ArtEx

ArtEx er et talentprogram for de beste unge utøverne innen sitt felt. Deltagerne som tas opp i ArtEx kommer inn i et tverrfaglig nettverk der delingskulturen står sentralt. Hver deltager får et individuelt tilpasset støtteapparat bestående av mentor, coach, og tilgang til Olympiatoppens helsetilbud. I tillegg får hver deltager et økonomisk handlingsrom for individuelle tiltak til faglig utvikling og strategisk karrierebygging.

30. mai 2024

Møt ArtEx deltager Julian Juhlin

Som kunstner bruger jeg iscenesættelsesgreb, jeg har lært fra arbejdet med teater, til at skabe en slags teatralsk billedkunst.

Møt ArtEx deltager Julian Juhlin
22. mai 2024

– Mentorskapet utvider definitivt horisonten min

ArtEx-deltager Mark Tholander utforsker hva som ligger i begrepene familie og fellesskap. I en eksperimenterende fase av kunstnerskapet får han råd fra mentorene Haeju Kim og Ed Atkins.

– Mentorskapet utvider definitivt horisonten min
21. mai 2024

Møt ArtEx deltager Maria Ose

Talent Norge har eit utrulig godt apparat beståande av mange som står klare for å hjelpe på alle ulike områder, både på instrumentet, kroppsleg og med nettverk.

Møt ArtEx deltager Maria Ose