Personvernerklæring for talenter og andre (ekstern)

Behandling av personopplysninger i Talent Norge AS

Talent Norge AS («Talent Norge») er en virksomhet som har til formål å hjelpe unge mennesker med unike kunstneriske evner på veien mot en profesjonell karriere. Talent Norge utdeler midler til langsiktige talentsatsinger. Gjennom vårt arbeid behandler Talent Norge personopplysninger om:

 • Søkere til midler fra Talent Norge
 • Kontaktpersoner hos samarbeidspartnere av Talent Norge
 • Kontaktpersoner hos leverandører av systemer til Talent Norge
 • Mottakere av nyhetsbrev
 • Søkere til jobb hos Talent Norge

Nedenfor finner du informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger er Talent Norge AS («Talent Norge») ved daglig leder Maria Mediaas Jørstad. Kontaktinformasjonen til Talent Norge er:

Adresse: Postboks 183 Sentrum, 0102 Oslo
E-post: post@talentnorge.no 
Telefon: 40 10 30 20
Organisasjonsnr.: 914 931 231

1. For spørsmål du måtte ha
om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte daglig leder i Talent Norge Maria Mediaas Jørstad, maria@talentnorge.no / telefon 400 01 450.

2. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn
Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

 1. Sende ut markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet: E-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av samtykke fra deg.
 2. Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på.
 3. Behandle søknader om midler fra Talent Norge. Personopplysninger som behandles er navn, fødselsdato, e-postadresse, telefonnummer, kjønn. Behandlingen skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss å motta slike opplysninger for å kunne behandle søknader om midler.
 4. Følge opp talenter som har mottatt midler fra Talent Norge. Personopplysninger som behandles er navn, fødselsdato, adresse, erfaring, utdanning. Behandlingen skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss å holde oversikt over hvilket segment som har mottatt midler for å kontrollere hvordan utdelingen av våre midler skjer, og for å følge opp personer som har mottatt midler fra oss.
 5. Følge opp private bidragsytere. Personopplysninger som behandles er navn, arbeidssted og stilling. Behandlingen skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss å følge opp private bidragsytere for å kontrollere at midler fra private bidragsytere overholder våre interne krav for bidrag fra Talent Norge, og for å kunne gi relevant informasjon i vår årsrapport som vi er forpliktet til å gi.
 6. Følge opp samarbeidspartnere og mulige talenter. Personopplysninger som behandles er navn, telefonnummer, mail, arbeidssted og erfaring. Behandlingen skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for vår virksomhet å kunne følge opp relevante personer i miljøet, og for å følge opp kontaktpersoner hos våre samarbeidspartnere.
 7. Rekruttering til nye stillinger oss hos. CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av nødvendige skritt for å eventuelt inngå en arbeidsavtale med deg, eller på grunnlag av samtykke som du har gitt.

3. Utlevering av personopplysninger til andre
Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Talent Norge bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

4. Lagringstid
Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

Personopplysninger vi behandler på grunnlag av en interesseavveining vil slettes når formålene bak behandlingen ikke legger er til stedet.

5. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg
Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter kontakt maria@talentnorge.no. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å sende e-post til daglig leder, Maria Mediaas Jørstad, på maria@talentnorge.no.

6. Klager
Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.
Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

7. Endringer
Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.