Hva sier talentene om coaching?

Tilbudet om coaching har utspring fra flere års erfaringer fra Talent Norges eget ArtEx-program, hvor coaching hele veien har vært et fast tilbud. På basis fra tilbakemeldinger fra talentene har vi valgt å styrke tilbudet for at det skal nå flere i våre nettverk av tilknyttede talentprogram. Her kan du lese noen av de konkrete tilbakemeldingene:

- Coachingen har vært gull. Det er lett å miste tryggheten i en bransje hvor du får utrolig mange avslag. Coachingen hjelper å skifte fokuset fra å forsøke å please noen, til heller se på hva jeg kan skape og gjøre, og ha det gøy med prosessen. Thea Sofie Loch Næss, Skuespiller, tidligere talent fra ArtEx program 2022. 

- Det har hjulpet meg skape en langsiktig visjon for meg personlig og profesjonelt. Coachen har stilt meg en rekke spørsmål gjennom perioden som har hjulpet meg i å selv finne ut hvordan jeg skal skape og opprettholde en bærekraftig karriere og et personlig liv som står i balanse med mine ønsker, visjoner, egenskaper og ferdigheter. Peder Niilas Tårnesvik, Musiker, tidligere talent fra PopUp. 2022

- Coachingtilbudet gir en unik anledning til å dyrke frem iboende ressurser man kanskje ikke var klar over, som kan tas i bruk i fremtiden. Dessuten er det appellerende at Talent Norge sammenligner seg med atleter i Olympiatoppen: For å kunne utøve på toppnivå, er det vesentlig med et støtteapparat rundt seg. Liv Joelle Barbosa Blad, Filmregissør, tidligere talent fra ArtEx program 2019.  

- Having the possibility to have coaching when you are in a difficult situation really makes you strong to continue doing your best managing a team and also learning from the mistakes you or other people do. It has really been the most important developing element in my career and personal life. Renée Hansen Mlodyszewski, Filmprodusent, Ttdligere talent fra UP 2.0.