Vi jobber sammen

Gjennom Talent Norge sikrer man at de private pengene treffer der de skal. Se oversikt med private som bidrar via Talent Norge.

Finansieringspartnere

Dyktig er ikke nok

Hva er faktorene som gjør at noen får opptre mer, blir spilt mer, blir stilt ut mer? Det handler om å tilrettelegge for utvikling av talenter.

Kunnskap

Møt menneskene i satsingene

Gjennom våre faglige samlinger får du mulighet til å dele kunnskap og utveksle erfaringer i et talentutviklingsmiljø på toppnivå.

Faglige samlinger

Nye klassikere og like muligheter

Den Norske Opera & Ballett, Norsk Tipping og Talent Norges koreografisatsing skal vise vei i den internasjonale ballettverdenen og gi publikum et mangfold av historier skapt av og om kvinner og menn.

Nasjonalballetten KOREOGRAFI: Artemisia

Langsiktig satsing på unge kunstnere og formidlere

MUNCH vil bidra til utviklingen av kunstscenen i Oslo. Prosjektet skal videreutvikle en kunstner og en formidler tidlig i sine karrierer, i komplementerende løp, og gi støtte i neste steg i karrieren.

MUNCHs talentsatsing

Pilotsatsing på unge talenters globale veier

Globus er et samarbeid mellom Talent Norge og Nordisk Kulturfond hvor et knippe talenter får muligheten til å realisere sitt drømmeprosjekt med utgangspunkt i globalt samararbeid.

Globus – unge talenters globale veier