, Jesper Jansen, Mariko Miayta Jancey, Jeaninne Masika Lukusa, Amina Sewali og Christine Vik Bratvold som utgjør TekstLab Inkubator. Det nyeste tilskuddet er Ornilia Percia Ubisse.

– Vi er veldig glade for å kunne melde at Ornilia har blitt deltager i TekstLab Inkubator. Hun har vært medlem i TekstLab siden 2016, og ble altså del av Inkubator-programmet i år, sier kunstnerisk leder i TekstLab, Shanti Brahmachari.

Ornilia Percia Ubisse er nyutdannet ved Norges Dansehøyskole med spesialisering i moderne dans og samtidsdans. Vinteren 2017 hadde hun opphold ved Anton Bruckner Privateuniversität i Linz i Østerrike.

Ornilia går en aktiv høst i møte: Hun har allerede produsert forestillingen Motherland med eget kompani; Kronos Dance Company.  Hun er også med i TekstLab produksjonen Minner som har premiere på Dramatikkens Hus fredag 27. oktober. Senere i høst skal hun på turne med Den Kulturelle Skolesekken i Asker med InterAKT workshops.

Under Scratch Festival viser hun eget prosjekt The Wall/ Motherland. Det er The Wall og Motherland som Ornilia skal videreutvikle gjennom Inkubator-prosjektet.

Spilte for statsråden og statssekretæren
Også de andre Inkubator-talentene er godt i gang med sine prosjekter. Blant annet spilte Christian Roger Beharie for kulturminister Linda Hofstad Helleland og statssekretær Bård Folke Fredriksen i forbindelse med deres kombinerte bursdagsfeiring – til stor begeistring fra publikum. Hør musikken hans her: https://soundcloud.com/christian-roger-beharie

Alle Inkubator-talentene kan du altså oppleve på Scratch-festivalen i oktober. Se hva de forskjellige gjør i programmet nedenfor og følg ellers med på web, Facebook og Facebook-arrangement.

Torsdag 26. oktober, Cafeteatret /NBT kl 19.00: Åpning av TekstLab Scratch Festival
Christian Beharie med “Beharie”
Amina Sewali med “Gaia / Jenta som ville bli konge”
Ornilia Percia Ubisse og Jesper Jansen med dans, musikk og animasjon

Fredag 27. oktober, Dramatikkens hus
Jeaninne Masika Lukusa med “Lonely are the brave”

Søndag 29. oktober, Dramatikkens hus
“The Wall / Motherland” med Ornilia Percia Ubisse
“Tro og overbevisning” med Christine Vik Bratvold
“Litt bortover i tiden” med Mariko Miyata Jancey
Foto: Frédéric Boudin

Vellykket Papillon-samling under Valdres sommersymfoni

I sommer samlet Valdres Sommersymfoni over 300 barn og ungdom til konserter, kurs, inspirasjon...

I sommer samlet Valdres Sommersymfoni over 300 barn og ungdom til konserter, kurs, inspirasjon og glede i naturskjønne Valdres. Ti av disse var elever i Papillon, den første satsingen i pilotprosjektet Talent Norge Junior.

Valdres Sommersymfonien er Nord-Europas største møteplass for barn og ungdom innen klassisk musikktradisjon. Gjennom konserter og kurs får unge talenter møte musikken på en nær og engasjerende måte. Papillon er en ordning som skal fange opp noen av de største talentene i alderen 16 – 21 år, og gi dem individuell oppfølging av anerkjente pedagoger og etablerte artister.

Årets Papillon-utøvere fikk undervisning av fantastiske musikere og pedagoger, delta i kammermusikk og Beethoven-orkesteret med dirigent Henning Kraggerud. De fikk også opptre på flere kurs- og festivalkonserter, blant annet gjennom en egen konsertserie kalt De unges fortelling.

-Alt i alt ble Valdres sommersymfoni 2017 en fest med utrolig mange fantastiske opplevelser og gode minner. Årets tema var Fortellinger og jeg tror alle – utøvere, talenter og besøkende – bærer med seg gode fortellinger om både musikk og mennesker etter denne festivalen, sier daglig leder Mona Kleven.

Festivalen varte fra 23. juni til 3. juli og samlet rundt 7500 publikummere. Nå ser Valdres Sommersymfoni frem mot 25års-jubileum i 2018.

Talent Norge Junior er et pilotprogram i Talent Norge som skal bestå av et knippe enkeltsatsinger på juniornivå ulike steder i landet. Formålet er å legge grunnlaget for en helthetlig, langsiktig og strategisk satsing på utvikling av unge talenter i kulturlivet.

På bildet: Daniel Thorell på cello under Papillon-samling, Valdres Sommersymfoni
Foto: Tom Henning Bratlie

Nasjonalballetten UNG med ny sesong og nye dansere

Nasjonalballetten UNG er i gang med sitt tredje kull, som denne høsten skal briljere...

Nasjonalballetten UNG er i gang med sitt tredje kull, som denne høsten skal briljere i forestillingen Brilliante.

– Vi er glade for å kunne presentere kull tre av Nasjonalballetten UNG, hvor vi denne gangen har rekruttert rekordmange nyutdannede norske dansere, sier ballettsjef Ingrid Lorentzen.

Fire av de nye danserne i Nasjonalballetten UNG kommer rett fra ballettutdannelsen på Kunsthøgskolen i Oslo, det største antall nyutdannede norske dansere kompaniet har tatt har tatt inn. De fire er Nora Elise Augustinius, Sindre Berntsen, Astrid Lyngstad og Elise Nøkling-Eide.

Sammen med disse fire starter amerikanske Claire Barrington, Shaakir Muhammad og Jacob Roter, samt Isabel Vila fra Spania. Fra fjorårets kompani fortsetter fem dansere i Nasjonalballetten UNG, mens seks har fått plass i Nasjonalballettens hovedkompani!

Egenproduksjon med fire verk fra fire koreografer

De unge danserne har allerede fått bryne seg på krevende tekniske utfordringer sammen med Nasjonalballetten i En kveld med Balanchine. Etter sesongåpningen i Operaen gikk forestillingen på turné til Stavanger konserthus.

Nå er prøvene til det nye kompaniets første egenproduksjon i full gang. I forestillingen Brilliante presenterer Nasjonalballetten UNG fire verk fra fire ulike koreografer. Blant dem finner vi Ohad Naharin, som ofte omtales som en av verdens viktigste koreografer. Han har selv vært i Bjørvika og undervist sin berømte Gaga-klasse med UNG-danserne. Resultatet får vi se når teppet går opp 9. november.