Fagsamling Mer Film

Mer Film, Talent Norge og Sparebank1 Nord-Norge Samfunnsløftet inviterer til et møte om talentutvikling av filmskapere i nord.

 

Les mer om Talent Norge her.