Balansekunst - for et likestilt og mangfoldig kulturliv

Talent Norge er medlem i Balansekunst, en forening som arbeider for et likestilt og mangfoldig kulturliv. Som deltaker i en av Talent Norges satsinger kan du benytte deg av Balansekunsts tilbud.

Foreningen Balansekunst er et samarbeid mellom over 130 norske kunst- og kulturorganisasjoner som sammen jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv. Forandring krever aktiv handling, og Balansekunsts medlemmer tror på og forplikter seg til å jobbe for endring gjennom konkrete tiltak. Les mer om Balansekunst her.

Balansekunsts rådgivingstelefon
Balansekunst har opprettet en anonym rådgivingstelefon for seksuell trakassering og maktmisbruk i kulturlivet. Rådgivningstelefonen er et gratis lavterskeltilbud for personer som har opplevd eller vært vitne til seksuell trakassering i kulturlivet.

Er du usikker på hva du har opplevd, eller hvordan du kan gå videre med en sak, kan du få veiledning hos Balansekunst.

Mer informasjon om rådgivingstelefonen