Om Talent Norge

Talent Norge er for kunsten det Olympiatoppen er for idretten. Vårt mål er talentutvikling i verdensklasse. Sammen med institusjoner og kulturaktører landet over støtter vi talentfulle kunstnere på veien til en profesjonell karriere. Samtidig arbeider vi for å bedre rammevilkårene for utøvere som vil satse.

Hvem er vi

Talent Norge er et aksjeselskap med ideelt formål som finansierer talentprogram innenfor kunst og kultur i et samspill med private partnere, parallelt som vi etablerer et sterkt tverrfaglig kompetansemiljø knyttet til talentutvikling innenfor kunstfeltet. Talent Norge AS ble stiftet 21. januar 2015 og er i dag eid av Kultur – og likestillingsdepartementet, Sparebankstiftelsen DNB og Stiftelsen Cultiva.

 

Hva vi gjør

Kjernen i Talent Norges filosofi er å bidra til utvikling og mestring gjennom en langsiktig og helhetlig tilnærming til utøvere og deres karriereløp. ​Vi vektlegger coaching, mentor, helsetjenester og kompetanseutveksling på tvers av fagområder. ​

I tillegg til økonomisk støtte bygger Talent Norge opp et kompetansemiljø rundt talentutvikling innen kunsten. Vi er til for å hjelpe unge mennesker som står på terskelen til en karriere, og vår ambisjon er å være kunst- og kulturfeltets Olympiatoppen. Vi jobber sammen med de fremste miljøene i Norge innen eksempelvis teater, dans, musikk, film og kunst og støtter de utøverne som disse mener har et talent som bør videreutvikles.

 

Hvorfor vi gjør det

Hvorfor skal vi hjelpe de som allerede er veldig flinke, kanskje til og med eksepsjonelle? Fordi det profesjonelle kunstlivet kjennetegnes av et tøft arbeidsmarked og en sterk internasjonalisering. Skal vi hevde oss på dette området må vi bygge broer mellom den profesjonelle yrkesutøvelsen og det ypperste vi har av talent.

Dersom vi skal sikre en jevn rekruttering til kunstutøvelse på toppnivå må vi styrke rammene rundt de beste. Det ligger et uforløst potensial i norsk kulturliv når det gjelder å legge til rette for talentutvikling. Det handler om å gi unge mennesker med et eksepsjonelt potensial den hjelpen og støtten de behøver slik at en karriere som profesjonell kunstner blir et reelt valg. Talent Norge vil bidra til å skape gode forbindelser mellom våre aller flinkeste utøvere og landets kultur- og utdanningsinstitusjoner for å åpne veien inn i det profesjonelle kunstlivet.

 

Hvordan vi gjør det

I et samspill med private finansieringspartnere utløser vi betydelige midler til langsiktige talentprogram som gjennomføres i samarbeid med institusjoner, organisasjoner og kulturaktører i hele landet. Vårt mål er å forene gode krefter for omkring talentutvikling i verdensklasse.

Både styret og administrasjonen i Talent Norge har betydelig kunst- og kulturfaglig kompetanse og gjør grundige vurderinger av programmene som søker støtte, før eventuelle tildelinger og oppfølging. Slik sikrer vi at talentprogrammene holder høy kvalitet og er opptatt av at prosjektene tilfører talentene spesialisert kompetanse innen deres genre, og at talentene får mulighet og støtte til å utfolde seg fullt ut. Derfor følger Talent Norge også talentprogrammene i porteføljen tett gjennom prosjektperioden, som normalt varer tre til fire år.

Felles for alle program som støttes, er at de private bidragene må utgjøre tilsvarende eller mer enn Talent Norges bidrag. Vi gir ikke direkte støtte til et ungt talent eller en nyutdannet kunstner. 

 

 

 

 

 

Vårt arbeid er forankret i følgende verdier:

Fremragende
Vi arbeider med de beste talentprogrammene og de mest talentfulle og ambisiøse utøverne - vårt mål er talentutvikling i verdensklasse.  

Langsiktig
Vi bygger varige program, nettverk og arenaer for deling av kunnskap og erfaringer, på tvers av sjangre. Alt samarbeid er basert på tillit og et felles mål om å skape merverdi for talentene, bidragsytere og norsk kulturliv.  

Uredd
Vi går i bresjen for talentene, evner å tenke nytt om talentutvikling, og løfter fram nye kunstformer og stemmer. Slik baner vi vei for store kunstopplevelser og et rikere kulturliv.

Lidenskapelig
De unike talentene drives av lidenskap for kunsten. Vi verdsetter egenart, og lever for å skape fellesskap der lidenskapen kan blomstre videre, gjøre andre bedre og inspirere flere.

 

Våre eiere

Talent Norge er et aksjeselskap med ideelt formål som ble stiftet 21. januar 2015. Våre eiere er Staten ved Kultur- og likestillingsdepartementet, Sparebankstiftelsen DNB og Cultiva.

Se mer informasjon om våre eiere her: 

https://www.regjeringen.no/no/dep/kud/id545/

https://sparebankstiftelsen.no/

https://www.cultiva.no/