Olympiatoppen

Talent Norge har et løpende strategisk samarbeid med Olympiatoppen som handler om kompetanseutveksling om talentutvikling på tvers av felt.

Talent Norge ble etablert med en uttalt ambisjon fra stifterne om å bli for kunsten det Olympiatoppen er for idretten, og siden starten i 2016 har nettopp Olympiatoppen vært den viktigste kompetansepartneren for Talent Norge. Samarbeidsviljen som er vist på Toppidrettssenteret har vært avgjørende for å utvikle Talent Norges tilbud overfor talentprogram og utøvere.

I dag har Talent Norge og Olympiatoppen en løpende dialog om en rekke aktiviteter, herunder blant annet Prestasjonskonferansen, samarbeidsprosjektet "Sammen om like muligheter", helsetilbud til utøvere, felles arrangement mm.